Instrukcja informowania kursantów o dostępnej dla każdego OSK (nie tylko SUPEROSK) opcji E-LEARNINGU czyli nauczania zdalnego, na odległość

Jak należy poinformować kursantów o możliwości nauki teorii w domu? Przede wszystkim nie możemy sobie i innym mieszać dwóch pojęć e-learningu.


Jednym z nich jest e-learning prowadzony przez „SUPEROSK” – to nie nasz e-learning.

Aby móc prowadzić takie szkolenie należy spełniać dodatkowe wymagania dla uzyskania statusu „SUPEROSK” oraz dysponować odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia, które powinno zapewnić co najmniej:

a)  przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce,

b)  przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganych programem szkolenia,

c)  zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,

d)  przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik,

e)  możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w lit. d.


Drugim rodzajem jest e-learning EKSTERNISTYCZNY, który właśnie interesuje zdecydowaną większość OSK.

Od czasu kiedy OSK nie ma obowiązku przeprowadzać wykładów stacjonarnych i wystarczy prowadzić tylko kursy praktyczne (kursant samodzielnie przed kursem zdaje w WORD egzamin teoretyczny), można wprowadzić legalnie pojęcie E-Learningu Eksternistycznego. Jest to dużo mniej wymagająca forma nauczania na odległość niż ta narzucona ustawowo dla SuperOSK. Główną różnicą jest brak obowiązku przeprowadzania testu po każdy module tematycznym, dowolność kolejności prowadzonych zajęć, brak obowiązku przeprowadzania jakichkolwiek testów sprawdzających wiedzę – takowe istnieją ale tylko do użytku wewnętrznego i dobrowolnego sprawdzenia wiedzy kursanta. W żaden sposób również nie odnotowuje się uczestnictwa kursanta w takich zajęciach, ponieważ oficjalnie nie jest on jeszcze na kursie. Kursanta można zapisać na kurs praktyczny dopiero po odnotowanym pozytywnym wyniku państwowego egzaminu teoretycznego.


Instrukcja dla OSK – E – KURS, WYKŁADY W DOMU

Kroki jakie kursant musi podjąć:

– Zgłaszasz się do naszego OSK przez dostępne kanały teleinformatyczne. Wpłacasz zaliczkę na kurs. Uzyskujesz dostęp do platformy z wykładami, testami i egzaminami online na platformie www.zdamyprawko.pl od Wydawnictwa zdajtesty.pl spółka z o. o. Instrukcja do obsługi aplikacji PANEL OSK do ściągnięcia poniżej:

– Samodzielnie opanowujesz wiedzę potrzebną do zdania egzaminu teoretycznego a nasi wykładowcy na bieżąco monitorują twoje postępy

W międzyczasie:

– Musisz przejść badania lekarskie. W naszym OSK uzyskasz kontakt do odpowiedniego specjalisty.

– Z badaniem lekarskim, wnioskiem o wydanie prawa jazdy oraz zdjęciem (szczegóły na stronach wydziałów komunikacji) udajesz się do Urzędu Miasta/Starostwa lub przez internet w celu utworzenia numeru PKK (jak uzyskać PKK online czytaj w tym artykule https://www.zdajtesty.pl/2020/03/21/jak-zalozyc-pkk-przez-internet/).

Po konsultacji z wykładowcą, który monitoruje twoje postępy online, opanowaniu całego kursu, zdaniu odpowiedniej liczby egzaminów wewnętrznych przez internet Zapisujesz się na PAŃSTWOWY egzamin teoretyczny do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

– Po zdanym Państwowym egzaminie teoretycznym kontynuujesz kurs w naszym OSK

– kurs pierwszej pomocy oraz min. 30 godzin części praktycznej

– Po zakończeniu części praktycznej i zdaniu egzaminu wewnętrznego w naszym OSK zapisujesz się na egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

– Zdajesz Państwowy egzamin praktyczny na prawo jazdy.

1 thoughts on “Instrukcja informowania kursantów o dostępnej dla każdego OSK (nie tylko SUPEROSK) opcji E-LEARNINGU czyli nauczania zdalnego, na odległość”

  1. Pingback: Nowe zasady przeprowadzania zajęć teoretycznych w formie on-line i nie tylko - sklep z zaopatrzeniem dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!