Nazwa „Kaliningrad” została zastąpiona przez „Królewiec”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest odpowiedzialna za umieszczenie na drogowskazie nazwy „Kaliningrad” jako właściwej dla trasy prowadzącej do miasta Królewiec. Decyzja o użyciu nazwy „Królewiec” na znakach drogowych została podjęta zgodnie z uchwałą Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała ta zaleca, aby miasto znane jako „Kaliningrad” w języku rosyjskim było wyłącznie określane jako „Królewiec” w języku polskim, a dla określenia obszaru kaliningradzkiego używana była nazwa „region królewiecki”.


Historia Królewca

Miasto Królewiec zostało założone wokół zamku, który został zbudowany w 1255 roku przez Zakon Krzyżacki na wzgórzu nad rzeką Pregołą. Pierwotnie zamek ten nosił nazwę Coningsberg, co oznaczało „Królewska Góra” i było hołdem dla króla Czech, Przemysła II Ottokara, który dowodził wojskami krzyżackimi podczas ich kampanii przeciwko Prusom.

Przez blisko 300 lat Królewiec był częścią Państwa Zakonnego, a następnie przez ponad 400 lat znajdował się pod władzą Prus i Niemiec. Przez około 190 lat Królewiec był zależny od Polski, gdy te tereny były lennem polskim. Po zakończeniu drugiej wojny światowej miasto zostało włączone do ZSRR (a później do Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej), a w 1946 roku władze moskiewskie zmieniły jego nazwę na Калининград, która obowiązuje do dzisiaj w Rosji.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!