Nowy podatek od samochodów w Polsce od 2024 roku: Podatek Spalinowy

W 2024 roku Polska planuje wprowadzić nowy podatek ekologiczny od samochodów, zwany podatkiem spalinowym, zgodnie z unijnymi zasadami. Podatek ten ma na celu zniechęcenie do zakupu i posiadania starych, najbardziej zanieczyszczających środowisko pojazdów. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego nowego podatku.

Etapowe wprowadzenie podatku

Wprowadzenie podatku ekologicznego od samochodów będzie miało charakter etapowy. Od IV kwartału 2024 roku opłaty te będą pobierane jednorazowo przy rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi. Właściciele pojazdów spalinowych będą zobowiązani do uiszczenia tej opłaty. Ponadto, od II kwartału 2026 roku planowane jest wprowadzenie rocznej opłaty od tych pojazdów.

Cel podatku ekologicznego

Celem podatku spalinowego jest zniechęcenie do posiadania i użytkowania starych samochodów, które są najbardziej szkodliwe dla środowiska. Ten krok wpisuje się w szerszy kontekst ekologicznego transportu, obejmującego również takie inicjatywy, jak niskoemisyjne autobusy, modernizacja linii kolejowych czy budowa obwodnic.

Stawki podatku

Stawki podatku spalinowego w Polsce będą zróżnicowane, a ich wysokość zależeć będzie od wieku pojazdu, mocy silnika oraz normy emisji spalin Euro. Przykładowo, w Bułgarii wysokość podatku uzależniona jest od mocy silnika, roku produkcji oraz normy emisji spalin Euro. Nowe samochody mogą być objęte ulgami, co widoczne jest na przykładzie Holandii, gdzie wysokość podatku zależy od emisji CO2/km, stosowanego paliwa i masy pojazdu.

Stawka bazowa i zwolnienia

W projekcie ustawy o podatku od samochodów określono stawkę bazową na 500 zł. Mnoży się ją przez pojemność skokową silnika oraz wartość normy EURO. Warto jednak pamiętać, że stawki i zasady są określone w projekcie ustawy i mogą ulec zmianom przy głosowaniu nad dokumentem.

Zwolnienia z opodatkowania przewidziane są dla niektórych kategorii pojazdów, takich jak pojazdy wojskowe, zabytkowe, używane do celów specjalnych, a także pojazdy elektryczne.

Wprowadzenie podatku spalinowego w Polsce od 2024 roku ma na celu promowanie bardziej ekologicznego podejścia do transportu oraz redukcję liczby starych, zanieczyszczających pojazdów na drogach. Właściciele samochodów spalinowych muszą być świadomi tych zmian i przygotować się na ponoszenie nowych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu. Jednocześnie rośnie zachęta do inwestycji w samochody o niższych emisjach lub do przesiadki na pojazdy elektryczne, które są zwolnione z nowego podatku spalinowego.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!