Skrzyżowania na których ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej

Główne rodzaje sygnalizatorów.

Sygnały świetlne nadawane przez ten sygnalizator oznaczają:
• Sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator.
• Sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania. Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony.
• Sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator.
• Sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator. Sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
• Ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom.
• Ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
• Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach zielonej i czerwonej.

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi nadającymi sygnał zielony może je opuścić, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

Pojazdy nr 2 oraz nr 4 są obowiązane ustąpić pierwszeństwa pojazdom nr 1 oraz nr 3 ze względu na zamknięcie ruchu kierowanego przez nadawany sygnał czerwony, który zakazuje wjazdu za sygnalizator. Pojazdy nr 1 oraz nr 3 mają pierwszeństwo przed pojazdami nr 2 oraz nr 4 ze względu na otwarcie ruchu przez nadawany sygnał zielony, który zezwala na wjazd za sygnalizator. Poza tym znaki „stop” oraz „droga z pierwszeństwem” nie mają zastosowania wobec działającej sygnalizacji świetlnej.
Pojazd nr 1 skręcając w lewo na skrzyżowaniu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2 jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost. Pojazdy znajdują się na się na skrzyżowaniu z ruchem kierowanym sygnalizacją świetlną podczas nadawania sygnału zielonego, który zezwala na wjazd za sygnalizator i ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na podstawie zasad skrzyżowania na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
Nadawany przez ten sygnalizator sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
Sygnał ten, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem „zakaz zawracania”.
Ze względu na nadawany sygnał w kształcie zielonej strzałki, pojazd nr 1 będzie mógł kontynuować manewr skrętu w prawo mimo nadawanego sygnału czerwonego, który zakazuje wjazdu za sygnalizator, jeżeli zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Pojazd nr 1 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu nr 3 przed sygnalizatorem a następnie pojazdowi nr 2 przy krawędzi jezdni.
Sygnały świetlne nadawane przez ten sygnalizator kierunkowy dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez ten sygnalizator kierunkowy oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Sygnalizatory kierunkowe nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
Ze względu na nadawany sygnał zielony, który zezwala na wjazd za sygnalizator, przez sygnalizatory kierunkowe:
• Pojazd nr 1 może jechać w kierunku wskazanym strzałką (w lewo). Poza tym jego trasa przejazdu nie koliduje z innymi uczestnikami ruchu.
• Pojazd nr 2 może jechać w kierunku wskazanym strzałką (prosto). Poza tym jego trasa przejazdu nie koliduje z innymi uczestnikami ruchu.
• Pojazdy nr 3 oraz nr 4 mają nadawany sygnał czerwony, który zakazuje wjazdu za sygnalizator.
• Pojazdy nr 5 oraz nr 6 mają nadawany sygnał czerwony, który zakazuje wjazdu za sygnalizator

Artykuł w całości dostępny w podręczniku dla kursantów: https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!