Testy w języku ukraińskim kategoria B / Тести з української мови категорія Б (część 8 / Частина 8)

Czy w tej sytuacji masz prawo wyłączyć światła zewnętrzne pojazdu?

Чи у цій ситуації Ви маєте право вимкнути зовнішнє освітлення транспортного засобу?

Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych?

Чи у цій ситуації Вам дозволяється використовувати дальнє світло фар?

Czy masz prawo używać świateł do jazdy dziennej, gdy jedziesz po zmierzchu dobrze oświetloną drogą?

Чи дозволяється застосовувати денні ходові вогні під час руху по добре освітленій дорозі в сутінках?

Czy w tej sytuacji masz prawo ominąć poprzedzający cię pojazd?

Чи у цій ситуації Вам дозволено обминути (об’їхати) транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w tej sytuacji wolno Ci ominąć widoczny samochód z prawej strony?

Чи у цій ситуації Вам дозволено обминути, автомобіль, який Ви бачите з правого боку?

Czy cofanie pojazdem na drodze ekspresowej jest zabronione?

Чи заборонено рух автомобіля заднім ходом на швидкісній дорозі (S)?

Czy masz prawo cofać pojazdem na drodze ekspresowej?

Чи дозволено Вам рухатися заднім ходом на швидкісній дорозі (S)?

Czy na moście cofanie jest zabronione?

Чи на мосту заборонений рух заднім ходом?

Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wyprzedzania?

Чи Ви виконували маневр обгону в цій ситуації?

Czy na drodze za tym znakiem masz prawo wykonać manewr cofania?

Чи дозволяється рух заднім ходом на дорозі після проїзду цього знака?

Czy masz prawo cofać pojazdem na autostradzie po włączeniu świateł awaryjnych pojazdu?

Чи дозволено Вам рухатися заднім ходом по автомагістралі (А), якщо Ви увімкнули ліхтарі аварійної сигналізації?

Czy cofanie pojazdem na drodze ekspresowej jednojezdniowej jest zabronione?

Чи заборонено рух транспортного засобу заднім ходом на швидкісній дорозі (S) з однією смугою руху?

Czy masz prawo cofać pojazdem na moście przy zachowaniu szczególnej ostrożności?

Чи дозволено Вам їхати заднім ходом на мосту, за умови дотримання особливої обережності?

Czy możesz cofać pojazdem na drodze jednokierunkowej?

Чи можете Ви здавати назад на дорозі з одностороннім рухом?

Czy na drodze jednokierunkowej cofanie jest zabronione?

Чи заборонений рух заднім ходом на дорозі з одностороннім рухом?

Czy w tej sytuacji powinieneś zmniejszyć prędkość?

Чи Ви повинні зменшити швидкість у цій ситуації?

Czy masz prawo ominąć ten tramwaj, jeśli zachowasz szczególną ostrożność?

Чи дозволяється Вам обминути цей трамвай, за умови, що Ви будете особливо обережні?

Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr omijania?

Чи у цій ситуації Ви робили маневр обминання (об’їзду)?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?

Чи дозволяється Вам у цій ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany?

Чи дозволено Вам обганяти транспорт першочергового проїзду ( напр. машину швидкої допомоги) після проїзду цього знака?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić tramwaj z lewej strony?

Чи дозволено Вам у цій ситуації обганяти трамвай зліва?

Czy w tej sytuacji masz prawo wykonać manewr wyprzedzania z lewej strony?

Чи дозволяється Вам у цій ситуації обганяти зліва?

Czy w tej sytuacji możesz rozpocząć wyprzedzanie z prawej strony?

Чи можна в цій ситуації розпочати обгін справа?

Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd?

Чи дозволяється зупинити транспортний засіб відразу після проїзду цього знака?

Czy w tej sytuacji możesz zawrócić bezpośrednio za znakiem?

Чи можете Ви в цій ситуації розвернутися відразу після проїзду цього знака?

Czy z pasa ruchu, na którym się znajdujesz, masz prawo jechać na wprost?

Чи дозволяється Вам їхати прямо зі смуги, на якій Ви перебуваєте?

Czy w tej sytuacji zamierzając jechać prosto powinieneś zmienić zajmowany pas ruchu?

У цій ситуації, якщо Ви збираєтеся їхати прямо, чи повинні Ви змінити смугу?

Czy na tym skrzyżowaniu możesz zawrócić z lewego pasa ruchu?

Чи можна на цьому перехресті розвернутися з лівої смуги?

Czy na tym skrzyżowaniu masz prawo skręcić w lewo z zajmowanego pasa ruchu?

Чи дозволено Вам повертати ліворуч зі своєї смуги на цьому перехресті?

Czy z pasa ruchu, na którym się znajdujesz, dozwolone jest skręcanie w prawo?

Чи дозволяється поворот вправо зі смуги, на якій Ви перебуваєте?

Czy masz prawo zawrócić na moście?

Чи Ви маєте право розвернутися на мосту?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić zajmowany pas ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo?

Чи у цій ситуації, якщо Ви маєте намір повернути вліво, Вам потрібно змінити смугу руху?

Czy na tym skrzyżowaniu możesz jechać prosto z lewego pasa ruchu?

Чи Ви можете на цьому перехресті їхати прямо з лівої смуги?

Czy w tym miejscu masz prawo zmienić zajmowany pas ruchu na pas lewy?

Чи маєте Ви право на цьому місці перестроїтися зі своєї смуги у ліву смугу?

Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu bezpośrednio przed skrzyżowaniem?

Чи дозволено Вам у цій ситуації змінити смугу безпосередньо перед перехрестям?

Czy po wyświetleniu sygnału zielonego wolno Ci z tego pasa ruchu skręcić w lewo?

Коли горить зелений сигнал, чи дозволено Вам повертати вліво із цієї смуги?

Czy z tego pasa ruchu dozwolony jest skręt w lewo na skrzyżowaniu?

Чи дозволяється поворот вліво на перехресті з цієї смуги?

Czy w tej sytuacji powinieneś zmienić pas ruchu na prawy?

Чи у цій ситуації Ви повинні перестроїтися в праву смугу руху?

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd w odległości 5 m przed przejściem dla pieszych?

Чи дозволено Вам у цій ситуації запаркувати автомобіль за 5 м до пішохідного переходу?

Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na środkowym pasie jezdni?

Чи можете Ви, в цій ситуації, зупинити транспортний засіб на середній смузі руху?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo?

Чи в цій ситуації Вам дозволено в’їхати на перехрестя з будь-якої смуги, якщо Ви збираєтеся повернути ліворуч?

Czy zamierzając jechać na wprost, możesz wjechać na to skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu?

Якщо Ви збираєтеся їхати прямо, чи можете Ви в’їхати на це перехрестя з будь-якої смуги?

Czy masz prawo zatrzymać pojazd w tunelu?

Чи дозволяється зупиняти автомобіль у тунелі?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek kontynuować jazdę prawym pasem ruchu?

Чи у цій ситуації Ви зобов’язані продовжувати рух по правій смузі?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu?

Чи дозволено Вам у цій ситуації продовжувати рух по лівій смузі?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem, jeśli skręcasz w lewo?

Чи у цій ситуації Ви зобов’язані зупинитися перед перехрестям, якщо повертаєте вліво?

Czy sygnał, który daje policjant oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek skręcić w prawo?

Чи сигнал поліцейського означає, що на найближчому перехресті Ви повинні повернути вправо?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd we wskazanym miejscu?

Чи зобов’язані Ви у цій ситуації зупинити транспортний засіб у вказаному місці?

Czy w tej sytuacji możesz ominąć tramwaj?

Чи можна в цій ситуації об’їхати трамвай?

Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy?

Якщо Ви хочете продовжити рух, чи зобов’язані Ви чекати у цій ситуації, поки трамвай почне рух?

Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć jazdę?

Чи дозволено Вам розпочати рух в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność?

Чи зобов’язані Ви бути обережним в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w prawo masz prawo wjechać na skrzyżowanie?

Якщо Ви маєте намір повернути праворуч, то, чи у цій ситуації Ви можете в’їхати на перехрестя?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem?

Чи зобов’язані Ви, у цій ситуації, зупинитися перед перехрестям?

Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym?

У цій ситуації, якщо Ви збираєтеся повернути вправо, чи маєте Ви перевагу перед пішоходом?

Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo?

Чи означає така позиція регулювальника, що Ви маєте право повернути вправо?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, jeśli byłoby to związane z gwałtownym hamowaniem?

Чи зобов’язані Ви зупинитися в цій ситуації, якщо це вимагатиме раптового гальмування?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania?

Чи дозволено Вам у цій ситуації виїхати на перехрестя без зупинки?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić z zajmowanego pasa ruchu?

Чи в цій ситуації Ви маєте право зі своєї смуги зробити розворот?

Czy z tego pasa ruchu wolno Ci jechać na wprost?

Чи Вам дозволено їхати прямо з цієї смуги?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszym?

Чи маєте Ви перевагу перед пішоходом у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji, po zmianie sygnału na zielony, możesz zawrócić na skrzyżowaniu?

Чи можна в цій ситуації, після зміни сигналу на зелений, зробити розворот на перехресті?

Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w lewo możesz wjechać za sygnalizator?

Чи у цій ситуації, якщо Ви збираєтеся повернути вліво, чи можете Ви проїхати на сигнал світлофора?

Czy w tej sytuacji możesz opuścić skrzyżowanie?

Чи Ви можете в цій ситуації виїхати з перехрестя?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na skrzyżowaniu bez zatrzymania się przed sygnalizatorem?

Чи дозволено Вам, у цій ситуації, повернути на перехресті вправо, не зупиняючись на світлофорі?

Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony oznacza bezkolizyjny skręt w lewo?

Чи зелений сигнал світлофора, який Ви бачите на перехресті, означає для Вас поворот ліворуч без зіткнень?

Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

Чи зобов’язані Ви, в даній ситуації, при повороті вправо дати дорогу пішоходу?

Czy w tej sytuacji możesz wjechać za sygnalizator, jeśli zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania?

Чи можна в цій ситуації проїхати на жовтий сигнал світлофора, якщо зупинка вимагала б від Вас різкого гальмування?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z przeciwka?

Чи зобов’язані Ви в цій ситуації дати дорогу зустрічному транспортному засобу?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi?

Чи зобов’язані Ви дати дорогу трамваю в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem?

Чи маєте Ви перевагу над трамваєм у цій ситуації?

Czy skręcając w prawo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego?

Повертаючи вправо, чи маєте Ви перевагу перед транспортним засобом, що наближається з зустрічного напрямку?

Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo?

Коли їдете прямо, чи маєте Ви перевагу перед транспортним засобом, який наближається з зустрічного напрямку і повертає вліво?

Czy skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?

Повертаючи вліво, чи маєте Ви перевагу перед зустрічним транспортом?

Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Коли їдете прямо, чи маєте Ви перевагу перед транспортним засобом, що наближається зліва?

Czy w tej sytuacji jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Чи у цій ситуації, рухаючись прямо, Ви маєте перевагу перед транспортним засобом, який наближається справа?

Czy w tej sytuacji jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Чи у цій ситуації, рухаючись прямо, Ви маєте перевагу перед транспортним засобом, який наближається справа?

Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Чи у цій ситуації, повертаючи ліворуч, Ви маєте перевагу перед транспортним засобом, який наближається справа?

Czy skręcając w prawo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?

Повертаючи праворуч, чи маєте Ви перевагу перед зустрічним транспортом?

Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Коли їдете прямо на цьому перехресті, чи маєте Ви перевагу перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Czy skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwka?

Повертаючи вліво, чи зобов’язані Ви дати дорогу транспортному засобу, що рухається з протилежного напрямку?

Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem?

Чи можна в цій ситуації повернути праворуч перед трамваєм?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

У цій ситуації чи маєте Ви перевагу перед транспортним засобом, що наближається справа?

Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Чи маєте Ви на цьому перехресті перевагу перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Czy w tej sytuacji powinieneś umożliwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, wysyłającemu niebieskie sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie?

Чи у цій ситуації Ви зобов’язані пропускати транспорт першочергового проїзду, який подає сині світлові сигнали та звукові сигнали змінної тональності?

Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

Чи зобов’язані Ви, рухаючись на цьому перехресті прямо, дати дорогу транспортному засобу, який наближається зліва?

Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz obowiązek umożliwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, który skręca w lewo?

Чи у цій ситуації, рухаючись прямо, Ви зобов’язані дати дорогу автомобілю швидкої допомоги, який повертає ліворуч?

Czy w tej sytuacji włączasz się do ruchu?

Чи Ви приєднуєтеся до руху (розпочинаєте рух) в цій ситуації?

Zamierzasz skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

На цьому перехресті Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи зобов’язані Ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається зліва?

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

Чи зобов’язані Ви, рухаючись прямо, дати дорогу транспортному засобу, що наближається зліва?

Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Чи у цій ситуації, повертаючи праворуч, Ви маєте перевагу перед транспортним засобом, що наближається зліва?

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka?

Повертаючи ліворуч на цьому перехресті, чи маєте Ви перевагу перед зустрічним транспортом?

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?

Чи зобов’язані Ви уступати дорогу велосипедистам, рухаючись прямо?

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Чи повертаючи ліворуч на цьому перехресті, Ви маєте перевагу перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa ciągnikowi rolniczemu?

Чи зобов’язані Ви, в цій ситуації, уступити дорогу сільськогосподарському трактору?

Czy wyjeżdżając z parkingu powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po jezdni?

Чи потрібно, виїжджаючи зі стоянки, уступати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі?

Czy włączając się do ruchu masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych?

Чи зобов’язані Ви, включаючись у рух (розпочинаючи рух), дати дорогу пішоходу, який знаходиться поза пішохідним переходом?

Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed rowerzystą?

Коли їдете прямо на цьому перехресті, чи маєте Ви перевагу перед велосипедистом?

Czy wjeżdżając z chodnika na jezdnię, włączasz się do ruchu?

Коли Ви виїжджаєте на дорогу з тротуару, чи Ви приєднуєтеся до руху (розпочинаєте рух)?

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym z przeciwka pojazdem?

Повертаючи ліворуч на цьому перехресті, чи маєте Ви перевагу перед зустрічним транспортом?

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem?

Повертаючи ліворуч на цьому перехресті, чи маєте Ви перевагу перед транспортом, що наближається?

Czy skręcając w prawo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem?

Повертаючи праворуч на цьому перехресті, чи маєте Ви перевагу перед транспортом, що наближається?

Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami?

Чи маєте Ви перевагу перед усіма транспортними засобами на так позначеному перехресті?

Czy w tej sytuacji na obszarze zabudowanym masz obowiązek umożliwić włączenie się do ruchu autobusowi, jeśli kierujący nim sygnalizuje taki zamiar?

Чи зобов’язані Ви в даній ситуації, в населеному пункті, дати можливість автобусу включитися в рух (розпочати рух), якщо водій автобуса сигналізує про такий намір?

Czy wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączasz się do ruchu?

Чи коли Ви виїжджаєте з житлової зони, Ви приєднуєтеся до руху (розпочинаєте рух)?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu?

Чи дозволено Вам розвернутися на перехресті в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie?

Чи дозволено Вам в’їхати на перехрестя в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie?

Чи дозволено Вам в’їхати на перехрестя в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeżeli zamierzasz jechać na wprost?

Чи у цій ситуації Ви можете в’їхати на перехрестя, якщо Ви збираєтеся їхати прямо?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie?

Чи у цій ситуації Ви зобов’язані зупинитися перед в’їздом на перехрестя?

Czy w tej sytuacji wskazania sygnałów świetlnych są ważniejsze niż znaki drogowe?

Чи у цій ситуації сигнали світлофора важливіші ніж дорожні знаки?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy?

Чи дозволяється Вам в’їхати на залізничний переїзд у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić?

Чи дозволяється Вам розвернутися в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać za sygnalizator, jeżeli zatrzymanie się przed nim wymaga gwałtownego hamowania?

Чи дозволено Вам у цій ситуації проїхати за світлофор, якщо зупинка перед ним вимагає різкого гальмування?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie?

Чи дозволяється Вам в’їхати на перехрестя в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie?

Чи дозволено Вам виїжджати на перехрестя в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem?

Чи Ви маєте перевагу перед трамваєм у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy?

Чи дозволено Вам в’їзд на залізничний переїзд у цій ситуації?

Czy ten sygnał oznacza, że wolno Ci wjechać na przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów?

Чи означає цей сигнал, що Вам дозволено в’їзд на пішохідний перехід і переїзд для велосипедистів?

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych?

Чи у цій ситуації Ви маєте право проїхати через пішохідний перехід?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu?

Чи дозволено Вам, у цій ситуації, розвернутися на перехресті?

Czy ten sygnał oznacza bezkolizyjny skręt w lewo?

Чи цей сигнал світлофора означає поворот вліво без зіткнень?

Czy widoczne na prawym pasie ruchu znaki poziome wyznaczają początek wyjazdu z autostrady?

Чи горизонтальні знаки, які Ви бачите на правій смузі руху, визначають початок виїзду з автомагістралі (А)?

Czy przerywana linia przed przejściem dla pieszych oznacza miejsce warunkowego zatrzymania?

Чи переривчаста лінія перед пішохідним переходом означає місце умовної зупинки?

Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów?

Чи зобов’язані Ви, в обов’язковому порядку, зупинити транспортний засіб перед лінією з трикутників?

Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu?

Чи цей горизонтальний знак позначає зону виключену з руху?

Czy ten znak poziomy wyznacza pas postojowy?

Чи цей горизонтальний знак визначає смугу для паркування?

Czy na obszarze wyznaczonym linią przystankową możesz zatrzymać samochód osobowy w celu zapytania o drogę?

Чи можете Ви зупинити легковий автомобіль у зоні, позначеній лінією автобусної зупинки, щоб запитати дорогу?

Czy ten znak poziomy pozwala na jazdę na wprost tym pasem ruchu?

Чи цей горизонтальний знак дозволяє Вам їхати прямо по цій смузі?

Czy ten znak poziomy pozwala na zawracanie?

Чи цей горизонтальний знак дозволяє Вам розвернутися?

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać na wprost przez skrzyżowanie?

Чи у цій ситуації Ви можете їхати прямо на перехресті?

Czy te znaki poziome nakazują zmianę pasa ruchu na sąsiedni, wskazany strzałką?

Чи ці горизонтальні знаки вимагають змінити смугу руху на сусідню, вказану стрілкою?

Czy jadąc samochodem osobowym możesz skręcić w prawo na tak oznakowaną drogę?

Чи можете Ви повернути праворуч, в так позначену дорогу, якщо Ви керуєте легковим автомобілем?

Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?

Чи можете Ви здати назад, рухаючись по дорозі після проїзду цього вертикального знаку?

Czy na drodze za tym znakiem pionowym masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?

Чи зобов’язані Ви уступати дорогу пішоходам на дорозі після проїзду цього вертикального знаку?

Czy na drodze za tym znakiem pionowym masz pierwszeństwo przed pieszymi?

Чи на дорозі, після проїзду цього вертикального знаку, Ви маєте перевагу перед пішоходами?

Czy na drodze za tym znakiem możesz jechać z prędkością 20km/h?

Чи можна їхати зі швидкістю 20 км/год по дорозі після проїзду цього знаку?

Czy w tej sytuacji kontynuując jazdę masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu?

Чи зобов’язані Ви у цій ситуації, якщо Ви продовжуєте рух, сигналізувати про намір змінити смугу?

Czy w tej sytuacji zmieniając pas ruchu masz obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Чи зобов’язані Ви, в цій ситуації, при зміні смуги руху, вмикати покажчик повороту?

Czy ten znak informuje o zbliżaniu się do miejsca zjazdu z autostrady?

Чи означає цей знак, що Ви наближаєтеся до місця виїзду з автомагістралі (А)?

Czy ten znak wskazuje, że jadąc samochodem osobowym masz obowiązek skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu?

Чи наказує цей знак Вам, якщо, Ви керуєте легковим автомобілем, на найближчому перехресті повернути праворуч?

Czy najbliższy widoczny znak zobowiązuje do jazdy z prędkością do 50 km/h?

Чи зобов’язує найближчий знак, який Ви бачите, рухатися зі швидкістю до 50 км/год?

Czy na drodze za tym znakiem możesz zawrócić?

Чи можна розвернутися на дорозі після проїзду цього знаку?

Czy w tej sytuacji, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Чи зобов’язані Ви, в цій ситуації, уступити дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Czy na drodze za tym znakiem możesz jechać z prędkością 30km/h?

Чи можна їхати зі швидкістю 30 км/год по дорозі за цим знаком?

Czy maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać samochodem osobowym na drodze za tym znakiem wynosi 120 km/h?

Чи максимальна швидкість, з якою можна рухатися легковим автомобілем по дорозі позначеній таким знаком, становить 120 км/год?

Czy na tak oznakowanej drodze możesz jechać samochodem osobowym z prędkością 100 km/h?

Чи можна їхати легковим автомобілем зі швидкістю 100 км/год. по дорозі, позначеній таким знаком?

Czy zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані Ви бути особливо обережним, наближаючись до місця, позначеного цим знаком?

Czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto?

Чи цей знак інформує Вас про те, що на найближчому перехресті Ви можете їхати тільки прямо?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu?

Чи дозволено Вам, у цій ситуації, повернути вправо на найближчому перехресті?

Czy wolno Ci zawrócić na tym skrzyżowaniu?

Чи дозволено Вам робити розворот на цьому перехресті?

Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania?

Чи обмеження швидкості, встановлене цим знаком, поширюється лише до найближчого перехрестя?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo za tym znakiem?

Чи у цій ситуації Вам дозволено повертати вліво після проїзду цього знаку?

Czy wolno Ci zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

Чи дозволяється Вам зробити розворот на найближчому перехресті?

Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się bezpośrednio przed linią zatrzymania?

Чи у цій ситуації Ви повинні зупинитися безпосередньо перед стоп-лінією?

Czy jadąc samochodem (bez przyczepy) o rzeczywistej masie całkowitej 3 t wolno Ci wjechać za ten znak?

Якщо Ви керуєте автомобілем (без причепа) з фактичною повною масою 3 т, чи можете Ви проїхати на цей знак?

Czy wolno Ci wjechać na drogę za tym znakiem aby zawrócić?

Чи Ви можете виїхати на дорогу за цим знаком, щоб розвернутися?

Czy na jezdni za tym znakiem ostrzegawczym możesz spodziewać się pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka?

Чи можна очікувати зустрічного автомобіля на проїжджій частині після проїзду цього попереджувального знаку?

Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną znajdującą się po lewej stronie?

Чи попереджає цей знак про те, що Ви наближаєтеся до перехрестя з другорядною дорогою, що прилягає зліва?

Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie?

Чи попереджає Вас цей знак про наближення до перехрестя з другорядною дорогою з одностороннім рухом, яка прилягає зліва?

Czy ten znak ostrzega o możliwości wystąpienia gołoledzi na jezdni?

Чи попереджає цей знак про ймовірність ожеледиці на дорозі?

Czy ten znak ostrzega o miejscu intensywnych opadów atmosferycznych?

Чи попереджає цей знак про місце сильних дощів?

Czy za tymi znakami powinieneś spodziewać się dwustronnego zwężenia jezdni?

Чи слід очікувати, що після цих знаків дорога звужуватиметься з обох боків?

Czy widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych?

Чи попереджають Вас знаки, які Ви бачите, про наближення до пішохідного переходу?

Czy w tej sytuacji możesz ominąć pojazd, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego?

Чи можна в цій ситуації обминути (об’їхати) автомобіль, який зупинився, щоб пропустити пішохода?

Czy przed wjazdem na przejazd kolejowy oznaczony tym znakiem, zawsze masz obowiązek zatrzymania się?

Чи завжди потрібно зупинятися перед в’їздом на залізничний переїзд, позначений цим знаком?

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę bez zatrzymania przed przejściem dla pieszych?

Чи дозволено Вам, у цій ситуації, продовжувати рух без зупинки перед пішохідним переходом?

Czy zbliżając się do przejścia dla pieszych masz obowiązek obserwować jego otoczenie?

Чи зобов’язані Ви, наближаючись до пішохідного переходу, стежити за його оточенням?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy?

Чи дозволено Вам обганяти рейковий транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji zabronione jest wyprzedzanie pojazdu szynowego?

Чи забороняється, в цій ситуації, обгін рейкового транспортного засобу?

Czy na najbliższym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony?

Чи потрібно на найближчому перехресті дати дорогу автомобілям, які наближаються зліва?

Czy wyprzedzając rowerzystę musisz zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним, обганяючи велосипедиста?

Czy w tej sytuacji wolno Ci jechać na wprost z zajmowanego przez Ciebie pasa ruchu?

Чи у цій ситуації Вам дозволяється їхати прямо зі своєї смуги?

Czy ten znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo?

Чи цей знак попереджає про небезпечний поворот вправо?

Czy ten znak ostrzega o możliwości wystąpienia gołoledzi na jezdni?

Чи попереджає цей знак про можливість ожеледиці на дорозі?

Czy za tym znakiem należy spodziewać się trzech niebezpiecznych zakrętów, z których wszystkie mogą być w lewo?

Чи варто очікувати після цього знаку три небезпечні повороти, з яких всі три можуть бути вліво?

Czy zbliżając się do przejścia dla pieszych, masz obowiązek obserwować jego otoczenie?

Чи зобов’язані Ви стежити за оточенням пішохідного переходу, наближаючись до нього?

Czy w tak oznakowanym miejscu wolno Ci zmienić pas ruchu?

Чи дозволяється перестроюватися (змінювати смугу руху) в так позначеному місці?

Czy w tej sytuacji skręcanie w prawo jest zabronione nawet wtedy, gdy nie utrudni to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego?

Чи заборонено в цій ситуації повертати вправо, навіть якщо це не заважає іншим учасникам дорожнього руху?

Czy za tym znakiem wolno Ci zwiększyć prędkość do 130 km/h?

Чи після проїзду цього знака Вам дозволяється збільшити швидкість до 130 км/год?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo, jeżeli nie utrudniasz nikomu ruchu?

Чи Ви можете повертати вправо у цій ситуації, якщо Ви нікому не створюєте перешкод у русі?

Czy w tej sytuacji należy zachować ostrożność i bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu?

Чи у цій ситуації потрібно бути обережним і триматися на безпечній відстані від зустрічного транспортного засобу, щоб з ним розминутися без проблем?

Czy w tej sytuacji wolno kontynuować jazdę lewym pasem jeżeli prawy pas jest wolny?

Чи можна, у цій ситуації, продовжувати рух по лівій смузі, якщо права смуга вільна?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?

Чи зобов’язані Ви, у цій ситуації, зупиняти транспортний засіб перед залізничним переїздом?

Czy w tej sytuacji musisz umożliwić włączenie się do ruchu pojazdowi ciężarowemu?

Чи, у цій ситуації, Ви зобов’язані дати можливість вантажівці приєднатися до руху (розпочати рух)?

Czy postój pojazdu bezpośrednio za widocznym słupkiem wskaźnikowym jest zabroniony?

Чи заборонено паркувати автомобіль безпосередньо за знаком додаткового попередження, який Ви бачите?

Czy za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu?

Чи слідуючим буде сигнал про заборону в’їзду?

Czy włączając się do ruchu musisz zachować szczególną ostrożność?

Чи розпочинаючи рух потрібно бути особливо обережним?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o kilku niebezpiecznych zakrętach w lewo?

Чи у наведеній ситуації Вас попереджують про те, що Ви наближаєтеся до декількох небезпечних поворотів вліво?

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu?

Чи маєте Ви право, в цій ситуації, зупинити транспортний засіб на узбіччі?

Zamierzasz skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Czy musisz włączyć lewy kierunkowskaz?

Ви збираєтеся повернути ліворуч на найближчому перехресті. Чи потрібно Вам вмикати лівий поворотник?

Zamierzasz kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem przejazdu. Czy musisz włączyć prawy kierunkowskaz?

Ви маєте намір продовжувати рух по дорозі з перевагою. Чи потрібно Вам вмикати правий поворотник?

Zamierzasz kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem przejazdu. Czy musisz włączyć lewy kierunkowskaz?

Ви маєте намір продовжувати рух по дорозі з перевагою. Чи потрібно Вам вмикати лівий поворотник?

Czy w przedstawionej sytuacji obowiązuje Cię zakaz zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie?

Чи заборонено Вам у наведеній ситуації розвертатися від місця розміщення знака до найближчого перехрестя включно?

Co należy zrobić po stwierdzeniu niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego?

A. Uzupełnić braki dowolnym olejem.

B. Sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki.

C. Zawsze włączyć światła awaryjne.

Що робити, якщо виявлено невідповідний тиск масла у двигуні?

A. Заповнити нестачу будь-яким маслом

B. Перевірити рівень масла та за потреби долити.

C. Завжди вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Czy widoczna na jezdni linia, złożona z trójkątów, wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa?

Чи лінія, яку видно на проїжджій частині, що складається з трикутників, позначає місце умовної зупинки для надання переваги в русі іншим транспортним засобам?

Czy zbliżając się do przejazdu kolejowego masz obowiązek zastosować zasadę szczególnej ostrożności?

Чи зобов’язані Ви, наближаючись до залізничного переїзду, проявляти особливу обережність?

Czy przejeżdżając przez przejazd kolejowy masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem szynowym?

Чи маєте Ви перевагу перед залізничним транспортом, який наближається, при перетині залізничного переїзду?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy z zachowaniem szczególnej ostrożności?

Чи маєте Ви право, в цій ситуації, в’їхати на залізничний переїзд, за умови дотримання особливої обережності?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymania się przed sygnalizatorem?

Чи зобов’язані Ви, в цій ситуації, зупинятися перед світлофором?

Czy w tej sytuacji wjeżdżasz na autostradę?

Чи у ситуації, яка перед Вами, Ви виїжджаєте на автомагістраль (А)?

Czy w tej sytuacji należy sygnalizować zamiar zmiany pasa prawym kierunkowskazem?

Чи потрібно, в цій ситуації, сигналізувати правим поворотником про намір змінити смугу?

Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się przed sygnalizatorem?

Чи потрібно зупинятися перед світлофором в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji należy sygnalizować manewr wyprzedzania odpowiednim kierunkowskazem?

Чи потрібно, у цій ситуації, сигналізувати про маневр обгону відповідним покажчиком повороту?

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę środkowym pasem ruchu?

Чи, у цій ситуації, Вам можна продовжувати рух середньою смугою?

Kierujesz samochodem osobowym. Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci wyprzedzać?

Ви керуєте легковим автомобілем. Чи дозволено Вам, у цій ситуації, здійснювати обгін після проїзду знака, який Ви бачите?

Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze zmienić pas ruchu na prawy?

Чи, у цій ситуації, Вам ще можна змінити свою смугу руху на ту, що справа?

Czy w tej sytuacji masz prawo wykonać manewr cofania?

Чи дозволено Вам виконати маневр руху заднім ходом у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu drogi ekspresowej?

Чи, у цій ситуації, знаки інформують Вас про кінець швидкісної дороги (S)?

Poruszasz się z prędkością 110 km/h. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość?

Ви рухаєтеся зі швидкістю 110 км/год. Чи зобов’язані Ви зменшити швидкість у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu pasa ruchu po prawej stronie jezdni?

Чи, у цій ситуації, знаки інформують Вас про кінець смуги руху з правого боку дороги?

Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu pasa ruchu po lewej stronie jezdni?

Чи, у цій ситуації, знаки інформують Вас про кінець смуги руху з лівого боку дороги?

Zamierzasz zjechać z autostrady w kierunku Pruszkowa. Czy powinieneś zmienić pas ruchu na prawy?

Ви збираєтеся з’їхати з автомагістралі (А) в напрямку Прушкова. Чи потрібно Вам перелаштуватися у праву смугу руху?

Czy w tej sytuacji jesteś informowany o zbliżaniu się do punktu poboru opłat za przejazd autostradą?

Чи, у цій ситуації, Вас інформують про те, що Ви наближаєтесь до пункту збору плати за проїзд по автомагістралі (А)?

Czy na autostradzie wolno Ci poruszać się dowolnym pasem ruchu niezależnie od sytuacji na drodze?

Чи дозволяється Вам рухатися по автомагістралі (А) будь-якою смугою, незалежно від дорожньої ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę zajmowanym pasem, jeżeli dwa pasy po prawej są wolne?

Чи, у цій ситуації, Вам дозволяється продовжувати рух по своїй смузі, якщо дві смуги праворуч від Вас вільні?

Czy wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie pod wiaduktem?

Чи дозволяється починати обгін під віадуком (транспортною спорудою мостового типу)?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas na lewy?

Чи дозволено Вам перестроїтися в ліву смугу в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci się zatrzymać przy żółtej linii po prawej?

Чи, у цій ситуації, Вам дозволяється зупинитися біля жовтої лінії, яку Ви бачите праворуч?

Czy w tej sytuacji wolno Ci się zatrzymać przy prawej krawędzi jezdni?

Чи дозволено Вам, у цій ситуації, зупинитися біля правого краю проїжджої частини?

Poruszasz się autostradą i zamierzasz ją opuścić. Czy hamowanie rozpoczniesz po wjeździe na pas wyłączenia (zjazdu)?

Ви їдете по автомагістралі (А) і збираєтеся з’їхати з неї. Чи гальмування Ви розпочнете відразу після в’їзду на смугу виїзду з автомагістралі?

Czy w tej sytuacji zbliżasz się do stacji obsługi technicznej?

Чи, у цій ситуації, Ви наближаєтеся до станції технічного обслуговування?

Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność mimo, że w okolicy przejścia nie widać pieszych?

Чи потрібно бути особливо обережним у цій ситуації, навіть якщо поблизу переходу не видно пішоходів?

Czy przed tak oznakowanym przejściem dla pieszych należy zawsze się zatrzymać?

Чи завжди потрібно зупинятися перед так позначеним пішохідним переходом?

Szybki kontakt!
+
Wyślij!