Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracanie, wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedzanie.

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: Jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z tymi regułami lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku, powyższych zasad nie stosuje się. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub …

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracanie, wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedzanie. Read More »