Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany w funkcjonowaniu branży

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany dla OSK oraz Instruktorów nauki jazdy oraz osób szkolonych:

Osoba szkolona po ukończeniu teorii, praktyki, pierwszej pomocy w OSK może uczyć się dalej z opiekunem prawnym

Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania

Podwyższenie wykształcenia instruktora nauki jazdy do średniego oraz okresu posiadania uprawnień do kierowania do 3 lat dla kategorii A, 5 lat dla kategorii B, 2 lat dla kategorii C

Wprowadzenie dodatkowych wymagań dla OSK na wzór Super OSK

Zlikwidowanie Super OSK

Organizacja tylko przez WORD szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, przeprowadzanie obowiązkowych warsztatów dla instruktorów nauki jazdy 

Organizacja tylko przez ITS egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów.

Obowiązkowe warsztaty dla instruktorów techniki jazdy co 2 lata w ODTJ

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!