Skrzyżowania z ruchem okrężnym

Opisane zasady są uogólnione, jednakże dopóki zakres przepisów odnośnie skrzyżowań nie zostanie ustawowo sprecyzowany będą dwie podstawowe formy sygnalizowania manewru jazdy w lewo oraz zawracania (niezależnie od słuszności którejkolwiek ze stron sporu egzaminy państwowe są przeprowadzane obiema metodami w zależności od wewnętrznych ustaleń i interpretacji przepisów ruchu drogowego konkretnego WORDu):

bez użycia lewego kierunkowskazu
z użyciem lewego kierunkowskazu

Zasady ogólne

Znalezione obrazy dla zapytania ruch okręzny
Znak „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Pojazd nr 1 wjeżdża na skrzyżowanie na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Poza tym dostaje informację i nakaz ruchu odbywającego się dookoła wyspy. Pojazd nr 2 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 1, ponieważ znajduje się na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi.
Znak „ruch okrężny” występujący łącznie ze znakiem „ustąp pierwszeństwa” oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
Ze względu na występującą konfigurację znaków „ustąp pierwszeństwa” oraz „ruch okrężny” pojazd nr 1 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2. Pojazdy nr 1 oraz nr 2 znajdują się na skrzyżowaniu ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu i ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na podstawie hierarchii drogi z pierwszeństwem przejazdu oraz drogi podporządkowanej. Drogą z pierwszeństwem jest droga dookoła wyspy.

Wybrane rodzaje skrzyżowań z ruchem okrężnym:

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym klasyczne, jednopasowe. Jeden pas ruchu ogranicza ilość punktów kolizyjnych z innymi uczestnikami ruchu.
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym klasyczne, wielopasowe. Wyznaczone lub niewyznaczone pasy ruchu na skrzyżowaniu można zmieniać w zależności od wykonywanego manewru. Przy niektórych manewrach podczas poruszania się po skrzyżowaniu występuje obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym sąsiednim pasem ruchu.
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym tzw. „półturbinowe”. Ograniczona swoboda przy zmianie pasa ruchu. Zwiększone bezpieczeństwo podczas opuszczania skrzyżowania ze względu na wyznaczone pasy ruchu w zależności od obranego kierunku.
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym tzw „turbinowe”. Bardzo ograniczona swoboda przy zmianie pasa ruchu. Kierunek ruchu na skrzyżowaniu wyznaczają kierunkowe pasy ruchu, którymi pojazd porusza się podczas przejazdu przez skrzyżowanie. Zwiększone bezpieczeństwo podczas opuszczania skrzyżowania i zminimalizowana ilość punktów kolizyjnych z innymi uczestnikami ruchu.
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym kierowane sygnalizacją świetlną. Ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przykładowe manewry pojazdów na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym:

Jazda w prawo (pierwszym zjazdem w prawo). Pojazd przed skrzyżowaniem ustawia się na prawym pasie ruchu, sygnalizuje manewr poprzez włączenie prawego kierunkowskazu, upewnia się o możliwości wjazdu na skrzyżowanie poprzez ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się po skrzyżowaniu. Pojazd na skrzyżowaniu porusza się prawym, skrajnym (zewnętrznym) pasem ruchu, sygnalizuje zamiar opuszczenia skrzyżowania przez włączenie prawego kierunkowskazu. Pojazd opuszcza skrzyżowanie i przestaje sygnalizować manewr.
Jazda na wprost (drugim zjazdem w prawo). Pojazd przed skrzyżowaniem ustawia się na prawym pasie ruchu, upewnia się o możliwości wjazdu na skrzyżowanie poprzez ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się po skrzyżowaniu. Pojazd na skrzyżowaniu porusza się prawym, skrajnym (zewnętrznym) pasem ruchu, po minięciu zjazdu poprzedzającego zjazd docelowy sygnalizuje zamiar opuszczenia skrzyżowania poprzez włączenie prawego kierunkowskazu. Pojazd opuszcza skrzyżowanie i przestaje sygnalizować manewr.
Jazda w lewo (trzecim zjazdem w prawo). Pojazd przed skrzyżowaniem ustawia się na lewym, skrajnym pasie ruchu, upewnia się o możliwości wjazdu na skrzyżowanie poprzez ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się po skrzyżowaniu.
Pojazd po ustąpieniu pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu wjeżdża na skrzyżowanie na lewy, skrajny (wewnętrzny) pas.
Pojazd na skrzyżowaniu porusza się lewym, skrajnym (wewnętrznym) pasem ruchu, mijając dwa kolejne zjazdy (zjazd w prawo, zjazd na wprost).
Pojazd po minięciu zjazdu poprzedzającego zjazd docelowy sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu poprzez włączenie prawego kierunkowskazu, upewnia się o możliwości zmiany pasa ruchu na prawy, skrajny (zewnętrzny) poprzez ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tym pasem.
Pojazd po ustąpieniu pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, zmienia pas ruchu na prawy, skrajny (zewnętrzny), opuszcza skrzyżowanie i przestaje sygnalizować manewr.
Jazda do tyłu (czwartym zjazdem w prawo). Pojazd przed skrzyżowaniem ustawia się na lewym, skrajnym pasie ruchu, upewnia się o możliwości wjazdu na skrzyżowanie poprzez ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się po skrzyżowaniu. Pojazd po ustąpieniu pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu wjeżdża na skrzyżowanie na lewy, skrajny (wewnętrzny) pas. Pojazd na skrzyżowaniu porusza się lewym, skrajnym (wewnętrznym) pasem ruchu, mijając trzy kolejne zjazdy (zjazd w prawo, zjazd na wprost, zjazd w lewo). Pojazd po minięciu zjazdu poprzedzającego zjazd docelowy sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu poprzez włączenie prawego kierunkowskazu, upewnia się o możliwości zmiany pasa ruchu na prawy, skrajny (zewnętrzny) poprzez ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tym pasem. Pojazd po ustąpieniu pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, zmienia pas ruchu na prawy, skrajny (zewnętrzny), opuszcza skrzyżowanie i przestaje sygnalizować manewr.

Artykuł w całości dostępny w podręczniku dla kursantów: https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!