Osoby uprawnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu.

Osoby, o których mowa powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

Policjant.
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia.
Funkcjonariusz Straży Granicznej.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego.
Umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej.
Strażnik gminny (miejski).
Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym.
Osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.
Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.
Kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
Ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
Strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.
Strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
Członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń.
Pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!