PRAWO JAZDY – Podręcznik na kategorie BACDT

22,5 

Kategoria:

Podział ze względu na:

 • Treść: Ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • Grafikę: Widok FPP – widok z perspektywy pierwszej osoby (first person perspective)

Ilość stron książki: 256


Podręcznik do nauki przepisów ruchu drogowego uaktualniany na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych oraz innych ustaw.

Nowy autorski sposób przedstawiania sytuacji na drodze w formie perspektywy pierwszej osoby, znany z gier komputerowych jako FPP (First person perspective) pozwoli adeptowi spojrzeć na ruch drogowy w środowisku zbliżonym do naturalnego. Widok z oczu kierowcy ma za zadanie przekazać wiedzę w jak najbardziej przystępnej formie i utrwalić prawidłową reakcję w poszczególnych sytuacjach bez błędnej oceny.

Gratis: 8 miesięczny dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji z testami i wykładami na prawo jazdy zdamyprawko.pl


Spis treści:

 • Podstawowe określenia z kodeksu drogowego 10
  • Droga 10
  • Użytkownik 14
  • Pojazd 15
  • Pozostałe określenia 24
 • Ruch drogowy 26
  • Zasady ogólne 26
  • Zasada ograniczonego zaufania (zasada względnej ufności) 26
  • Hierarchia znaków i sygnałów drogowych 26
  • Szczególna ostrożność 26
  • Pojazd uprzywilejowany 34
  • Korytarz życia 35
  • Osoby uprawnione do wydania poleceń i sygnałów 36
 • Ruch pojazdów 37
  • Ruch prawostronny 37
  • Włączanie się do ruchu 37
  • Prędkość i hamowanie 44
  • Prędkości dopuszczalne 45
  • Droga zatrzymania pojazdu 47
  • Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 49
  • Jazda na suwak 50
  • Zawracanie 51
  • Wymijanie 53
  • Omijanie 53
  • Cofanie 54
  • Wyprzedzanie 54
 • Przecinanie się kierunków ruchu 59
  • Skrzyżowanie 59
  • Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych 60
  • Obowiązki kierującego pojazdem wobec kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego (UTO) oraz osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (UWR) 62
  • Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżaniu przez przejazd 63
  • Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 65
  • Holowanie 66
  • Ruch pojazdów w kolumnie 67
 • Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach 69
  • Obowiązek posiadania i okazywania dokumentów 69
  • Pasy bezpieczeństwa 69
  • Przewożenie dzieci 70
  • Używanie kasków ochronnych 70
  • Dopuszczalne normy alkoholu we krwi 73
  • Zakazy ruchu drogowego 74
  • Zatrzymanie i postój 76
  • Sygnalizowanie postoju pojazdu 80
  • Używanie świateł zewnętrznych 81
  • Obowiązkowe światła zewnętrzne w pojeździe 83
 • Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym 84
  • Pojazdy uprzywilejowane 84
  • Żółte sygnały błyskowe 84
  • „L” – Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 85
  • Pojazd przewożący zorganizowane grupy dzieci lub młodzieży 85
  • Autobus szkolny 86
  • Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych 86
  • Oznaczenie pojazdów w ruchu międzynarodowym 86
  • Warunki przewozu ładunku 86
  • Oznaczanie ładunku 88
  • Przyczepy 90
  • Uprawnienia 91
  • Przewożenie osób 92
  • Warunki techniczne pojazdów 93
  • Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu 94
  • Badania techniczne pojazdów 95
  • Usunięcie pojazdu z drogi, przepadek pojazdu, blokada kół 97
  • Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych 98
  • Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami 98
 • Rodzaje dróg 100
  • Droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach (dwukierunkowa) 100
  • Droga jednojezdniowa o więcej niż dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach 100
  • Droga jednojezdniowa jednokierunkowa 100
  • Droga dwujezdniowa 100
  • Rodzaje skrzyżowań 101
  • Skrzyżowanie na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi 101
  • Skrzyżowanie ze znakami drogowymi ustalającymi pierwszeństwo przejazdu 102
  • Skrzyżowanie na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej 105
  • Skrzyżowanie z ruchem okrężnym 108
  • Rodzaje stref 114
  • Strefa zamieszkania 114
  • Strefa ruchu 115
  • Strefa czystego transportu 115
  • Strefa płatnego parkowania 116
  • Strefa ograniczonego postoju 116
  • Strefa ograniczonej prędkości 116
 • Znaki drogowe 117
  • Znaki ostrzegawcze 117
  • Znaki zakazu 123
  • Znaki nakazu 134
  • Znaki informacyjne 136
  • Znaki kierunku i miejscowości 144
  • Znaki uzupełniające 149
  • Znaki przed przejazdami kolejowymi 152
  • Znaki poziome 154
  • Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 157
  • Sygnały dawane przez uprawnione osoby 159
 • Pierwsza pomoc 163
  • Sposób postępowania w miejscu zdarzenia 163
  • Masaż serca 164
  • Pozycja bezpieczna (boczna) 165
  • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) 166
 • Egzamin na prawo jazdy 168
  • Egzamin teoretyczny 168
  • Egzamin praktyczny 169
  • Część praktyczna egzaminu państwowego na placu manewrowym 169
  • Część praktyczna egzaminu państwowego w ruchu drogowym. 174
  • Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym 181
  • Zachowania skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego 182
 • Kategoria A, A1, A2, AM 189
  • Obowiązkowe wyposażenie motocykla 189
  • Wyposażenie motocyklisty 189
  • Rodzaje motocykli 192
  • Odstępy i hamowanie 193
  • Czynniki ryzyka związane z warunkami drogowymi 193
  • Pola widzenia 194
  • Technika jazdy motocyklem 195
  • Czynniki bezpieczeństwa 197
  • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 198
  • Prawo jazdy 198
  • Czynności kontrolno – obsługowe motocykla 199
 • Kategoria B, B1 201
  • Czynniki ryzyka związane z warunkami drogowymi 201
  • Różne pola widzenia kierowców 202
  • Technika kierowania pojazdem 203
  • System ABS 203
  • Nadsterowność 204
  • Podsterowność 204
  • Zasady kierowania pojazdem 205
  • Aspekty mechaniczne związane z bezpieczeństwem na drodze 206
  • ASR 206
  • ESP 206
  • Opony 207
  • Zawieszenie pojazdu 207
  • Silnik 208
  • Kontrolki informacyjne 208
  • Kontrolki ostrzegawcze 208
  • Kontrolki alarmowe 209
  • Czynności kontrolno – obsługowe 209
 • Kategoria C, C1, C+E 212
  • Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem 212
  • Masy i wymiary pojazdu 213
  • Rodzaje transportu 215
  • Czas pracy i odpoczynku kierowcy 216
  • Wykorzystanie tachografów 220
  • Zasady kierowania pojazdem ciężarowym 222
  • Akcje ratunkowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne 224
  • Techniki mocowania ładunku 225
  • Zasady rozmieszczania ładunku 227
  • Oznaczenia pojazdów ciężarowych 228
  • Pojazdy nienormatywne 231
  • Prawo jazdy 233
  • Dokumenty 233
  • Zatrzymywanie praw jazdy 235
  • Zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych 235
  • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 235
  • Czynności kontrolno – obsługowe samochodu ciężarowego 237
 • Kategoria D, D1 239
  • Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary 239
  • Autobus (również turystyczny) 239
  • Autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej 240
  • Autobus szkolny 241
  • Zasady kierowania autobusem 242
  • Akcje ratunkowe dla autobusów 243
  • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do autobusu 243
  • Prawo jazdy 243
  • Dokumenty 243
  • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 245
  • Czynności kontrolno – obsługowe autobusu 246
 • Kategoria T 248
  • Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia 248
  • Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi 248
  • Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi 249
  • Różne pola widzenia kierowców 249
  • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób 250
  • Obowiązki właściciela / posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty 251
  • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze 252
  • Akcje ratunkowe 253
  • Czynności kontrolno – obsługowe ciągnika rolniczego 254

Wybrane strony z książki:

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRAWO JAZDY – Podręcznik na kategorie BACDT”
Szybki kontakt!
+
Wyślij!