Prędkość i hamowanie. Obszar zabudowany, poza obszarem zabudowanym, tunele.

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności:
• Rzeźby terenu.
• Stanu i widoczności drogi.
• Stanu i ładunku pojazdu.
• Warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
Ponadto ma obowiązek:
• Jechać z prędkością nieutrudniającą
jazdy innym kierującym.
• Hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
lub jego utrudnienia.
• Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:
• 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem.
• 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów powyżej 3,5 t niewymienionym wyżej.
Prędkości dopuszczalne
Prędkość dopuszczalna w obszarze zabudowanym
• W godzinach 5.00–23.00 wynosi 50 km/h.
• W godzinach 23.00–5.00 wynosi 60 km/h.
• Dla pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h.
• Dla ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h.
• Dla motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru,
którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.
• W strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym
Dla pojazdów poniżej 3,5 t.
• Na autostradzie – 140 km/h.
• Na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h.
• Na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h.
• Na pozostałych drogach – 90 km/h.
Dla pojazdów powyżej 3,5 t.
• Na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h.
• Na pozostałych drogach – 70 km/h.
• Dla autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
• Dla ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h.
• Dla pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 60 km/h.
• Dla motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.
Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym oraz zmniejszyć taką prędkość poza obszarem zabudowanym.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!