Nowy warunek dla kandydata na instruktora C i D – 10 lat doświadczenia w przewozach

Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenia on-line dla kierowców zawodowych

Możliwość przeprowadzania  przez ośrodki szkolenia spełniające dodatkowe wymagania odnośnie infrastruktury i kadry za uprzednią zgodą wojewody kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie e-learningowej. 

Cyfryzacja obiegu dokumentów

Eliminacja papierowych orzeczeń lekarskich i psychologicznych na rzecz cyfryzacji obiegu dokumentów, co ukróci proceder skracania szkoleń i podrabiania zaświadczeń.

Karta kwalifikacji kierowcy

Wprowadzenie karty kwalifikacji kierowcy czyli potwierdzenia uprawnień dla kierowców niespełniających kryterium zamieszkiwania na terytorium Polski.

10 letnie doświadczenie kandydata na instruktora

Jeżeli kandydat na instruktora nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E nie ma trzyletniego doświadczenia w szkoleniu kierowców na kategorię B może uzyskać uprawnienia jeżeli spełni warunek posiadania udokumentowanego doświadczenia odpowiednio do kategorii: 

C, C+E – co najmniej 10 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii;

D, D+E – co najmniej 10 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego wymagane jest posiadania prawa jazdy tych kategorii.

Rozwiązania mają wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw oraz innych terminach.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!