Jak założyć PKK przez internet

Do złożenia wniosku elektronicznego w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz w sprawie rejestracji pojazdów niezbędne jest założenia konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca https://www.esp.pwpw.pl

Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”. Cały proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego użytkownikowi kreatora. Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilku etapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Istnieje też możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego ePuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PiK zalecane są poniższe parametry:

Zalecane parametry dla zdjęcia: 
• Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie 
• Przestrzeń barw: sRGB 
• Głębia kolorów: 24 bity 
• Rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli 
• Rozmiar pliku nie większy niż 100KB. 
• Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta: 
• Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem. 
• Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości). 
• Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli. 
• Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla pozostałych załączników: 
• Skan w formacie JPEG. 
– Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB. 
– Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100 
• Załącznik w formacie PDF 
– Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf

Szybki kontakt!
+
Wyślij!