[22.12.2018] Dziś nowelizacja prawa o ruchu drogowym.

Od dziś obowiązuje nowelizacja prawa o ruchu drogowym dotycząca motocykli trójkołowych. Warunkiem jest posiadanie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Wg ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami artykuł 6 zmienia treść:

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.1)) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kategorii B uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

W zapisach ustawy możemy się dowiedzieć, że zmiana przepisów jest podyktowana ułatwieniem zdawania egzaminu i późniejszego poruszania się osobom niepełnosprawnym, ponieważ trójkołowcowi bliżej jest do samochodu osobowego niż do motocykla, po za tym dzięki nowelizacji miałyby się zmniejszyć korki w miastach.

Czytaj również: https://www.zdajtesty.pl/2018/11/19/nowelizacja-uprawnien-dla-kierowcow-z-prawem-jazdy-kategorii-b-podpisana-przez-prezydenta/

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!