Testy w języku ukraińskim kategoria B / Тести з української мови категорія Б (część 10 / Частина 10)

Czy w tej sytuacji jedziesz drogą jednokierunkową?

Чи, у цій ситуації, Ви їдете по дорозі з одностороннім рухом?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu, jeśli prawy pas jest wolny?

Чи, у цій ситуації, Вам дозволяється продовжувати рух по лівій смузі, якщо права смуга вільна?

Czy ten znak ostrzega o niebezpieczeństwie?

Чи цей знак попереджає про небезпеку?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Чи зобов’язані Ви, в цій ситуації, дати дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym z lewej strony rowerzystą?

Чи, у цій ситуації, Ви маєте перевагу перед велосипедистом, який наближається зліва?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zatrzymania się?

Чи, у цій ситуації, Вам дозволено продовжувати рух без зупинки?

Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić pas ruchu?

Чи у цьому місці Вам дозволяється перелаштуватися (змінити смугу руху)?

Czy w tej sytuacji masz prawo zrezygnować z użycia kierunkowskazu przy zmianie pasa?

Чи, у цій ситуації, Ви маєте право відмовитися від вмикання покажчика повороту при зміні смуги руху?

Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci oczekiwać na możliwość zawrócenia w obrębie pasa dzielącego jezdnie?

Чи на найближчому перехресті Ви можете очікувати на можливість розвороту в межах смуги, що розділяє проїжджу частину?

Czy w tej sytuacji zabroniony jest Twój wjazd na skrzyżowanie?

Чи заборонений Вам в’їзд на перехрестя в цій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają?

Чи попереджають Вас у зображеній ситуації про місце, де велосипедисти виїжджають на проїжджу частину або перетинають її?

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem?

A. 70 km/h.

B. 100 km/h.

C. 90 km/h.

З якою максимальною швидкістю можна рухатися легковим автомобілем по дорозі після проїзду цього знака?

A. 70 км/год.

B. 100 км/год.

C. 90 км/год.

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed widoczną linią ciągłą?

Чи у цій ситуації Ви зобов’язані зупинити транспортний засіб перед суцільною лінією?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu przed widoczną linią ciągłą?

Чи у цій ситуації Ви можете в’їхати на перехрестя, не зупиняючись перед суцільною лінією?

Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie?

Чи сигнал, поданий уповноваженою особою, який Ви бачите, означає, що незабаром Вам можна буде в’їхати на перехрестя?

Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał czerwony?

Чи у цій ситуації наступний сигнал буде червоним?

Czy w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał zielony?

Чи у цій ситуації наступний сигнал буде зеленим?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory, lub w półzapory?

Чи у наведеній ситуації попереджають Вас про наближення до переїзду, обладнаного шлагбаумами або напівшлагбаумами?

Czy jadąc na wprost będziesz poruszał się drogą z pierwszeństwem?

Якщо Ви будете їхати прямо, то чи ви будете рухатися дорогою з правом першочергового проїзду (головною)?

Czy oznakowanie wskazuje, że droga, którą jedziesz jest podporządkowana?

Чи вказують знаки на те, що дорога, якою Ви їдете, є другорядною?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do stromego podjazdu?

Чи попереджають Вас у зображеній ситуації про наближення до крутого підйому?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na stację paliw wjazdem widocznym po lewej stronie?

Чи у цій ситуації Вам дозволяється в’їхати на АЗС через в’їзд, який видно зліва?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek drogi bez zatrzymania się przed sygnalizatorem?

Чи дозволено Вам у цій ситуації в’їхати на звужену ділянку дороги без зупинки на світлофорі?

Czy z tak oznakowanej jezdni wolno Ci zjechać na widoczny po lewej stronie parking?

Чи дозволяється Вам з’їхати з проїжджої частини, позначеної таким чином, на стоянку, яку видно зліва?

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny oznacza, że podczas jazdy w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?

Чи у цій ситуації сигнал світлофора означає, що Ви не зіткнетеся з іншими учасниками дорожнього руху, якщо будете повертати вправо?

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo?

Чи у представленій ситуації Ви маєте право повертати вліво?

Czy w tak oznakowanym miejscu wolno Ci skręcić w lewo na widoczny przy drodze parking?

Чи в місці, позначеному такими знаками, Ви можете повернути вліво на паркову при дорозі?

Czy wolno Ci zawrócić na widocznym odcinku drogi?

Чи дозволено Вам розвертатися на ділянці дороги, яку Ви бачите?

Czy w tej sytuacji widoczny sygnał zezwala Ci na wjazd za sygnalizator, jeżeli nie utrudnisz tym ruchu pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka?

Чи дозволяє в даній ситуації сигнал світлофора проїхати за світлофор, за умови, що Ви не будете перешкодою для зустрічного руху?

Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przez przejazd kolejowy bez zatrzymywania się, jeśli upewniłeś się wcześniej, że nie nadjeżdża pociąg?

Чи дозволяється в даній ситуації перетинати залізничний переїзд без зупинки, якщо Ви перед цим переконалися, що поїзд не наближається?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzać samochód ciężarowy?

Чи дозволяється Вам обганяти вантажівку в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić jadący przed Tobą pojazd?

Чи можете Ви, в такій ситуації, обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w przedstawionej sytuacji odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów?

Чи у наведеній ситуації відстань від попереджувального знаку до небезпечного місця становить від 150 до 300 метрів?

Czy w tym miejscu wolno Ci wjechać na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku?

Чи у цьому місці Ви можете в’їхати на смугу для транспортних засобів, що рухаються в протилежному напрямку?

Czy widoczny na jezdni napis „STOP” potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym „stop”?

Чи розмітку STOP, яку Ви бачите на проїжджій частині, підтверджує вертикальний знак STOP на в’їзді на перехрестя?

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić?

Чи дозволено Вам розвертатися на цьому перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?

Чи у наведеній ситуації Ви маєте право повернути вправо?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się?

Чи в представленій ситуації Ви зобов’язані зупинитися?

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez skrzyżowanie na wprost?

Чи дозволено Вам у цій ситуації проїхати перехрестя прямо?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału osoby kierującej ruchem?

Чи зобов’язані Ви в цій ситуації підпорядкуватися сигналу регулювальника?

Czy w tak oznakowanym miejscu wolno Ci zmienić pas ruchu?

Чи в так позначеному місці Ви можете змінити смугу руху?

Czy widoczne oznakowanie poziome wskazuje miejsce zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa?

Чи дорожня розмітка, яку Ви бачите, вказує, де потрібно зупинитися, щоб уступити дорогу?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci zawrócić, wykorzystując widoczną po lewej stronie zatokę?

Чи в даній ситуації Ви маєте право розвернутися, використовуючи для цього «кишеню» зліва?

Czy w tej sytuacji sygnał świetlny zabrania wjazdu za sygnalizator kierowcom jadącym na wprost?

Чи у цій ситуації сигнал світлофора забороняє водіям, які їдуть прямо, в’їжджати на сигнал світлофора?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem?

Чи можна в цій ситуації повертати вправо, не зупиняючись перед світлофором?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo, jeśli nie spowodujesz tym utrudnienia ruchu?

Чи дозволяється Вам повернути вправо у цій ситуації, за умови, що Ви не створюєте перешкоду для інших транспортних засобів?

Zamierzasz kontynuować jazdę widoczną drogą. Czy wjeżdżając na nią jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym, którzy się nią poruszają?

Ви маєте намір продовжувати рух по дорозі, яку бачите. Чи зобов’язані Ви, виїжджаючи на цю дорогу, дати дорогу водіям, які вже їдуть по ній?

Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu?

Чи повинні Ви оцінити ситуацію позаду свого транспортного засобу на інших смугах руху, перш ніж обминати перешкоду, яку бачите?

Czy w tak oznakowanym miejscu wolno Ci wyprzedzić z lewej strony pojazd znajdujący się na Twoim pasie ruchu?

Чи в так позначеному місці Ви можете обганяти з лівого боку транспортний засіб, що рухається по вашій смузі?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego?

Чи зобов’язані Ви в цій ситуації дотримуватися сигналу світлофора?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?

Чи у наведеній ситуації Ви маєте право повернути вправо?

Czy wolno Ci skręcić w lewo przed przejściem dla pieszych?

Чи Ви можете повернути вліво перед пішохідним переходом?

Czy widoczny nad Twoim pasem ruchu sygnał świetlny zobowiązuje Cię do zatrzymania się przed sygnalizatorem?

Чи сигнал світлофора над Вашою смугою, зобов’язує Вас зупинитися перед світлофором?

Czy na tym pasie ruchu jazda jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką?

Чи у цій смузі рух дозволений лише у напрямку, який вказує стрілка?

O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd, pomimo że wcześniej zatrzymano Ci prawo jazdy na trzy miesiące za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwie liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego?

A. O kolejny miesiąc.

B. O kolejne dwa miesiące.

C. O kolejne trzy miesiące.

На який термін староста продовжить термін позбавлення Вас водійського посвідчення, якщо Вас зупинили для контролю під час керування транспортним засобом без водійського посвідчення, тому що Ваше водійське посвідчення було затримане на три місяці за перевезення двох осіб понад кількість місць, вказаних в свідоцтві про реєстрацію Вашого автомобіля?

A. Ще на місяць.

B. Ще на два місяці.

C. Ще на три місяці.

Jaką decyzję podejmie starosta, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli kierując pojazdem pomimo przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy do sześciu miesięcy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym?

A. Przedłuży okres zatrzymania o kolejne trzy miesiące.

B. Przedłuży okres zatrzymania o kolejne cztery miesiące.

C. Cofnie uprawnienie do kierowania pojazdem.

Яке рішення прийме староста, якщо Вас зупинили для контролю і виявилося, що Ви керуєте автомобілем без водійського посвідчення, тому, що Вам його спочатку забрали на 3 місяці за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год у зоні, обмеженій знаками „початок забудови населеного пункту” і „кінець забудови населеного пункту”, а потім продовжили термін позбавлення Вас водійського посвідчення ще на 3 місяці, тому що піймали Вас на керуванні авто без водійського посвідчення?

A. Продовжить термін позбавлення Вас водійського посвідчення ще на три місяці.

B. Продовжить термін позбавлення Вас водійського посвідчення ще на чотири місяці.

C. Позбавить Вас водійських прав.

Jaką decyzję podejmie starosta, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli kierując pojazdem pomimo przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy do sześciu miesięcy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego?

A. Przedłuży okres zatrzymania o kolejne trzy miesiące.

B. Przedłuży okres zatrzymania o kolejne cztery miesiące.

C. Cofnie uprawnienie do kierowania pojazdem.

Яке рішення прийме староста, якщо Вас зупинили для перевірки під час керування автомобілем без водійського посвідчення, незважаючи на продовження терміну позбавлення Вас водійських прав на шість місяців за перевезення двох осіб понад кількість місць, вказаних в свідоцтві про реєстрацію автомобіля?

A. Продовжить термін позбавлення Вас водійського посвідчення ще на три місяці.

B. Продовжить термін позбавлення Вас водійського посвідчення ще на чотири місяці.

C. Позбавить Вас водійських прав.

Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania polskiego prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, które wydał Ci policjant?

A. 12 godzin.

B. 24 godziny.

C. 72 godziny.

Як довго діє розписка, яку Вам видав поліцейський, про затримання (вилучення) польського водійського посвідчення за перевищення швидкості понад 50 км/год у зоні, обмеженій знаками „початок забудови населеного пункту” і „кінець забудови населеного пункту”?

A. 12 годин.

B. 24 години.

C. 72 години.

Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania przez policjanta prawa jazdy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego?

A. 12 godzin.

B. 24 godziny.

C. 72 godziny.

Як довго діє розписка про затримання (вилучення) польського водійського посвідчення за перевезення двох осіб понад кількість місць, зазначену в свідоцтві про реєстрацію легкового автомобіля?

A. 12 годин.

B. 24 години.

C. 72 години.

O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd pomimo że wcześniej zatrzymano Ci prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym?

A. O kolejny miesiąc.

B. O kolejne dwa miesiące.

C. O kolejne trzy miesiące.

На який термін староста продовжить термін позбавлення Вас водійського посвідчення, якщо Вас зупинили для контролю під час керування транспортним засобом без водійського посвідчення, тому що Ваше водійське посвідчення було затримане (вилучене) на три місяці за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год у зоні, обмеженій знаками „початок забудови населеного пункту” і „кінець забудови населеного пункту”?

A. Ще на місяць.

B. Ще на два місяці.

C. Ще на три місяці.

Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przekroczyłeś prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale było to związane z ratowaniem ludzkiego życia?

A. Zatrzyma prawo jazdy.

B. Pouczy i skieruje na egzamin kontrolny.

C. Nie zatrzyma prawa jazdy.

Що робитиме поліцейський, якщо під час перевірки на дорозі виявить, що Ви перевищили швидкість більш ніж на 50 км/год у зоні, обмеженій знаками „початок забудови населеного пункту” і „кінець забудови населеного пункту”, але це було пов’язано з рятуванням людського життя?

A. Він забере у Вас посвідчення водія.

B. Він проведе інструктаж і направить Вас на контрольний іспит.

C. Він не буде позбавляти Вас водійського посвідчення.

Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przekroczyłeś prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale było to związane z ratowaniem ludzkiego życia?

A. Zatrzyma prawo jazdy.

B. Skieruje na dodatkowe szkolenie.

C. Odstąpi od zatrzymania prawa jazdy.

Що робитиме поліцейський, якщо під час перевірки на дорозі виявить, що Ви перевищили швидкість більш ніж на 50 км/год у зоні, обмеженій знаками „початок забудови населеного пункту” і „кінець забудови населеного пункту”, але це було пов’язано з рятуванням людського життя?

A. Він забере у Вас посвідчення водія.

B. Направить Вас на додаткове навчання.

C. Він не буде позбавляти Вас водійського посвідчення.

Chcesz przewieźć dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w przednią poduszkę dla pasażera, która jest aktywna. W jaki sposób możesz to zrobić?

A. W foteliku bezpieczeństwa tyłem do kierunku jazdy.

B. W foteliku bezpieczeństwa przodem do kierunku jazdy.

C. W innym urządzeniu przytrzymującym dziecko tyłem do kierunku jazdy.

Ви хочете перевозити дитину на передньому сидінні автомобіля, який обладнано активною подушкою безпеки для пасажира, що сидить поряд з водієм. Як Ви можете це зробити?

A. У безпечному дитячому автокріслі, повернутому проти напрямку руху автомобіля.

B. У безпечному дитячому автокріслі, встановленому за напрямком руху авто (обличчям дитини в напрямку руху).

C. В іншому дитячому утримуючому пристрої, спрямованому проти напрямку руху автомобіля.

W jaki sposób przewozisz dziecko o wzroście mniejszym niż 150 cm na przednim siedzeniu samochodu osobowego, który ma pięć miejsc siedzących?

A. Na kolanach pasażera.

B. W foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecko.

C. W foteliku bezpieczeństwa tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd ma aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera.

Як перевозити дитину зростом менше 150 см на передньому сидінні п’ятимісного легкового автомобіля?

A. На колінах у пасажира.

B. У дитячому автокріслі або іншому дитячому утримуючому пристрої.

C. У дитячому автокріслі, повернутому проти руху автомобіля, якщо в транспортному засобі є активна подушка безпеки пасажира.

Jakie warunki powinien spełniać samochód osobowy, którym chcesz przewieźć dziecko, które ma mniej niż trzy lata?

A. Powinien być wyposażony w pasy i fotelik bezpieczeństwa.

B. Może nie mieć pasów bezpieczeństwa.

C. Nie musi być wyposażony w pasy i fotelik bezpieczeństwa.

Яким умовам має відповідати легковий автомобіль, в якому Ви хочете перевозити дитину віком до трьох років?

A. Він повинен бути оснащений ременями безпеки та дитячим автокріслом.

B. Може не мати ременів безпеки.

C. Його не обов’язково оснащувати ременями безпеки та безпечним дитячим автокріслом .

W jaki sposób zainstalujesz w pojeździe fotelik bezpieczeństwa służący do przewozu dziecka?

A. W sposób wygodny dla dziecka.

B. W sposób wygodny dla siebie.

C. Zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Як Ви встановите дитяче автокрісло у Вашому автомобілі?

A. У зручний для дитини спосіб.

B. У зручний для себе спосіб.

C. Відповідно до рекомендацій виробника автокрісла.

W jaki sposób w pojeździe zainstalujesz podtrzymujące dziecko urządzenie, które służy do jego przewozu?

A. Tak, jak życzy sobie tego dziecko.

B. W sposób wygodny dla siebie.

C. Zalecany przez producenta urządzenia.

Як Ви встановите в транспортному засобі утримуючий пристрій для перевезення дитини?

A. Так, як бажає дитина.

B. У зручний для себе спосіб.

C. Відповідно до рекомендацій виробника пристрою.

W jaki sposób przewozisz dziecko o wzroście mniejszym niż 150 cm samochodem osobowym, w którym jest pięć miejsc siedzących?

A. Na przednim siedzeniu bez fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego dziecko.

B. Na przednim siedzeniu w innym niż fotelik urządzeniu przytrzymującym dziecko.

C. Na tylnym siedzeniu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Як перевозити дитину зростом менше 150 см в п’ятимісному легковому автомобілі?

A. На передньому сидінні без дитячого автокрісла чи іншого дитячого утримуючого пристрою.

B. На передньому сидінні в дитячому утримуючому пристрої, відмінному від дитячого автокрісла.

C. На задньому сидінні без застібнутого ременя безпеки.

Co musisz zrobić, żeby przewieźć trzyletnie dziecko na tylnym siedzeniu samochodu osobowego, na którym w fotelikach już siedzi dwoje dzieci i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika?

A. Musisz zabezpieczyć dziecko pasami bezpieczeństwa.

B. Powinieneś posadzić dziecko na kolanach osoby dorosłej.

C. Musisz zablokować tylne drzwi, uniemożliwiając ich otwarcie od zewnątrz.

Що потрібно зробити, якщо Ви хочете перевезти трирічну дитину на задньому сидінні легкового автомобіля, в якому двоє дітей вже сидять в автокріслах і немає можливості встановити третє автокрісло?

A. Ви повинні пристебнути дитину ременем безпеки.

B. Ви повинні посадити дитину на коліна у дорослого.

C. Ви повинні замкнути задні двері, запобігаючи їх відкриванню ззовні.

Co musisz zrobić gdy chcesz przewieźć trzyletnie dziecko na tylnym siedzeniu samochodu osobowego, na którym w urządzeniach przytrzymujących już siedzi dwoje dzieci i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia?

A. Powinieneś zapewnić dziecku podstawkę na nogi.

B. Musisz zabezpieczyć dziecko pasami bezpieczeństwa.

C. Powinieneś posadzić dziecko na środku tylnego siedzenia.

Що потрібно зробити, якщо Ви хочете перевезти трирічну дитину на задньому сидінні легкового автомобіля, в якому двоє дітей вже сидять в дитячих утримуючих пристроях і немає можливості встановити третій пристрій?

A. Слід забезпечити дитині підставку для ніг.

B. Ви повинні пристебнути дитину ременем безпеки.

C. Ви повинні посадити дитину на середину заднього сидіння.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

A. Potwierdzenie opłaty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

B. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu.

C. W każdym przypadku zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі та пред’являти на вимогу уповноваженого органу під час дорожнього контролю?

A. Підтвердження оплати обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОС).

B. Розписку про затримання (вилучення) органом контролі руху свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Розписку слід мати при собі впродовж терміну, протягом якого розписка дає право на користування транспортним засобом.

C. У кожному випадку довідку про проходження техогляду.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

A. Potwierdzenie opłaty ubezpieczenia AC.

B. Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu.

C. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, w przypadku, gdy pojazd jest zasilany gazem.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі та пред’являти на вимогу уповноваженого органу під час дорожнього контролю?

A. Підтвердження оплати страхового полісу АС.

B. Розписку про затримання (вилучення) органом контролі руху свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Розписку слід мати при собі впродовж терміну, протягом якого розписка дає право на користування транспортним засобом.

C. Довідку про проходження техогляду, якщо автомобіль працює на газі.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

A. Dowód rejestracyjny.

B. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu.

C. Świadectwo zgodności z warunkami technicznymi.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі та пред’являти на вимогу уповноваженого органу під час дорожнього контролю?

A. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

B. Розписку про затримання (вилучення) органом контролі руху свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Розписку слід мати при собі впродовж терміну, протягом якого розписка дає право на користування транспортним засобом.

C. Сертифікат відповідності технічним умовам.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

A. Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu.

B. Świadectwo zgodności WE.

C. Dowód rejestracyjny.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі та пред’являти на вимогу уповноваженого органу під час дорожнього контролю?

A. Розписку про затримання (вилучення) органом контролі руху свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Розписку слід мати при собі впродовж терміну, протягом якого розписка дає право на користування транспортним засобом.

B. Сертифікат відповідності ЄС.

C. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą?

A. Dokument dopuszczający pojazd do ruchu.

B. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

C. Kopię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі і пред’являти на вимогу уповноваженого органу, коли на території Польщі керуєте транспортним засобом, який зареєстрований за кордоном?

A. Документ допуску транспортного засобу до руху (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу).

B. Документ, що підтверджує укладення договору страхування від нещасних випадків.

C. Копію довідки про проходження технічного огляду.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą?

A. Dowód własności pojazdu.

B. Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.

C. Dokument potwierdzający opłatę skarbową.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі і пред’являти на вимогу уповноваженого органу, коли на території Польщі керуєте транспортним засобом, який зареєстрований за кордоном?

A. Документ права власності на транспортний засіб.

B. Документ, що підтверджує укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу (ОС).

C. Документ, що підтверджує оплату державного збору.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą?

A. Profesjonalny dowód rejestracyjny.

B. Dowód opłacenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

C. Dokument potwierdzający opłatę za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі та пред’являти на вимогу уповноваженого органу, керуючи на території Республіки Польща транспортним засобом, зареєстрованим за кордоном?

A. Професійне свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

B. Підтвердження оплати страхового внеску за обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОС).

C. Документ, що підтверджує оплату за користування платними дорогами.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

A. Krajowe prawo jazdy.

B. Inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem niż wydane w kraju prawo jazdy.

C. Świadectwo kwalifikacji.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі та пред’являти на вимогу уповноваженого органу під час дорожнього контролю?

A. Національне водійське посвідчення.

B. Документ, що підтверджує право керувати транспортним засобом, інший ніж національне посвідчення водія.

C. Свідоцтво кваліфікації.

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

A. Orzeczenie lekarskie, jeżeli wykonujesz zarobkowy przewóz osób.

B. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania.

C. Orzeczenie psychologiczne.

Які документи Ви зобов’язані мати при собі та пред’являти на вимогу уповноваженого органу під час дорожнього контролю?

A. Медичну довідку, якщо Ви здійснюєте комерційні пасажирські перевезення.

B. Розписку про затримання (вилучення) органом контролі посвідчення водія. Розписку слід мати при собі впродовж терміну, протягом якого розписка дає право керувати транспортними засобами.

C. Психологічний висновок.

Jaki dokument jesteś zobowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu?

A. Dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie kwalifikacji wstępnej.

B. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy.

C. Dokument stwierdzający ukończenie kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Який документ Ви зобов’язані мати при собі та надати на вимогу уповноваженого органу?

A. Документ, що підтверджує участь у курсі вступної кваліфікації.

B. Документ, що підтверджує право керувати транспортним засобом, інший ніж національне посвідчення водія.

C. Документ, що підтверджує проходження курсу першої медичної допомоги.

Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy?

A. Za omijanie pojazdu z naruszeniem podwójnej linii ciągłej.

B. Za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

C. Za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

За яке порушення правил дорожнього руху поліцейський може забрати у Вас водійське посвідчення?

A. За обминання (об’їзд) транспортного засобу з порушенням подвійної суцільної лінії.

B. За керування транспортним засобом зі швидкістю, що перевищує дозволену швидкість, більше ніж на 50 км/год поза населеним пунктом.

C. За керування транспортним засобом зі швидкістю, що перевищує дозволену швидкість більше ніж на 50 км/год у зоні, обмеженій знаками „початок забудови населеного пункту” і „кінець забудови населеного пункту”.

Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy?

A. Za wyprzedzanie z naruszeniem pojedynczej linii ciągłej.

B. Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego.

C. Za wymijanie na przejeździe kolejowym.

За яке порушення правил дорожнього руху поліцейський може забрати у Вас водійське посвідчення?

A. За обгін з порушенням суцільної лінії.

B. За перевезення двох осіб понад кількість місць, зазначених в свідоцтві про реєстрацію легкового автомобіля.

C. За зустрічний роз’їзд на залізничному переїзді.

Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy?

A. Za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, gdzie ruch jest kierowany.

B. Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczbę miejsc określoną w pozwoleniu czasowym samochodu osobowego.

C. Za wymijanie na przejeździe dla rowerzystów.

За яке порушення правил дорожнього руху поліцейський може забрати у Вас водійське посвідчення?

A. За обгін перед пішохідним переходом, на якому рух регулюється.

B. За перевезення пасажирів, кількість яких на 2 особи перевищує кількість місць для сидіння, вказану в тимчасовому свідоцтві про реєстрацію легкового автомобіля.

C. За зустрічний роз’їзд на велосипедному переїзді.

Jakie muszą być spełnione warunki podczas przewożenia dziecka na tylnym siedzeniu samochodu osobowego?

A. Przewożone dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecko.

B. Przewożone dziecko ma co najmniej 125 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w foteliku.

C. Nie można przekraczać prędkości 50 km/h.

Які умови повинні бути дотримані при перевезенні дитини на задньому сидінні легкового автомобіля?

A. Дитина, яка перевозиться, повинна мати зріст не менше 135 см, бути пристебнута лише ременями безпеки, оскільки її вага та зріст унеможливлюють перевезення в автокріслі чи іншому дитячому утримувальному пристрої.

B. Дитина, що перевозиться, повинна мати зріст не менше 125 см і бути пристебнута лише ременями безпеки, оскільки її вага та зріст унеможливлюють перевезення в автокріслі.

C. Не можна перевищувати швидкість 50 км/год.

Czym powinieneś się kierować wybierając fotelik lub urządzenie przytrzymujące służące do przewozu dziecka?

A. Estetyką.

B. Właściwymi warunkami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń.

C. Przede wszystkim wygodą.

На що слід звернути увагу при виборі дитячого автокрісла або утримуючого пристрою для перевезення дитини?

A. На зовнішній вигляд.

B. На відповідні технічні параметри цих безпечних сидінь для дітей.

C. Перш за все, на зручність.

Jakie musisz spełnić warunki, gdy chcesz przewieźć dziecko na tylnym siedzeniu samochodu osobowego?

A. Przewożone dziecko ma co najmniej 125 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w urządzeniu przytrzymującym.

B. Nie można przekraczać prędkości 40 km/h.

C. Przewożone dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w urządzeniu przytrzymującym.

Які умови повинні бути дотримані, якщо Ви хочете перевозити дитину на задньому сидінні легкового автомобіля?

A. Дитина, що перевозиться, повинна мати зріст не менше 125 см і бути пристебнута лише ременями безпеки, оскільки її вага та зріст унеможливлюють перевезення в автокріслі.

B. Не можна перевищувати швидкість 40 км/год.

C. Дитина, яка перевозиться, повинна мати зріст не менше 135 см, бути пристебнута лише ременями безпеки, оскільки її вага та зріст унеможливлюють перевезення в автокріслі чи іншому дитячому утримувальному пристрої.

Czy podczas holowania motocykla powinny być sprawne w nim dwa układy hamulcowe?

A. Tak, ale tylko przy prędkości powyżej 20 km/h.

B. Tak.

C. Nie, wystarczy jeden.

Чи під час буксирування мотоцикла його обидві гальмівні системи повинні працювати?

A. Так, але тільки, якщо швидкість перевищує 20 км/год.

B. Так.

C. Ні, однієї достатньо.

Czy dopuszczalne jest holowanie za pomocą połączenia sztywnego pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym?

A. Nie.

B. Tak, ale tylko w obszarze niezabudowanym.

C. Tak, ale tylko w obszarze zabudowanym.

Чи допускається буксирування транспортного засобу з несправною рульовою системою за допомогою жорсткої зчіпки?

A. Ні.

B. Так, але тільки поза населеними пунктами.

C. Так, але тільки в населених пунктах.

Które wymienione czynniki zależne od kierującego pojazdem mają istotny wpływ na jego ostrość widzenia?

A. Temperatura i wilgotność powietrza.

B. Stan nawierzchni jezdni, pora dnia lub nocy.

C. Koncentracja uwagi, aktualne samopoczucie i stan zdrowia.

Які, з наведених нижче факторів, що залежать від водія, мають суттєвий вплив на гостроту зору водія?

A. Температура і вологість повітря.

B. Стан дорожнього покриття, час дня і ночі.

C. Концентрація уваги, його самопочуття і стан здоров’я.

Jaki wpływ na pole widzenia kierującego pojazdem ma prędkość jazdy?

A. Wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia.

B. Wraz ze wzrostem prędkości rozszerza się pole widzenia.

C. Prędkość jazdy nie ma wpływu na pole widzenia kierującego.

Як швидкість руху впливає на поле зору водія?

A. Зі збільшенням швидкості поле зору звужується.

B. Зі збільшенням швидкості поле зору розширюється.

C. Швидкість руху не впливає на поле зору водія.

Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem jest:

A. zabronione w obszarze zabudowanym.

B. zabronione w obszarze zabudowanym.

C. zabronione tylko w strefie zamieszkania.

Експлуатація транспортного засобу у спосіб, що спричиняє надмірні викиди в навколишнє середовище або надмірний шум:

A. заборонена в населених пунктах.

B. заборонена.

C. заборонена тільки в житловій зоні.

W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania?

A. W sytuacji zjeżdżania ze wzniesienia.

B. W sytuacji zjeżdżania ze wzniesienia drogą o dużym natężeniu ruchu.

C. W sytuacji nagłego przyspieszenia na mokrej nawierzchni.

З якою, з наведених небезпечних дорожніх ситуацій найкраще впорається автомобіль, обладнаний так званою ASR – системою, що запобігає пробуксовці ведучих коліс при рушанні з місця?

A. Під час спуску з гори.

B. Під час руху з гори по дорозі з інтенсивним рухом.

C. У разі різкого прискорення на мокрій поверхні.

W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania?

A. W sytuacji zjeżdżania ze wzniesienia drogą o dużym natężeniu ruchu.

B. W sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienie.

C. W sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni.

З якою, з наведених небезпечних дорожніх ситуацій, найкраще впорається автомобіль, обладнаний так званою ASR – системою, що запобігає пробуксовці ведених коліс при рушанні з місця?

A. Під час руху з гори по дорозі з інтенсивним рухом.

B. Коли потрібно піднятися на гору.

C. У разі раптового старту на слизькій поверхні.

W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy?

A. W sytuacji pokonywania ostrego zakrętu i trudności z utrzymaniem oczekiwanego toru jazdy.

B. W sytuacji konieczności nagłego przyspieszenie na drodze gruntowej.

C. W sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości.

З якою, з наведених небезпечних дорожніх ситуацій, найкраще впорається автомобіль, обладнаний так званою ESP-системою, тобто електронною системою курсової стійкості?

A. Під час різкого повороту та труднощів з дотриманням очікуваної траєкторії руху.

B. Коли потрібно різко прискоритися на ґрунтовій дорозі.

C. Коли потрібно підтримувати постійну швидкість.

W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy?

A. W sytuacji konieczności hamowania na drodze gruntowej.

B. W sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu.

C. W sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni.

З якою, з наведених небезпечних дорожніх ситуацій, найкраще впорається автомобіль, обладнаний так званою ESP-системою, тобто електронною системою курсової стійкості?

A. Коли потрібно загальмувати на ґрунтовій дорозі.

B. Коли потрібно різко загальмувати при перестроюванні (зміні смуги руху).

C. У разі раптового старту на слизькій поверхні.

W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy?

A. W sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości.

B. W sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienie.

C. W sytuacji konieczności pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów.

З якою, з наведених небезпечних дорожніх ситуацій, найкраще впорається автомобіль, обладнаний так званою ESP-системою, тобто електронною системою курсової стійкості?

A. Коли потрібно підтримувати постійну швидкість.

B. Коли потрібно піднятися на гору.

C. Коли потрібно подолати кілька поворотів дороги підряд.

Czy na jezdni jednokierunkowej dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu szynowego z jego lewej strony?

Чи можна на дорозі з одностороннім рухом обганяти рейковий транспортний засіб з лівого боку?

Który bieg jest właściwy do rozpoczęcia jazdy samochodem osobowym na suchej nawierzchni?

A. Drugi.

B. Pierwszy.

C. Ten, na którym jazda została zakończona.

З якої передачі краще почати рух легкового автомобіля по сухому асфальту?

A. З другої.

B. З першої.

C. З тої, на якій рух було закінчено.

Jaka jest dopuszczalna prędkość czterokołowca na obszarze zabudowanym?

A. 50 km/h bez względu na jego dopuszczalną masę całkowitą.

B. 40 km/h, jeżeli jego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t.

C. 20 km/h.

Яке обмеження швидкості для квадроцикла (чотириколісного мікроавтомобіля) в межах забудови населеного пункту (тобто від знака „початок забудови населеного пункта” до знака „кінець забудови населеного пункта” ?

A. 50 км/год незалежно від його дозволеної максимальної маси.

B. 40 км/год, якщо його дозволена максимальна маса перевищує 3,5 т.

C. 20 км/год

Na jakiej drodze obowiązuje kierującego zachowanie ściśle określonego minimalnego odstępu od pojazdu poprzedzającego?

A. Na drodze ekspresowej.

B. Na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu.

C. Na drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym.

На якій дорозі водій зобов’язаний суворо дотримуватися визначеної мінімальної дистанції до автомобіля, що їде попереду?

A. На швидкісній дорозі (S).

B. На дорозі, що має 2 проїжджі частини і не менше двох смуг для кожного напрямку руху.

C. На дорозі з однією проїжджою частиною, поза населеним пунктом.

Jaka jest dopuszczalna prędkość pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego?

A. 40 km/h na obszarze zabudowanym.

B. 60 km/h poza obszarem zabudowanym.

C. 30 km/h bez względu na obszar w jakim się porusza.

Яка максимально дозволена швидкість транспортного засобу з пристроєм, що виступає за його габарити спереду більше ніж на 1,5 м від сидіння водія?

A. 40 км/год у населених пунктах.

B. 60 км/год поза населеними пунктами.

C. 30 км/год незалежно від території, по якій він рухається.

Z jaką prędkością wolno poruszać się po autostradzie kierując samochodem osobowym?

A. Zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, nie wyższą niż 140 km/h.

B. Uwzględniającą warunki atmosferyczne, w jakich ruch się odbywa / śnieżyca, ulewa itp./, nie mniejszą niż 40 km/h.

C. Dowolną zapewniającą panowanie nad pojazdem.

З якою швидкістю можна їхати легковим автомобілем по автомагістралі (А)?

A. Зі швидкістю, яка забезпечує контроль над транспортним засобом з урахуванням дорожніх умов і яка не перевищує 140 км/год.

B. Зі швидкістю, яка враховує погодні умови, за яких відбувається рух (хуртовина, злива тощо), не меншою ніж 40 км/год.

C. З будь-якою, що забезпечує контроль над транспортним засобом.

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz holować inny pojazd?

A. 50 km/h w obszarze zabudowanym.

B. 60 km/h poza obszarem zabudowanym.

C. 80 km/h na drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu.

З якою максимальною швидкістю Ви можете буксирувати інший транспортний засіб?

A. 50 км/год у межах забудови населеного пункту.

B. 60 км/год поза зоною забудови населеного пункту.

C. 80 км/год на дорозі, що має 2 проїжджі частини і не менше двох смуг для кожного напрямку руху.

Po spełnieniu, którego z wymienionych warunków można przewozić samochodem osobowym, poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem przytrzymującym, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu?

A. Prędkość pojazdu nie przekroczy 40 km/h.

B. Dziecko posiada zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu.

C. Pojazd posiada dodatkowe oznakowanie, które wskazuje, że jest nim przewożone dziecko.

За умови дотримання якої з наведених умов, дитину зростом менше 150 см можна перевозити в легковому автомобілі без дитячого автокрісла або іншого утримуючого пристрою?

A. Якщо швидкість автомобіля не перевищуватиме 40 км/год.

B. Якщо дитина має медичну довідку про протипоказання до перевезення в автокріслі чи іншому утримуючому пристрої.

C. Транспортний засіб має додаткові позначення, які вказують на те, що в ньому перевозиться дитина.

Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego?

A. Zmniejszyć prędkość i czekać, aż lampka zgaśnie.

B. Zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego.

C. Kontynuować jazdę i zgłosić ten stan przy najbliższych badaniach okresowych pojazdu.

Яку з перелічених дій слід виконати, якщо під час руху загоряється червона лампочка індикатора гальмівної системи?

A. Знизити швидкість і дочекатися аж лампочка згасне.

B. Зупинити автомобіль і перевірити рівень гальмівної рідини.

C. Продовжувати рух і повідомити про цей стан під час наступного періодичного техогляду автомобіля.

O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna układu chłodzenia?

A. O zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodniczego.

B. O zbyt niskiej temperaturze płynu chłodniczego.

C. O zbyt niskim poziomie płynu do spryskiwania szyby.

Про що попереджає індикатор системи охолодження, який світиться червоним кольором під час руху легкового автомобіля?

A. Надто висока температура охолоджуючої рідини.

B. Занадто низька температура охолоджуючої рідини.

C. Занадто низький рівень рідини для омивання вітрового скла.

Która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?

A. Emisja bezbarwnych spalin.

B. Pozostawione na miejscu parkowania ślady wycieków płynów eksploatacyjnych.

C. Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ładowania akumulatora przed uruchomieniem silnika.

Яка з наведених обставин може свідчити про поганий технічний стан легкового автомобіля?

A. Викид безбарвних вихлопних газів.

B. На парковці залишилися сліди витоку робочих рідин.

C. Перед запуском двигуна індикатор зарядки батареї світиться червоним.

Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?

A. Emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin.

B. Emisja bezbarwnych spalin.

C. Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika.

Яка з наведених обставин може свідчити про поганий технічний стан легкового автомобіля?

A. Викид чорних або синіх густих вихлопних газів.

B. Викид безбарвних вихлопних газів.

C. Перед запуском двигуна індикатор тиску моторного масла загоряється червоним кольором.

W którym z wymienionych przypadków, używanie samochodu osobowego nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego?

A. Nadmiernie zużyte klocki lub tarcze hamulcowe.

B. Uszkodzone przednie amortyzatory.

C. Krótkotrwałe użycie koła dojazdowego, gdy jedna z opon uległa uszkodzeniu.

У якому з наведених випадків експлуатація легкового автомобіля не загрожує безпеці дорожнього руху?

A. Надмірно зношені гальмівні колодки або диски.

B. Пошкоджені передні амортизатори.

C. Короткочасне використання запасного колеса при пошкодженні однієї з шин.

Jaki może być skutek zbyt słabego nacisku na pedał hamulca w samochodzie osobowym?

A. Wydłużenie drogi hamowania.

B. Zablokowanie kół.

C. Utrata sterowności.

До чого може призвести занадто слабке натискання на педаль гальма в легковому автомобілі?

A. До збільшення гальмівного шляху.

B. До заблокування коліс.

C. До втрати автомобілем керованості.

Do czego może doprowadzić zbyt mocne hamowanie samochodu osobowego niewyposażonego w system ABS?

A. Do skrócenia o co najmniej połowę drogi hamowania.

B. Do utraty sterowności.

C. Do zniszczenia hamulców.

До чого може призвести надмірне гальмування легкового автомобіля, не обладнаного системою ABS?

A. До скорочення гальмівного шляху принаймні вдвічі.

B. До втрати автомобілем керованості.

C. До знищення гальм.

Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny?

A. Pulsacyjne wciskanie pedału hamulca.

B. Szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca.

C. Wciśnięcie pedału sprzęgła, a następnie pedału hamulca.

Який спосіб гальмування легкового автомобіля, обладнаного системою ABS, найбільш ефективний?

A. Пульсаційне втискання педалі гальма.

B. Швидке і сильне натиснення на педаль гальма.

C. Натискання педалі зчеплення, а потім педалі гальма.

Którą z czynności należy wykonać, gdy działający system ABS wypycha w czasie hamowania pedał hamulca?

A. Utrzymać siłę nacisku na pedał hamulca.

B. Zmniejszyć siłę nacisku na pedał hamulca.

C. Zwolnić pedał hamulca.

Яку дію слід виконати, якщо працююча система ABS випихає педаль гальма під час гальмування?

A. Утримувати силу натиску на педаль гальма.

B. Зменшити натиск на педаль гальма.

C. Відпустити педаль гальма.

W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności?

A. Przy hamowaniu, gdy pojazd wpadł w boczny poślizg.

B. Wyłącznie podczas hamowania na prostym odcinku drogi.

C. Wyłącznie podczas hamowania na zakręcie.

У якому випадку система ABS може допомогти водієві зберегти керованість?

A. Під час гальмування, коли автомобіль увійшов у бічний занос.

B. Тільки при гальмуванні на прямій ділянці дороги.

C. Тільки при гальмуванні на повороті.

Jaki efekt może wystąpić, gdy podczas ruszania na wzniesieniu zbyt wcześnie zwolnisz dźwignię hamulca awaryjnego, w porównaniu ze zwolnieniem pedału sprzęgła?

A. Unieruchomienie silnika.

B. Stoczenie się pojazdu.

C. Gwałtowne ruszenie.

Який ефект може виникнути, якщо при рушанні на підйомі, занадто рано відпустити важіль стоянкового гальма порівняно з відпусканням педалі зчеплення?

A. Заглохне двигун.

B. Транспортний засіб відкотиться назад.

C. Раптовий рух вперед.

Jak należy zachować się podczas wymijania samochodem osobowym w nocy innego pojazdu?

A. Patrzeć prosto w światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.

B. Zmienić światła mijania na drogowe.

C. Patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka i wypatrywać tam ewentualnej przeszkody.

Ви керуєте автомобілем. Як себе вести, розминаючись з зустрічним транспортним засобом у нічний час?

A. Дивитися прямо в фари зустрічного автомобіля.

B. Змінити ближнє світло на дальнє.

C. Дивитися праворуч від джерела світла зустрічного автомобіля та стежити за можливими перешкодами.

Czy w każdym reflektorze samochodu osobowego wolno Ci zamiast żarówki halogenowej wykorzystywać lampę ksenonową?

A. Tak, w sytuacjach awaryjnych.

B. Nie, ponieważ może to doprowadzić do oślepienia innych kierujących.

C. Tak, jeżeli trzonek źródła światła pasuje do oprawki w reflektorze.

Чи в кожній фарі легкового автомобіля дозволяється застосовувати ксенонову лампу замість галогенної?

A. Так, в екстрених ситуаціях.

B. Ні, тому що це може засліпити інших водіїв.

C. Так, якщо цоколь лампи підходить до гнізда фари.

Która z wymienionych czynności jest dozwolona podczas kierowania samochodem osobowym?

A. Korzystanie z nawigacji.

B. Odpinanie pasa bezpieczeństwa.

C. Korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku.

Яка з перерахованих нижче дій дозволена під час керування легковим автомобілем?

A. Використання навігації.

B. Відстібання ременя безпеки.

C. Розмова по телефону, яка вимагає тримання телефону у руці.

Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia?

A. 1,6 milimetra.

B. 2,6 milimetra.

C. 3 milimetry.

Яка мінімальна допустима глибина протектора для шини без індикатора зносу?

A. 1,6 міліметра.

B. 2,6 міліметра.

C. 3 міліметри.

Która z wymienionych usterek, uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym?

A. Zanieczyszczony wkład filtra powietrza.

B. Przegrzewające się elektrody świec zapłonowych.

C. Przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu.

Яка з перелічених несправностей перешкоджає безпечній експлуатації автомобіля в дорожньому русі?

A. Забруднений елемент повітряного фільтра.

B. Перегрів електродів свічок запалювання.

C. Перегоріла лампочка заднього лівого поворотника.

Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego?

A. Trójkąt ostrzegawczy.

B. Apteczka.

C. Koło zapasowe.

Який із перерахованих елементів є обов’язковим оснащенням кожного легкового автомобіля?

A. Трикутник попередження.

B. Аптечка першої допомоги.

C. Запасне колесо.

Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego?

A. Apteczka.

B. Gaśnica.

C. Koło zapasowe.

Який із перерахованих елементів є обов’язковим оснащенням кожного легкового автомобіля?

A. Аптечка першої допомоги.

B. Вогнегасник.

C. Запасне колесо.

Którego z wymienionych świateł wolno Ci używać, gdy kierujesz samochodem osobowym podczas mgły?

A. Świateł do jazdy dziennej.

B. Świateł przeciwmgłowych przednich.

C. Wyłącznie świateł drogowych.

Які з наведених нижче фар дозволено використовувати під час керування легковим автомобілем в умовах туману?

A. Денні ходові вогні.

B. Передні протитуманні фари.

C. Тільки дальнє світло фар.

Którą z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzania samochodem osobowym we mgle poza obszarem zabudowanym?

A. Dawać krótkotrwałe sygnały świetlne.

B. Dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe.

C. Włączyć tylne światła przeciwmgłowe, niezależnie od stopnia ograniczenia widoczności.

Які з цих дій Ви зобов’язані виконати, обганяючи легковий автомобіль у тумані за межами населеного пункту?

A. Подавати короткочасні світлові сигнали.

B. Подавати короткочасні звукові сигнали.

C. Вмикати задні протитуманні фари незалежно від ступеня обмеження видимості.

Czy będąc uczestnikiem wypadku drogowego, masz obowiązek udzielenia pomocy rannym nawet, jeśli nie masz kwalifikacji medycznych?

Якщо Ви потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, чи зобов’язані Ви надавати допомогу постраждалим, навіть якщо у Вас немає медичної освіти?

Jesteś świadkiem potrącenia pieszego. Jak powinieneś się zachować?

A. Nie podejmować działań, gdyż pomocy musi udzielić sprawca wypadku.

B. Wezwać pomoc drogową.

C. Zatrzymać się, wezwać pomoć medyczną i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Ви стали свідком наїзду на пішохода. Що Ви повинні зробити?

A. Нічого, адже допомогу повинен надати винуватець ДТП.

B. Викликати службу допомоги на дорозі.

C. Зупинитися, викликати швидку медичну допомогу та надати першу медичну допомогу потерпілому.

Jak duży odstęp od poprzedzającego pojazdu należy utrzymywać, kierując samochodem osobowym poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości 600 metrów?

A. Nie mniejszy niż 50 metrów.

B. Nie mniejszy niż 40 metrów.

C. Nie mniejszy niż 30 metrów.

Яку дистанцію слід дотримувати до транспортного засобу, що їде попереду, їдучи легковим автомобілем за межами населеного пункту в тунелі довжиною 600 метрів?

A. Не менше 50 метрів.

B. Не менше 40 метрів.

C. Не менше 30 метрів.

Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego?

A. Czas reakcji kierującego pojazdem.

B. Masa pasażerów.

C. Masa pojazdu.

Який чинник безпосередньо впливає на гальмівний шлях легкового автомобіля?

A. Час реакції водія транспортного засобу.

B. Вага пасажирів.

C. Маса транспортного засобу.

Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego?

A. Masa pasażera.

B. Prędkość i stan nawierzchni.

C. Masa pojazdu.

Який чинник безпосередньо впливає на гальмівний шлях легкового автомобіля?

A. Вага пасажира.

B. Швидкість і стан дороги.

C. Маса транспортного засобу.

Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania samochodem osobowym innego pojazdu?

A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1,5 metra.

B. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu.

C. Bezpieczny, czyli zawsze taki sam.

Яку дистанцію слід дотримувати водієві легкового автомобіля, розминаючись з іншим зустрічним транспортним засобом?

A. Безпечну, але не меншу ніж 1,5 метра.

B. Безпечну, в залежності від ширини дороги та умов руху.

C. Безпечну, тобто завжди таку саму.

Podczas wykonywania którego z wymienionych manewrów masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od pojazdu?

A. Wymijania samochodu osobowego.

B. Wyprzedzania roweru.

C. Omijania dowolnego pojazdu.

Виконуючи який із наведених маневрів, Ви зобов’язані дотримуватися дистанції не менше 1 метра від транспортного засобу?

A. Зустрічний роз’їзд з легковим автомобілем.

B. Обгін велосипеда.

C. Об’їзд будь-якого транспортного засобу.

Jaki odstęp należy zachować podczas omijania samochodem osobowym przeszkody na drodze?

A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra.

B. Bezpieczny, czyli zawsze jednakowy.

C. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu.

Яку дистанцію слід дотримувати, об’їжджаючи легковим автомобілем перешкоду на дорозі?

A. Безпечну, але не менше 0,8 метра.

B. Безпечну, тобто завжди однакову.

C. Безпечну, в залежності від ширини дороги та умов руху.

Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania samochodu osobowego?

A. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu.

B. Bezpieczny, ale większy niż 1,5 metra.

C. Bezpieczny, ale mniejszy niż 0,5 metra.

Яку дистанцію слід дотримувати при обгоні легкового автомобіля?

A. Безпечну, в залежності від ширини дороги та умов руху.

B. Безпечну, але більше 1,5 метрів.

C. Безпечну, але менше 0,5 метра.

Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania motocykla?

A. Bezpieczny, ale nie większy niż 0,5 metra.

B. Bezpieczny, ale nie większy niż 1 metr.

C. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr.

Яку дистанцію потрібно дотримувати, обганяючи мотоцикл?

A. Безпечну, але не більше 0,5 метра.

B. Безпечну, але не більше 1 метра.

C. Безпечну, але не менше 1 метра.

Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pieszych?

A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,6 metra.

B. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra.

C. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr.

Яку дистанцію слід дотримувати, обганяючи колону пішоходів?

A. Безпечну, але не менше 0,6 метра.

B. Безпечну, але не менше 0,8 метра.

C. Безпечну, але не менше 1 метра.

Jak dwukrotne zwiększenie prędkości samochodu osobowego wpływa na długość jego drogi hamowania?

A. Zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania.

B. Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania.

C. Nie powoduje zmiany długości drogi hamowania.

Як подвоєння швидкості легкового автомобіля впливає на довжину його гальмівного шляху?

A. Подвоює гальмівний шлях.

B. В чотири рази збільшує гальмівний шлях.

C. Не змінює довжину гальмівного шляху.

Którą z wymienionych czynności należy wykonać, kierując samochodem osobowym w nocy podczas mgły?

A. Zmniejszyć prędkość.

B. Włączyć światła drogowe w celu polepszenia widoczności.

C. Jechać bardzo blisko poprzedzającego pojazdu, aby widzieć jego światła pozycyjne.

Яку з перерахованих дій слід виконати, керуючи легковим автомобілем вночі під час туману?

A. Зменшити швидкість.

B. Увімкнути фари дальнього світла, щоб покращити видимість.

C. Їхати дуже близько до транспортного засобу, що рухається попереду, так, щоб бачити його габаритні вогні.

Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca?

A. Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.

B. Gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła.

C. Najpierw znacznie zwiększyć obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła.

Що з наведеного нижче Вам потрібно зробити, щоб плавно розпочати рух?

A. Поступово відпускати педаль зчеплення.

B. Раптово відпустити педаль зчеплення.

C. Спочатку значно збільшити оберти двигуна, потім швидко відпустити педаль зчеплення.

Czego nie masz prawa robić, gdy kierujesz samochodem osobowym?

A. Przewozić osób w stanie nietrzeźwości.

B. Korzystać z telefonu wymagającego trzymania mikrofonu w ręku.

C. Używać tempomatu na obszarze zabudowanym.

Чого Ви не маєте права робити за кермом легкового автомобіля?

A. Перевозити осіб у стані алкогольного сп’яніння.

B. Користуватися телефоном, який потрібно тримати у руці.

C. Використовувати круїз-контроль у населених пунктах.

Kierujesz samochodem osobowym. Jak powinieneś postąpić w czasie przejazdu przez rozległą kałużę?

A. Zdecydowanie przyśpieszyć.

B. Gwałtownie przyhamować.

C. Płynnie zmniejszyć prędkość jazdy.

Ви керуєте легковим автомобілем. Що Ви повинні зробити, проїжджаючи через велику калюжу?

A. Рішуче пришвидшити.

B. Раптово загальмувати.

C. Плавно зменшити швидкість руху.

Kierujesz samochodem. Jak powinieneś się zachować w czasie wymijania pojazdu nocą?

A. Patrzeć prosto w reflektory pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.

B. Zmienić światła mijania na drogowe.

C. Patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka i wypatrywać tam ewentualnej przeszkody.

Ви керуєте автомобілем. Як себе вести, розминаючись з зустрічним транспортним засобом у нічний час?

A. Дивитися прямо в фари зустрічного автомобіля.

B. Змінити ближнє світло на дальнє.

C. Дивитися праворуч від джерела світла зустрічного автомобіля та стежити за можливими перешкодами.

Jaki jest cel stosowania systemu ABS w samochodzie osobowym?

A. Zapobieganie utracie stabilności i zapewnienie kierowalności pojazdu podczas jego hamowania.

B. Zapobieganie przed wpadnięciem pojazdu w poślizg – niezależnie od jego prędkości i warunków na drodze.

C. Ułatwianie pokonywania zakrętów.

З якою метою застосовують систему ABS в легковому автомобілі?

A. Запобігання втрати стійкості (стабільності) та забезпечення керованості автомобіля при гальмуванні.

B. Запобігання заносу транспортного засобу – незалежно від його швидкості та дорожніх умов.

C. Полегшення виконання поворотів.

Jak należy postąpić, podczas jazdy samochodem osobowym po drodze pokrytej śniegiem?

A. Unikać gwałtownych ruchów kierownicą.

B. Odłączyć system kontroli trakcji.

C. Na podjazdach zwiększyć prędkość.

Що слід зробити, їдучи легковим автомобілем по засніженій дорозі?

A. Уникати різких рухів керма.

B. Від’єднати систему контролю тяги.

C. Збільшити швидкість на підйомах.

W którym z wymienionych przypadków regularne wykonywanie badania technicznego pojazdu ma wpływ na jego bezpieczne używanie w ruchu drogowym?

A. Wyłącznie po upływie okresu gwarancji pojazdu.

B. Tylko w okresie gwarancji pojazdu.

C. W całym okresie używania pojazdu.

У якому з наведених випадків регулярний технічний огляд транспортного засобу впливає на його безпечну експлуатацію в дорожньому русі?

A. Виключно після закінчення гарантійного терміну експлуатації автомобіля.

B. Тільки протягом гарантійного терміну експлуатації автомобіля.

C. Протягом усього періоду експлуатації автомобіля.

Kto podlega odpowiedzialności karnej w przypadku nieudzielenia pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym z bezpośrednim zagrożeniu utraty zdrowia i życia?

A. Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia.

B. Tylko lekarz.

C. Tylko uczestnik wypadku drogowego.

Хто несе кримінальну відповідальність у разі ненадання допомоги потерпілому в ДТП з безпосередньою загрозою для здоров’я та життя?

A. Кожна особа, яка могла надати допомогу, не наражаючи себе чи іншу особу на ризик втрати життя чи серйозної шкоди здоров’ю, але цього не зробила.

B. Тільки лікар.

C. Тільки учасник ДТП.

Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym, znajdującym się w pojeździe?

A. Należy go ewakuować z pojazdu – w każdym przypadku.

B. Należy go ewakuować z pojazdu – w przypadku stwierdzenia u niego zatrzymania akcji serca.

C. Należy go zawsze pozostawić w pojeździe – do czasu przybycia lekarza.

Як поводитися з особою, постраждалою в ДТП, яка перебуває в транспортному засобі?

A. Таку особу треба евакуювати з транспортного засобу – у будь-якому випадку.

B. Таку особу потрібно евакуювати з транспортного засобу – якщо у неї діагностовано зупинку серця.

C. Таку особу слід завжди залишати в транспортному засобі до приїзду лікаря.

Jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Które z wymienionych informacji należy podać dzwoniąc pod numer alarmowy?

A. Miejsce zdarzenia oraz liczbę i stan ofiar wypadku.

B. Tylko liczbę pojazdów biorących udział w wypadku.

C. Tylko liczbę ofiar wypadku.

Ви стали учасником або свідком дорожньо-транспортної пригоди. Яку з наведених нижче інформацій Ви повинні повідомити, зателефонувавши на номер екстреної допомоги?

A. Місце ДТП та кількість і стан потерпілих.

B. Лише кількість транспортних засобів, які потрапили в ДТП.

C. Лише кількість жертв ДТП.

Jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Jak należy postąpić, gdy na poszkodowanym pali się ubranie?

A. Przewrócić osobę na ziemię i ugasić ogień poprzez przykrycie np. kurtką, kocem, płaszczem.

B. Poczekać na przyjazd Straży Pożarnej.

C. Ugasić ogień gaśnicą.

Ви стали учасником або свідком дорожньо-транспортної пригоди. Що робити, якщо на постраждалому горить одяг?

A. Перевернути постраждалого на землю та загасити вогонь, накривши його, наприклад, курткою, ковдрою чи пальто.

B. Дочекатися прибуття пожежної бригади.

C. Загасити пожежу вогнегасником.

Która z wymienionych awarii, uniemożliwia używanie samochodu osobowego w ruchu drogowym?

A. Niedziałające czujniki parkowania.

B. Niedziałająca klimatyzacja.

C. Niedziałające światła hamowania „stop”.

Яка з перелічених несправностей перешкоджає експлуатації легкового автомобіля в дорожньому русі?

A. Не працюють датчики паркування.

B. Кондиціонер не працює.

C. Не працюють стоп-сигнали.

Które z wymienionych działań należy podjąć w pierwszej kolejności, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego?

A. Kontynuować jazdę ze zmniejszoną prędkością.

B. Zwiększyć obroty silnika.

C. Zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik.

Яку з наведених нижче дій слід виконати в першу чергу, якщо під час руху на панелі приладів загоряється червоним індикатор тиску моторного масла?

A. Продовжувати рух на малій швидкості.

B. Збільшити оберти двигуна.

C. Зупинити автомобіль і вимкнути двигун.

Czy numer telefonu 112 jest ogólnopolskim numerem alarmowym dla wszystkich służb ratowniczych?

Чи номер телефону 112 є загальнонаціональним номером для всіх видів екстреної допомоги?

Jak powinieneś postąpić, aby rozpędzić samochód osobowy na płaskim odcinku drogi?

A. Wykorzystać maksymalne obroty silnika na każdym biegu.

B. Przyspieszyć do takiej prędkości na niższym biegu, by po włączeniu następnego biegu pojazd nie szarpał i nie dusił się.

C. W każdym przypadku zwiększyć biegi o dwa.

Як слід діяти, щоб розігнати легковий автомобіль на рівній ділянці дороги?

A. Використати максимальні обороти двигуна на кожній передачі.

B. Розігнатися до такої швидкості на нижчій передачі, щоб автомобіль не шарпався і не захлинався після переходу на вищу передачу.

C. У кожному випадку збільшити передачі на дві.

W jaki sposób wolno Ci przewozić rowery samochodem osobowym?

A. Umieszczone w uchwytach z tyłu pojazdu ograniczającym czytelność tablicy rejestracyjnej.

B. Umieszczone w uchwytach z tyłu pojazdu zasłaniającym jedno światło pojazdu.

C. Umieszczone w uchwytach zamontowanych na bagażniku dachowym.

Яким чином дозволяється перевозити велосипеди в легковому автомобілі?

A. Розміщені в тримачах в задній частині автомобіля, навіть, якщо закривають номерні знаки автомобіля.

B. Розміщені в тримачах в задній частині автомобіля, навіть якщо закривають одну автомобільну фару.

C. Розміщені в тримачах, встановлених на даху автомобіля на спеціальному багажнику.

Jakie jest ryzyko poślizgu pojazdu podczas jazdy w czasie deszczu?

A. Największe w początkowej fazie deszczu.

B. Najmniejsze w początkowej fazie deszczu.

C. Największe w końcowej fazie deszczu.

Який ризик заносу автомобіля під час руху під дощем?

A. Найбільший у початковій фазі дощу.

B. Найменший у початковій фазі дощу.

C. Найбільший в кінцевій фазі дощу.

Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym?

A. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się.

B. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia rozszerza się.

C. Nie ma żadnego wpływu.

Як швидкість руху впливає на кут огляду водія легкового автомобіля?

A. Зі збільшенням швидкості кут огляду звужується.

B. Зі збільшенням швидкості кут огляду розширюється.

C. Швидкість руху не має впливу.

Który z wymienionych czynników może ograniczyć pole widzenia kierującego samochodem osobowym?

A. Używanie klimatyzacji podczas opadów deszczu.

B. Lusterko wewnętrzne.

C. Oślepiające światła innych pojazdów jadących z przeciwka.

Який із наведених чинників може обмежити поле зору водія легкового автомобіля?

A. Використання кондиціонера під час дощу.

B. Дзеркало заднього ходу.

C. Засліплення вогнями зустрічних транспортних засобів.

Który z wymienionych czynników może ograniczyć pole widzenia kierującego samochodem osobowym podczas jazdy nocą?

A. Zmniejszona prędkość.

B. Uszkodzony system ABS.

C. Niewłaściwie ustawione światła.

Який із наведених чинників може обмежити поле зору водія легкового автомобіля під час руху вночі?

A. Знижена швидкість.

B. Пошкоджена система ABS.

C. Не відрегульовані належним чином фари.

Który z wymienionych czynników ma wpływ na ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym?

A. Mruganie oczami w czasie przerwy w jeździe.

B. 15 minut odpoczynku po dwugodzinnej jeździe.

C. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Який із перерахованих чинників має вплив на обмеження поля зору водія легкового автомобіля?

A. Моргання очей під час перерв у водінні.

B. 15 хвилин відпочинку після двох годин їзди.

C. Керування автомобілем у нетверезому стані.

Który z wymienionych czynników może powodować ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym?

A. Zbyt nisko lub zbyt wysoko ustawiony fotel kierującego.

B. 15 minut odpoczynku po dwugodzinnej jeździe.

C. Okulary przeciwsłoneczne używane w słoneczny dzień.

Який із наведених чинників може обмежити поле зору водія легкового автомобіля?

A. Сидіння водія встановлено занадто низько або занадто високо.

B. 15 хвилин відпочинку після двох годин їзди.

C. Сонцезахисні окуляри в сонячний день.

Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym?

A. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia jest większy.

B. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia jest mniejszy.

C. Nie ma żadnego wpływu.

Як швидкість руху впливає на кут огляду водія легкового автомобіля?

A. Зі збільшенням швидкості кут огляду стає більшим.

B. Зі збільшенням швидкості кут огляду стає меншим.

C. Швидкість не має впливу.

Która z tych czynności zwiększy bezpieczeństwo jazdy, gdy kierujesz samochodem osobowym podczas mgły ograniczającej widoczność do 40 metrów?

A. Włączenie świateł drogowych.

B. Zmniejszenie odstępu od poprzedzającego pojazdu.

C. Włączenie świateł przeciwmgłowych tylnych.

Яка з наведених дій підвищить безпеку під час керування легковим автомобілем у тумані, коли видимість обмежена до 40 метрів?

A. Увімкнення дальнього світла фар.

B. Зменшення дистанції до автомобіля попереду.

C. Увімкнення задніх протитуманних фар.

Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyku wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze?

Чи вживання водієм невеликої кількості наркотику покращує його здатність правильно оцінювати ризики на дорозі?

Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu, może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu dwóch i więcej czynności?

Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu, może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu dwóch i więcej czynności?

Kierujesz pojazdem w czasie deszczu. Którą z wymienionych czynności powinieneś przede wszystkim wykonać, by jechać bezpieczniej?

A. Wyłączyć system kontroli trakcji.

B. Jechać w koleinach.

C. Zmniejszyć prędkość.

Ви керуєте транспортним засобом під час дощу. Що з наступного слід зробити в першу чергу, щоб поїздка була безпечнішою?

A. Вимкнути систему контролю тяги.

B. Їхати по колії.

C. Зменшити швидкість.

Kierujesz samochodem osobowym podczas ulewnego deszczu. Którą z wymienionych czynności należy wykonać po wjechaniu w koleinę wypełnioną wodą?

A. Płynnie zmniejszyć prędkość.

B. Zdecydowanie przyhamować.

C. Zdecydowanie przyspieszyć.

Ви керуєте легковим автомобілем під час сильного дощу. Що Ви повинні вчинити з наведеного нижче, якщо потрапили в колію, заповнену водою?

A. Плавно зменшити швидкість.

B. Рішуче загальмувати.

C. Рішуче пришвидшити.

Która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśnieżonej drodze?

A. Hamowanie wyłącznie przy użyciu hamulca ręcznego.

B. Stosowanie opon zimowych.

C. Zdecydowane przyspieszanie.

Яка з перерахованих нижче дій може підвищити безпеку під час руху по засніженій дорозі?

A. Гальмування тільки ручним гальмом.

B. Застосування зимової гуми.

C. Рішуче пришвидшення руху.

Jak zabezpieczysz krwawienie z rany przy braku jałowego opatrunku?

A. Wstrzymam się z opatrywaniem.

B. Użyję do opatrunku odzieży poszkodowanego.

C. Poczekam, aż ktoś użyczy swojej apteczki.

Як запобігти кровотечі з рани без стерильної пов’язки?

A. Я не буду перев’язувати рану.

B. Я використаю одяг пораненого, щоб перев’язати його.

C. Почекаю, поки хтось позичить свою аптечку.

Kiedy należy założyć opatrunek uciskowy?

A. W przypadku zmiażdżenia kończyny.

B. W przypadku wycieku krwistej wydzieliny z ucha.

C. W przypadku krwotoku.

Коли слід накладати компресійну пов’язку?

A. При розтрощенні кінцівки.

B. При витіканні кров’янистих виділень з вуха.

C. У разі кровотечі.

Który z wymienionych sposobów przewożenia gaśnicy w samochodzie osobowym jest właściwy?

A. Gaśnica umieszczona jest na tylnej półce.

B. Gaśnica umieszczona jest luźno między siedzeniami.

C. Gaśnica zamocowana pod fotelem pasażera.

Який із наведених способів перевезення вогнегасника в легковому автомобілі є правильним?

A. Вогнегасник розміщений на задній полиці.

B. Вогнегасник лежить незафіксований між сидіннями.

C. Вогнегасник закріплений під пасажирським сидінням.

Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym?

A. Przeciwdziałanie poślizgowi podczas hamowania silnikiem.

B. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych.

C. Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania.

З якою метою використовують систему ASR в легковому автомобілі?

A. Запобігання пробуксовці під час гальмування двигуном.

B. Запобігання блокуванню гальмованих коліс.

C. Запобігання пробуксовці коліс при рушанні з місця.

Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym?

A. Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas hamowania silnikiem.

B. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych.

C. Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi.

З якою метою використовують систему ESP в легковому автомобілі?

A. Запобігання пробуксовці коліс при гальмуванні двигуном.

B. Запобігання блокуванню гальмованих коліс.

C. Стабілізація руху автомобіля під час руху на поворотах дороги (контроль бічної динаміки).

Jakiej kategorii prawo jazdy jest wymagane, gdy chcesz kierować czterokołowcem innym niż lekki?

A. B1.

B. A.

C. AM.

Яка категорія водійських прав вимагається для керування квадро циклом (чотириколісним мікроавтомобілем), який не є легким квадроциклом?

A. B1.

B. A.

C. AM.

Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego?

A. Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym.

B. Zawarcie umowy ubezpieczenia NW.

C. Zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco.

Який обов’язок покладається на власника легкового автомобіля?

A. Проходження періодичного технічного огляду автомобіля.

B. Укладення договору страхування від нещасних випадків.

C. Укладення договору страхування Каско.

Kiedy powinieneś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego?

A. Bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży.

B. Po zakończeniu jazdy.

C. Co najmniej dobę przed zaplanowaną podróżą.

Коли потрібно перевіряти тиск в шинах легкового автомобіля?

A. Безпосередньо перед початком поїздки.

B. Після закінчення поїздки.

C. Принаймні за 24 години до запланованої поїздки.

W jaki sposób wolno Ci przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

A. Ładunek może zasłaniać niektóre światła przyczepy.

B. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu.

C. Ładunek nie musi być zabezpieczony przed zmianą położenia.

Як можна перевозити вантаж у причепі легкового автомобіля?

A. Вантаж може закривати деякі фари причепа.

B. Вантаж не повинен впливати на стійкість автомобіля.

C. Вантаж не потрібно фіксувати від зміни положення.

W jaki sposób przewieziesz ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

A. Zabezpieczę go przed przemieszczaniem.

B. Umieszczę ładunek luźno na przyczepie.

C. Nie zabezpieczę ładunku przed przemieszczaniem, jeżeli będę jechał wolno.

Як Ви перевезете вантаж у причепі, який тягне за собою легковий автомобіль?

A. Я зафіксую його від переміщення.

B. Я просто покладу вантаж на причіп без фіксації.

C. Я не мушу забезпечувати вантаж від переміщення, якщо буду їхати повільно.

Jak przewieziesz ładunek sypki w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

A. Niezasłonięty – umieszczony poniżej wysokości burt.

B. Nie przekraczajac prędkości 30 km/h.

C. Zasłonięty w szczelnej skrzyni ładunkowej.

Як Ви перевезете сипучий вантаж у причепі, який тягне за собою легковий автомобіль?

A. Неприкритим – розміщеним нижче висоти бортів.

B. Не перевищуючи швидкість 30 км/год.

C. Прикритим у щільному кузові.

Jak powinieneś zabezpieczyć urządzenie, którym zamocowałeś ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

A. Tak, żeby mocowanie nie rozluźniło się.

B. Może swobodnie zwisać z przyczepy.

C. Nie musi być zabezpieczone przed spadnięciem podczas jazdy.

Як потрібно забезпечити систему кріплення, за допомогою якої Ви зафіксували вантаж у причепі, що тягнеться легковим автомобілем?

A. Так, щоб кріплення не розслабилося.

B. Може вільно звисати з причепа.

C. Не потрібно фіксувати від падіння під час руху.

W jaki sposób powinien być umieszczony ładunek na samochodzie osobowym?

A. Może nieznacznie zasłaniać tablice rejestracyjne.

B. Może zasłaniać tylne światło przeciwmgłowe.

C. Nie może ograniczać widoczności drogi.

Як слід розмістити вантаж у легковому автомобілі?

A. Він може трохи закривати номерні знаки.

B. Він може закривати задні протитуманні фари.

C. Він не повинен обмежувати оглядовість дороги.

Jak umieścisz bagaż w samochodzie osobowym?

A. Najcięższe bagaże włożę najgłębiej i najniżej, w centralnej części bagażnika.

B. W dowolny sposób.

C. Najcięższe bagaże włożę w górnej części bagażnika, nad lżejszymi.

Як Ви будете розміщувати багаж у легковому автомобілі?

A. Найважчий багаж я покладу в найглибше і найнижче положення в центральній частині багажника.

B. Довільним чином.

C. Найважчий багаж покладу у верхню частину багажника, над легшим.

W jaki sposób umieścisz ładunek na przyczepie samochodu osobowego?

A. Tak, aby nie zasłaniał świateł przyczepy.

B. Umieszczę go po jednej stronie przyczepy.

C. Umieszczę go zawsze w tylnej części przyczepy.

Як Ви розмістите вантаж на причепі легкового автомобіля?

A. Щоб він не закривав фари причепа.

B. Я покладу його з одного боку причепа.

C. Я завжди буду розміщувати його в задній частині причепа.

Czego nie możesz robić kierując samochodem osobowym?

A. Ciągnąć za pojazdem osoby na sankach.

B. Korzystać z radia CB.

C. Przewozić dziecka w foteliku ochronnym na przednim siedzeniu.

Чого не можна робити під час керування легковим автомобілем?

A. Тягнути людей на санях, причеплених до автомобіля.

B. Використовувати CB- радіо.

C. Перевоити дитину в спеціальному дитячому автокріслі на передньому сидінні.

Której z tych czynności nie masz prawa wykonywać samochodem osobowym?

A. Ciągnąć przyczepy lekkiej.

B. Holować innego samochodu osobowego na obszarze zabudowanym.

C. Ciągnąć dzieci na sankach.

Яку з цих дій Вам заборонено виконувати легковим автомобілем?

A. Буксирувати легкий причіп.

B. Буксирувати інший легковий автомобіль у межах населеного пункту.

C. Тягти дітей на санчатах.

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w zatorze drogowym w tunelu?

A. Nie mniejszy niż 3 metry.

B. Nie mniejszy niż 5 metrów.

C. Nie mniejszy niż 10 metrów.

Яку дистанцію потрібно дотримувати до транспортного засобу, що їде попереду, у разі зупинки в тунелі через затор («корок»)?

A. Не менше 3 метрів.

B. Не менше 5 метрів.

C. Не менше 10 метрів.

Która z wymienionych czynności jest zabroniona podczas kierowania pojazdem?

A. Obsługiwanie radia.

B. Używanie nawigacji GPS.

C. Rozmawianie przez telefon, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Яка з перерахованих нижче дій заборонена за кермом?

A. Слухання радіо.

B. Використання GPS-навігації.

C. Розмова по телефону, яка вимагає тримати апарат або мікрофон у руці.

Co należy sprawdzić, gdy lampka kontrolna kierunkowskazów zaczęła migać dużo szybciej?

A. Napięcie akumulatora.

B. Sprawność bezpieczników.

C. Sprawność żarówek kierunkowskazów.

Що потрібно перевірити, якщо покажчик повороту починає блимати набагато швидше ніж завжди?

A. Напругу акумулятора.

B. Стан запобіжників.

C. Стан лампочок покажчиків повороту.

Kiedy należy sprawdzać poziom oleju w silniku?

A. Przy uruchomionym silniku.

B. Natychmiast po unieruchomieniu silnika.

C. Przed uruchomieniem zimnego silnika albo co najmniej po kilku minutach po jego wyłączeniu.

Коли потрібно перевіряти рівень моторного масла?

A. Коли двигун працює.

B. Відразу після зупинки двигуна.

C. Перед запуском холодного двигуна або принаймні через кілька хвилин після його вимкнення.

Jaką funkcję w pojeździe spełnia system przeciwblokujący ABS?

A. Zapobiega poślizgowi kół podczas ruszania.

B. Umożliwia zachowanie kontroli nad pojazdem podczas gwałtownego hamowania.

C. Zawsze skraca drogę hamowania.

Яку функцію в транспортному засобі виконує антиблокувальна система гальм ABS?

A. Запобігає пробуксовці коліс при рушанні з місця.

B. Дозволяє зберегти контроль над автомобілем під час раптового гальмування.

C. Завжди скорочує гальмівний шлях.

Czy masz obowiązek zabezpieczyć przed stoczeniem się pojazd zaparkowany na wzniesieniu?

Чи зобов’язані Ви так забезпечити (заблокувати) запаркований на пагорбі автомобіль щоб він не скотився з нього?

W jakich warunkach droga hamowania jest najdłuższa?

A. Na drodze suchej.

B. Na drodze mokrej.

C. Na drodze oblodzonej.

За яких умов гальмівний шлях є найдовшим?

A. На сухій дорозі.

B. На мокрій дорозі.

C. На обледенілій дорозі.

W jakich warunkach drogowych dozwolone jest używanie łańcuchów przeciwślizgowych?

A. Gdy kierujesz pojazdem w okresie od początku grudnia do końca lutego, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem.

B. Gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 0 stopni Celsjusza, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem.

C. Gdy droga jest pokryta śniegiem.

За яких дорожніх умов дозволено використовувати ланцюги протиковзання?

A. Коли Ви керуєте транспортним засобом у період з початку грудня до кінця лютого, незалежно від того, чи вкрита дорога снігом.

B. При температурі повітря нижче 0 градусів за Цельсієм, незалежно від того, чи засніжена дорога.

C. Коли дорога вкрита снігом.

Jakiej barwy chorągiewką wolno Ci oznaczyć ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego?

A. Zieloną.

B. Żółtą.

C. Czerwoną.

Прапорцем якого кольору дозволено позначати вантаж, що виступає за задню частину легкового автомобіля?

A. Зеленого.

B. Жовтого.

C. Червоного.

Jakiej wielkości nie ma prawa przekroczyć rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy?

A. Masy własnej samochodu.

B. Rzeczywistej masy całkowitej samochodu.

C. Rzeczywistej masy całkowitej samochodu pomniejszonej o 40%.

Якої маси не може перевищувати фактична повна маса причепа, який буксирує легковий автомобіль?

A. Спорядженої маси автомобіля.

B. Фактичної повної маси автомобіля.

C. Фактичної повної маси автомобіля, зменшеної на 40%.

Na której z tych dróg nie masz prawa holować samochodem osobowym innego pojazdu?

A. Na autostradzie.

B. Na drodze ekspresowej.

C. W strefie zamieszkania.

На яких із цих доріг заборонено буксирувати інший транспортний засіб своїм легковим автомобілем?

A. На автомагістралі (А).

B. На швидкісній дорозі (S).

C. В житловій зоні.

Jak masz obowiązek oznakować holowany samochód osobowy?

A. Włączyć światła awaryjne.

B. Umieścić z tyłu po lewej stronie ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.

C. Umieścić z tyłu po lewej stronie ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.

Яким чином Ви зобов’язані маркувати легковий автомобіль, що буксирується?

A. Увімкнути ліхтарі аварійної сигналізації.

B. Розмістити ззаду з лівої сторони попереджувальний світловідбиваючий трикутник.

C. Увімкнути задні протитуманні ліхтарі.

Czy jako właściciel pojazdu masz obowiązek wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie?

A. Tak, chyba że jest to pojazd wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

B. Tak, chyba że pojazd został użyty wbrew Twojej woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mogłeś zapobiec.

C. Nie mam takiego obowiązku.

Чи зобов’язані Ви, як власник транспортного засобу, на вимогу уповноваженого органу повідомляти, кому Ви довірили керування або використання транспортного засобу протягом часу, який цікавить цей уповноважений орган?

A. Так, якщо це не службовий транспортний засіб.

B. Так, якщо тільки транспортний засіб не був використаний проти Вашої волі та відома невідомою особою, чому Ви не могли запобігти.

C. У Вас немає такого обов’язку.

Czy wolno Ci kierować pojazdem, którego tablica rejestracyjna jest niewidoczna?

A. Tak, bez żadnych ograniczeń.

B. Tak, gdy tablica jest przesłonięta przez wystający ładunek.

C. Nie, jest to zabronione.

Чи дозволяється Вам керувати транспортним засобом, номерний знак якого не видно?

A. Так, без будь-яких обмежень.

B. Так, коли номерний знак закриває виступаючий ззаду вантаж.

C. Ні, це заборонено.

Czy wolno Ci nakleić na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany?

A. Tak, bez żadnych ograniczeń.

B. Tak, ale pod warunkiem, że pojazd posiada tablicę rejestracyjną z oznaczeniem „PL”.

C. Nie, jest to zabronione.

Чи можете Ви наклеїти на свій транспортний засіб знак, що вказує на іншу країну, ніж та, в якій транспортний засіб зареєстрований?

A. Так, без будь-яких обмежень.

B. Так, але за умови, що транспортний засіб має номерний знак із маркуванням «PL».

C. Ні, це заборонено.

Czy spożyty alkohol wpływa na zmianę pola widzenia kierującego pojazdem?

Чи впливає вживання алкоголю на зміну поля зору водія?

Jaką funkcję spełniają poduszki powietrzne?

A. Zmniejszają uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia.

B. Zapewniają pełną ochronę kierującego i pasażerów podczas zderzenia.

C. Zmniejszają obrażenia ciała, jakim może ulec kierujący i pasażerowie w wyniku zderzenia.

Яку функцію Виконують подушки безпеки?

A. Вони зменшують пошкодження автомобіля під час зіткнення.

B. Вони забезпечують повний захист водія і пасажирів під час зіткнення.

C. Вони зменшують тілесні ушкодження, які можуть отримати водій і пасажири в результаті зіткнення.

Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania?

A. Gdy z przeciwka nadjeżdża inny pojazd.

B. Gdy zaczyna padać deszcz.

C. Gdy wjeżdżasz na obszar zabudowany.

Коли Ви зобов’язані переходити з дальнього світла на ближнє?

A. Коли з зустрічного напрямку наближається інший транспортний засіб.

B. Коли починається дощ.

C. Коли в’їжджаєте в населений пункт.

Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania?

A. Zawsze, gdy widzisz pojazd poprzedzający.

B. Zawsze, gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym.

C. Zawsze, gdy widzisz pojedynczego pieszego na jezdni.

Коли Ви зобов’язані переходити з дальнього світла на ближнє?

A. Завжди, коли Ви бачите попереду транспортний засіб.

B. Завжди, коли існує ймовірність засліпити водія транспортного засобу, що їде попереду.

C. Щоразу, коли бачите хоч одного пішохода на проїжджій частині.

Co powinieneś widzieć w dobrze ustawionych lusterkach zewnętrznych, gdy kierujesz samochodem osobowym?

A. Tylko boki pojazdu.

B. Obszar za pojazdem i boki pojazdu.

C. Tylko sąsiedni pas ruchu.

Що Ви повинні бачити в добре відрегульованих зовнішніх дзеркалах під час руху легкового автомобіля?

A. Тільки бічні частини автомобіля.

B. Зону позаду транспортного засобу та з боків автомобіля.

C. Тільки сусідню смугу руху.

Do czego służą światła pozycyjne pojazdu?

A. Do oświetlania drogi.

B. Do określania pozycji pojazdu.

C. Do sygnalizowania zmiany pasa ruchu.

Для чого потрібні габаритні вогні автомобіля?

A. Для освітлення дороги.

B. Для визначення положення автомобіля.

C. Для подачі сигналу про зміну смуги руху.

Jaki może być skutek nieprawidłowo ustawionych reflektorów świateł mijania?

A. Zwiększone zużycie paliwa.

B. Zwiększone zużycie żarówek.

C. Oślepianie kierujących nadjeżdżających z przeciwka.

До чого може привести неправильно відрегульоване ближнє світло фар?

A. До підвищеної витрати пального.

B. До підвищеного світлоспоживання.

C. До осліплення зустрічних водіїв.

Jaki może być skutek nieprawidłowo ustawionych reflektorów świateł mijania?

A. Zwiększone zużycie paliwa.

B. Pogorszenie widoczności drogi w nocy.

C. Zwiększone zużycie żarówek.

До чого може призвести неправильно відрегульоване ближнє світло фар?

A. До підвищеної витрати пального.

B. До підвищеної витрати пального.

C. До збільшеної витрати лампочок.

Jadąc zimą spotykasz na poboczu sinego, półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?

A. Podać mu gorący napój.

B. Podać mu alkohol.

C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego, zabrać go do samochodu, okryć i powoli ogrzewać.

Під час руху взимку Ви побачили на узбіччі синього, напівпритомного, переохолодженого чоловіка. Як йому допомогти?

A. Дати йому гарячий напій.

B. Дати йому алкоголь.

C. Викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, віднести його в машину, прикрити і повільно зігріти.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!