Ustawy i rozporządzenia pomocne i obowiązkowe dla każdego OSK

Większość z ustaw posiada nowelizacje, dlatego sugerujemy korzystać z wyszukiwarki i brać pod uwagę głównie stronę rządową http://prawo.sejm.gov.pl – ISAP (internetowy system aktów prawnych). Mamy wtedy pewność, że nasza wiedza o przepisach jest aktualna.

1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym
z dnia 20 czerwca 1997 r
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.
https://www.lexlege.pl/prawo-o-ruchu-drogowym/

2. Ustawa o Drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r.
Dz.U. 2017.0.2222
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-drogach-publicznych/

3. Ustawa o Kierujących pojazdami
z dnia 05 stycznia 2011 r.
Dz.U. 2017.0.978
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kierujacych-pojazdami/

4. Ustawa o Transporcie drogowym
z dnia 06 września 2001 r.
Dz.U. 2017.0.2200
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-transporcie-drogowym/

5. Ustawa o Przewozie towarów niebezpiecznych
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Dz.U. 2018.0.169
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-przewozie-towarow-niebezpi…/

6. Ustawa o Czasie pracy kierowców
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 232
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

8. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
z dnia 31 lipca 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 170 poz 1393
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
z dnia 24 lutego 2016 r.
Dz.U. 2016 poz 231
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
z dnia 17 lipca 2014 r.
Dz.U. 2014 poz 949
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

12. Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
z dnia 11 października 2007 r.
Dz. U. 2007 nr 197 poz 1437
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 361
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
z dnia 31 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym
z dnia 6 lipca 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 840
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
z dnia 11 grudnia 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 2355
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

17. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2016 poz 124
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!