Skrzyżowanie ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

Znak „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem
Znak „koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Umieszczona pod znakiem „droga z pierwszeństwem” tabliczka wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
Znalezione obrazy dla zapytania ustąp pierwszeństwa
Znak „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Podobny obraz
Znak „stop” oznacza:
• Zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem.
• Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
• Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
• Umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
Umieszczona pod znakiem „ustąp pierwszeństwa” i „stop” tabliczka wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Pojazdy nr 2 i nr 4 znajdujące się na drodze podporządkowanej ze względu na
występujące znaki „ustąp pierwszeństwa” oraz „stop”, są obowiązane ustąpić pierwszeństwa pojazdom nr 1 i nr 3 poruszającym się drogą z pierwszeństwem przejazdu oznaczoną znakami „pierwszeństwo przejazdu”. Poza tym znak „stop” został zastosowany ze względu na ograniczoną widoczność podczas dojeżdżania do skrzyżowania.
Kierujący pojazdem nr 1 skręcając w lewo na skrzyżowaniu, jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pojazdowi nr 2 jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost. Pojazdy znajdują się na się na skrzyżowaniu ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu i ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na podstawie zasad skrzyżowania na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
Ze względu na tabliczki ustalające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem pod znakami „droga z pierwszeństwem”, pojazd nr 1 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2. Pojazdy nr 1 i nr 2 znajdując się na wlotach drogi z pierwszeństwem przejazdu ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na podstawie zasad skrzyżowania na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
Ze względu na tabliczki ustalające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem
pod znakami „ustąp pierwszeństwa” oraz „stop” pojazd nr 1 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2. Pojazdy nr 1 i nr 2 znajdują się na wlotach drogi podporządkowanej i ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na podstawie zasad skrzyżowania na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Poza tym znaki „ustąp pierwszeństwa” oraz „stop” posiadają hierarchię równorzędności względem siebie.
Ze względu na tabliczkę ustalającą rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem pod znakami „ustąp pierwszeństwa” i „droga z pierwszeństwem”, pojazd szynowy nr 1 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2. Pojazd szynowy nr 1 i pojazd nr 2 znajdują się na skrzyżowaniu ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu i ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na podstawie hierarchii znaków „ustąp pierwszeństwa” oraz „droga z pierwszeństwem”.
Ze względu na tabliczki ustalające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem pod znakami „droga z pierwszeństwem”, pojazd nr 2 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu nr 1. Pojazd szynowy nr 1 i pojazd nr 2 znajdują się na skrzyżowaniu ze znakami stanowiącymi pierwszeństwo przejazdu i ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na podstawie zasad skrzyżowania na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami, gdzie pojazd szynowy ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów.

Artykuł znajdziesz również w naszym podręczniku dla kursantów https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!