Nowe zasady przeprowadzania zajęć teoretycznych w formie on-line i nie tylko

W tekście ustawy przekazanej do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zlikwidowany został niefortunny punkt o szkoleniu praktycznym oraz uściślono zasady prowadzenia zajęć teoretycznych. Ustawa została przekazana 4 maja do podpisania przez Prezydenta RP. 

Z punktu o szkoleniu on-line wynikają bezpośrednio i niebezpośrednio następujące fakty:

Zajęcia teoretyczne w formie stacjonarnej można prowadzić (za zachowaniem odległości 2 metrów i innych zasad bezpieczeństwa).

– Zajęcia teoretyczne on-line będzie można prowadzić ale:

– Tylko w czasie rzeczywistym

– Tylko jeżeli możliwe będzie porozumiewanie się audiowizualne uczestników z prowadzącym w czasie rzeczywistym

– Jeżeli kursanci zaczęli zajęcia teoretyczne on-line w czasie stanu epidemicznego mogą je skończyć w taki sam sposób najdłużej do 30 dni od zakończenia stanu epidemii.

– Jeżeli grupa kursantów zacznie kurs teoretyczny zaraz po odwołaniu stanu epidemicznego nie będzie mogła już się szkolić on-line tylko i wyłącznie stacjonarnie.

Zajęcia e-learningowe prowadzone przez SUPER OSK oraz E-learning eksternistyczny dla każdego OSK (czytaj o nim ten artykuł: https://www.zdajtesty.pl/2020/03/23/instrukcja-informowania-kursantow-o-dostepnej-dla-kazdego-osk-nie-tylko-superosk-opcji-e-learningu-czyli-nauczania-zdalnego-na-odleglosc/ ) nadal przeprowadza się bez zmian.

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albostanu epidemii część teoretyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) może być realizowana przy wykorzystaniu metod on-line polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą prowadzącą taką część a jej uczestnikami. Część teoretyczna niezakończona do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal być prowadzona z wykorzystaniem metod on-line, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!