Rowerzyści już nie mają pierwszeństwa przed przejazdem dla rowerzystów! Od listopada 2021!

Jak się okazuje od listopada 2021 roku po cichu i bez rozgłosu zlikwidowano w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych ust. 4 w § 47. Oznaczono go jako uchylony. Dotyczył on znaków D-6 (przejście dla pieszych), D-6a (przejazd dla rowerzystów) i D-6b (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów). Wcześniej jego zapis brzmiał: (kierowca) „jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających”.

W przypadku zachowania wobec pieszych ustawa prawo o ruchu drogowym nadal nakazuje zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu min.: wchodzącemu na przejście, czyli znajdującego się nadal poza nim.

W kwestii zachowania wobec rowerzystów ustawa prawo o ruchu drogowym nakazuje jedynie zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. 

Reasumując, zlikwidowanie zapisu z rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych cofa pierwszeństwo rowerzysty który nie znajduje się bezpośrednio na przejściu. Inne przepisy odnośnie ustępowania rowerzystom zostają bez zmian. Uważa się, że ministerstwo popełniło błąd nie rozgłaszając tej istotnej zmiany, mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Likwidację zapisu odkrył i nagłośnił min.: pan Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!