Testy w języku ukraińskim kategoria B / Тести з української мови категорія Б (część 5 / Частина 5)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu?

Чи у цій ситуації Ви зобов’язані увімкнути покажчик повороту?

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi prawym pasem?

Чи маєте Ви, у цій ситуації, при зміні смуги, перевагу перед транспортними засобами, які рухаються по правій смузі?

Czy widoczna pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje na nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu?

Чи інформує табличка, яку Ви бачите під попереджувальним знаком про несподівану зміну напрямку руху?

Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych?

Чи інформаційна табличка, розміщена під цим знаком, показує розташування другорядних доріг?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić obecnie zajmowany pas ruchu?

Чи зобов’язані Ви, в цій ситуації, змінити смугу руху, яку зараз займаєте?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

Чи зобов’язані Ви, у цій ситуації, дати дорогу транспортному засобу, який наближається зліва?

Szybki kontakt!
+
Wyślij!