Holowanie.

Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:• Prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem.• W pojeździe holowanym... Read More