Miejska Agenda Parkingowa: Skuteczne Rozwiązania dla Polskich Miast

Polskie miasta od lat borykają się z problemami związanymi z parkowaniem, co prowadzi do zniszczonych chodników, dewastacji zieleni i przysłowiowej „słupkozy”. Aby zaradzić tym problemom, Miejska Agenda Parkingowa proponuje cztery konkretne zmiany w przepisach.

1. Koniec z przepisami sprzed 50 lat

Obowiązujące od 1967 roku przepisy pozwalają na parkowanie na chodniku całym pojazdem, co jest anachronizmem w dzisiejszych realiach. Nowoczesne standardy wymagają bardziej rygorystycznych przepisów, które będą chronić pieszych i infrastrukturę miejską.

Propozycja zmiany przepisów:

  • Pozwolenie na postój pojazdu w całości na chodniku tylko w miejscach wyznaczonych.
  • Zmiana art. 47 PRD, aby uwzględniał nowe definicje drogi dla pieszych i bardziej restrykcyjne podejście do parkowania na chodniku.

2. Waloryzacja taryfikatora mandatów

Grzywny za wykroczenia związane z parkowaniem nie były zmieniane od ponad 20 lat, co prowadzi do sytuacji, w której sankcje za te wykroczenia są zbyt niskie, by skutecznie odstraszać kierowców od łamania przepisów.

Propozycja zmiany przepisów:

  • Waloryzacja wszystkich pozycji w sekcji „Zatrzymanie i postój” o 300%.
  • Uzupełnienie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń o art. 97, aby zwiększyć uciążliwość sankcji dla recydywistów.

3. Strefy uczciwego parkowania

Obecne przepisy dotyczące stref płatnego parkowania (SPP) sprawiają, że nielegalne parkowanie bywa tańsze niż legalne, co jest niesprawiedliwe wobec uczciwych kierowców i prowadzi do niszczenia infrastruktury oraz zieleni miejskiej.

Propozycja zmiany przepisów:

  • Opłata za parkowanie powinna obowiązywać zarówno na miejscach wyznaczonych, jak i poza nimi w strefie SPP.
  • Kontrolerzy SPP powinni jedynie ustalać, czy pojazd jest na wyznaczonym miejscu, czy poza nim, co uprości procedury kontrolne.

4. Włączenie niszczenia zieleni do prawa drogowego

Obecne przepisy ruchu drogowego nie uwzględniają zakazu parkowania na terenach zielonych, co utrudnia skuteczne karanie takich wykroczeń i prowadzi do dewastacji miejskiej zieleni.

Propozycja zmiany przepisów:

  • Uzupełnienie art. 45 ust. 1 PRD o zakaz niszczenia lub uszkadzania roślinności.
  • Wprowadzenie do taryfikatora mandatów kary w wysokości 1000 zł za parkowanie na zieleni.

Dodatkowe propozycje

Karanie właściciela pojazdu: Domyślne nakładanie kar na właściciela pojazdu, z możliwością uniknięcia mandatu poprzez dostarczenie dowodu na użytkowanie pojazdu przez inną osobę.

Fikcyjność „holowania”: Doprecyzowanie przepisów dotyczących usuwania pojazdów zaparkowanych w miejscach zabronionych, aby obejmowały również przypadki blokowania ruchu pieszych.

Bezkarność kierowców aut na zagranicznych numerach rejestracyjnych: Wprowadzenie możliwości karania kierowców z UE za naruszenia przepisów związanych z zatrzymaniem i postojem pojazdów.

Implementacja tych zmian przyczyni się do poprawy jakości życia w miastach, ochrony infrastruktury miejskiej i zrównoważonego zarządzania przestrzenią publiczną. Nowe przepisy mają na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu parkowania oraz efektywniejsze egzekwowanie prawa.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!