Zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” 17.01.2019

Trybunał konstytucyjny orzekł, iż poniższe artykuły są niezgodne z Konstytucją rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie zapadło jednogłośnie, przepisy tracą moc z dniem 12 września 2019 roku:

  1. Artykuł 130a ustęp 5c który przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju kraju niebędącym państwem członkowskim, pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.
  2. Artykuł 130a ustęp 7 punkt 1 który przewiduje, że wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

W ustawie o dokumentach publicznych zmiany dotyczą blankietów prawa jazdy, legitymacji instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych, dlatego też w poprzedniej nowelizacji zostały usunięte zapisy. Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Status obowiązywania od 12 lipca 2019 roku.

W ustawie „Prawo o ruchu drogowym” oraz o „Kierujących pojazdami” zmiany dotyczą podpisów. Od 4 marca 2019 roku dodaje się we wszystkich wpisach potwierdzania tożsamości również formułę „podpisu osobistego” do istniejącego podpisu zaufanego oraz elektronicznego.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!