Zarejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu po terminie będzie karane mandatem 1000 zł.

Ministerstwo Środowiska pracuje nad projektem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa o ruchu drogowym.

W kwestii ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z gospodarowaniem odpadami projekt zakłada, że na pojazd:
– nowy z salonu
– używany z rynku wtórnego
– sprowadzony z rynku UE
– sprowadzony spoza rynku UE
– powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
który nie zostanie zarejestrowany w ciągu 30 dni zostanie nałożona kara w wysokości 1000 zł.

Na pojazd:
– złomowany
– skradziony
– sprzedany za granicę
– skasowany za granicą
który nie zostanie wyrejestrowany w ciągu 30 dni zostanie również nałożona kara w wysokości 1000 zł.

Projekt zmiany ustaw trafił do sejmu, pierwsze czytanie odbyło się 13 czerwca 2019 roku a następnie został przekazany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Do tej pory obowiązek zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu również ma 30 dniowy okres lecz nie przewiduje się za jego niedotrzymanie żadnych sankcji ani kar pieniężnych.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!