Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Pieszy będzie miał pierwszeństwo, w nocy 50 km/h, zabieranie prawa jazdy za przekroczenie poza obszarem zabudowanym

Projektowana zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) przewidują rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię po przejściu dla pieszych.  
W 2018 r. w Polsce odnotowano 31 674 wypadki drogowe, tj. o 1086 (-3,3%) mniej niż w roku 2017. W wypadkach tych zginęły 2 862 osoby, tj. o 31 (+1,1%) więcej niż w roku 2017. Liczba rannych uległa zmniejszeniu i wyniosła 37 359, tj. o 2107 (-5,3%) mniej niż rok wcześniej. W 2018 r. w porównaniu do danych za rok 2017 zauważalnie (-8%) spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz ich ofiar śmiertelnych (-8%). Tak znaczącemu zmniejszeniu zagrożenia tej grupy niechronionych użytkowników dróg towarzyszy odnotowywany w ostatnim okresie wzrost liczby zabitych na przejściach dla pieszych. Wzrost ten w 2018 roku w stosunku do roku 2017 wynosił ok. 4,4%. Zatem konieczne jest wprowadzenie kolejnych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnię po przejściu dla pieszych.
Celem ograniczenia ryzyka wypadku pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, projekt ustawy zakłada zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Jednocześnie projektowana zmiana ustawy rozwiązuje problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w różnych aktach prawnych, co pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowanie podnoszonych zastrzeżeń w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekroczeniem przez niego drogi w miejscach wyznaczonych do tego celu.
Dodatkowo badania i statystyki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazują, że pojazdy na drogach poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczają prędkość dozwoloną w danym obszarze. Prędkość pojazdu ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu, szerokości pola widzenia przez kierującego oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W związku z tym proponuje się wprowadzenie zmian, które przyczynią się do ograniczenia najcięższych skutków wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz eliminowania z ruchu drogowego grupy kierowców, która nie uznaje ograniczeń prędkości i stanowi ogromne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Zmiana brzmienia przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych, redukcję liczby wypadków drogowych w rejonie przejść dla pieszych oraz zapewnienie przejrzystości przepisów w zakresie zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych.
Informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków:
Nie jest możliwe osiągnięcie założonego celu za pomocą innych środków niż procedura legislacyjna i wydanie projektowanego aktu prawnego.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!