(E-book) PRAWO JAZDY – Podręcznik na kategorie BACDT

49,0 

Kategoria:

Ilość stron książki: 256


Podręcznik do nauki przepisów ruchu drogowego uaktualniany na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych oraz innych ustaw.

Nowy autorski sposób przedstawiania sytuacji na drodze w formie perspektywy pierwszej osoby, znany z gier komputerowych jako FPP (First person perspective) pozwoli adeptowi spojrzeć na ruch drogowy w środowisku zbliżonym do naturalnego. Widok z oczu kierowcy ma za zadanie przekazać wiedzę w jak najbardziej przystępnej formie i utrwalić prawidłową reakcję w poszczególnych sytuacjach bez błędnej oceny.

 


Spis treści:

 

 • Podstawowe określenia z kodeksu drogowego 10
 • Droga 10
 • Użytkownik 14
 • Pojazd 15
 • Pozostałe określenia 24
 • Ruch drogowy 26
 • Zasady ogólne 26
 • Zasada ograniczonego zaufania (zasada względnej ufności) 26
 • Hierarchia znaków i sygnałów drogowych 26
 • Szczególna ostrożność 26
 • Pojazd uprzywilejowany 34
 • Korytarz życia 35
 • Osoby uprawnione do wydania poleceń i sygnałów 36
 • Ruch pojazdów 37
 • Ruch prawostronny 37
 • Włączanie się do ruchu 37
 • Prędkość i hamowanie 44
 • Prędkości dopuszczalne 45
 • Droga zatrzymania pojazdu 47
 • Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 49
 • Jazda na suwak 50
 • Zawracanie 51
 • Wymijanie 53
 • Omijanie 53
 • Cofanie 54
 • Wyprzedzanie 54
 • Przecinanie się kierunków ruchu 59
 • Skrzyżowanie 59
 • Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych 60
 • Obowiązki kierującego pojazdem wobec kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego (UTO) oraz osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (UWR) 62
 • Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżaniu przez przejazd 63
 • Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 65
 • Holowanie 66
 • Ruch pojazdów w kolumnie 67
 • Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach 69
 • Obowiązek posiadania i okazywania dokumentów 69
 • Pasy bezpieczeństwa 69
 • Przewożenie dzieci 70
 • Używanie kasków ochronnych 70
 • Dopuszczalne normy alkoholu we krwi 73
 • Zakazy ruchu drogowego 74
 • Zatrzymanie i postój 76
 • Sygnalizowanie postoju pojazdu 80
 • Używanie świateł zewnętrznych 81
 • Obowiązkowe światła zewnętrzne w pojeździe 83
 • Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym 84
 • Pojazdy uprzywilejowane 84
 • Żółte sygnały błyskowe 84
 • „L” – Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 85
 • Pojazd przewożący zorganizowane grupy dzieci lub młodzieży 85
 • Autobus szkolny 86
 • Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych 86
 • Oznaczenie pojazdów w ruchu międzynarodowym 86
 • Warunki przewozu ładunku 86
 • Oznaczanie ładunku 88
 • Przyczepy 90
 • Uprawnienia 91
 • Przewożenie osób 92
 • Warunki techniczne pojazdów 93
 • Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu 94
 • Badania techniczne pojazdów 95
 • Usunięcie pojazdu z drogi, przepadek pojazdu, blokada kół 97
 • Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych 98
 • Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami 98
 • Rodzaje dróg 100
 • Droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach (dwukierunkowa) 100
 • Droga jednojezdniowa o więcej niż dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach 100
 • Droga jednojezdniowa jednokierunkowa 100
 • Droga dwujezdniowa 100
 • Rodzaje skrzyżowań 101
 • Skrzyżowanie na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi 101
 • Skrzyżowanie ze znakami drogowymi ustalającymi pierwszeństwo przejazdu 102
 • Skrzyżowanie na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej 105
 • Skrzyżowanie z ruchem okrężnym 108
 • Rodzaje stref 114
 • Strefa zamieszkania 114
 • Strefa ruchu 115
 • Strefa czystego transportu 115
 • Strefa płatnego parkowania 116
 • Strefa ograniczonego postoju 116
 • Strefa ograniczonej prędkości 116
 • Znaki drogowe 117
 • Znaki ostrzegawcze 117
 • Znaki zakazu 123
 • Znaki nakazu 134
 • Znaki informacyjne 136
 • Znaki kierunku i miejscowości 144
 • Znaki uzupełniające 149
 • Znaki przed przejazdami kolejowymi 152
 • Znaki poziome 154
 • Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 157
 • Sygnały dawane przez uprawnione osoby 159
 • Pierwsza pomoc 163
 • Sposób postępowania w miejscu zdarzenia 163
 • Masaż serca 164
 • Pozycja bezpieczna (boczna) 165
 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) 166
 • Egzamin na prawo jazdy 168
 • Egzamin teoretyczny 168
 • Egzamin praktyczny 169
 • Część praktyczna egzaminu państwowego na placu manewrowym 169
 • Część praktyczna egzaminu państwowego w ruchu drogowym. 174
 • Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym 181
 • Zachowania skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego 182
 • Kategoria A, A1, A2, AM 189
 • Obowiązkowe wyposażenie motocykla 189
 • Wyposażenie motocyklisty 189
 • Rodzaje motocykli 192
 • Odstępy i hamowanie 193
 • Czynniki ryzyka związane z warunkami drogowymi 193
 • Pola widzenia 194
 • Technika jazdy motocyklem 195
 • Czynniki bezpieczeństwa 197
 • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 198
 • Prawo jazdy 198
 • Czynności kontrolno – obsługowe motocykla 199
 • Kategoria B, B1 201
 • Czynniki ryzyka związane z warunkami drogowymi 201
 • Różne pola widzenia kierowców 202
 • Technika kierowania pojazdem 203
 • System ABS 203
 • Nadsterowność 204
 • Podsterowność 204
 • Zasady kierowania pojazdem 205
 • Aspekty mechaniczne związane z bezpieczeństwem na drodze 206
 • ASR 206
 • ESP 206
 • Opony 207
 • Zawieszenie pojazdu 207
 • Silnik 208
 • Kontrolki informacyjne 208
 • Kontrolki ostrzegawcze 208
 • Kontrolki alarmowe 209
 • Czynności kontrolno – obsługowe 209
 • Kategoria C, C1, C+E 212
 • Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem 212
 • Masy i wymiary pojazdu 213
 • Rodzaje transportu 215
 • Czas pracy i odpoczynku kierowcy 216
 • Wykorzystanie tachografów 220
 • Zasady kierowania pojazdem ciężarowym 222
 • Akcje ratunkowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne 224
 • Techniki mocowania ładunku 225
 • Zasady rozmieszczania ładunku 227
 • Oznaczenia pojazdów ciężarowych 228
 • Pojazdy nienormatywne 231
 • Prawo jazdy 233
 • Dokumenty 233
 • Zatrzymywanie praw jazdy 235
 • Zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych 235
 • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 235
 • Czynności kontrolno – obsługowe samochodu ciężarowego 237
 • Kategoria D, D1 239
 • Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary 239
 • Autobus (również turystyczny) 239
 • Autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej 240
 • Autobus szkolny 241
 • Zasady kierowania autobusem 242
 • Akcje ratunkowe dla autobusów 243
 • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do autobusu 243
 • Prawo jazdy 243
 • Dokumenty 243
 • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 245
 • Czynności kontrolno – obsługowe autobusu 246
 • Kategoria T 248
 • Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia 248
 • Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi 248
 • Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi 249
 • Różne pola widzenia kierowców 249
 • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób 250
 • Obowiązki właściciela / posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty 251
 • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 252
 • Akcje ratunkowe 253
 • Czynności kontrolno – obsługowe ciągnika rolniczego 254

Wybrane strony z książki:

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „(E-book) PRAWO JAZDY – Podręcznik na kategorie BACDT”
Szybki kontakt!
+
Wyślij!