Koniec z parkowaniem na chodnikach? Projekt zmiany prawa o ruchu drogowym.

Projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym dotyczący zniesienia możliwości parkowania na chodniku trafił do sejmowej komisji. Autorem są warszawskie stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zakłada on zlikwidowanie przepisów zezwalających na parkowanie pojazdów na chodnikach oraz możliwość odholowania pojazdu na parking strzeżony przy spełnieniu tylko jednego warunku, że auto stoi w miejscu zabronionym. Do tej pory aby zaistniała możliwość usunięcia auta, musiało by ono parkować w miejscu zabronionym, utrudniać ruch i zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Przy projekcie ustawy posiłkowano się niedawnym zmianom podobnych zasad na Ukrainie. Wniesiono tam całkowity zakaz parkowania na chodnikach oraz są przebudowywane ulice i tworzone nowe miejsca postojowe.

Z ustawy prawo o ruchu drogowym prawdopodobnie musiałyby zniknąć punkty 47.1.2, 47.1.3 oraz 47.2.

Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;


3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Oraz z artykułu 130a.1.1

Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

Przepisy o parkowaniu na chodnikach istnieją od 1983 roku i wg wielu opinii w obecnych czasach nie mają żadnego praktycznego zastosowania. Biorąc przykład z Ukrainy powinno całkowicie się zakazać tego procederu – oczywiście stosownie zmieniając wcześniej infrastrukturę drogową.

Ilustracje pochodzą z podręcznika dla kursantów: https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b-a-t-z-dostepem-online-do-testow/

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!