Testy w języku ukraińskim kategoria B / Тести з української мови категорія Б (część 1 / Частина 1)

Czy ten znak informuje o prędkości minimalnej, z jaką masz prawo się poruszać?

Цей знак вказує на мінімальну швидкість, з якою вам дозволено рухатися?

Czy w tej sytuacji znak pionowy „zakaz zatrzymywania się” dotyczy również pobocza gruntowego?

У цій ситуації вертикальний знак «зупинка заборонена» також поширюється на ґрунтове узбіччя?

Czy w tej sytuacji przed wykonaniem manewru skrętu w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed jezdnią poprzeczną?

У цій ситуації, перед поворотом праворуч, чи зобов’язані ви зупинитися перед перехрестям?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się?

Чи дозволено вам у цій ситуації виїхати на перехрестя без зупинки?

Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, możesz wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania?

Чи можна в даній ситуації при повороті праворуч виїхати на перехрестя без зупинки?

Czy zakaz wyrażony tym znakiem pionowym zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

Заборона, виражена цим вертикальним знаком, забороняє поворот ліворуч на найближчому перехресті?

Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem?

У цій ситуації, якщо ви збираєтеся повернути праворуч, чи зобов’язані ви зупинитися перед перехрестям?

Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa powinno nastąpić bezpośrednio przed linią bezwzględnego zatrzymania?

Чи слід у цій ситуації зупинити транспортний засіб, щоб дати дорогу безпосередньо перед лінією абсолютного зупинення?

Czy z tego pasa ruchu dozwolona jest jazda tylko prosto przez skrzyżowanie?

Чи тільки з цієї смуги можна їхати через перехрестя прямо?

Czy mając zamiar zawrócić na tym skrzyżowaniu jesteś na właściwym pasie ruchu?

Якщо ви збираєтеся розвернутися на цьому перехресті, ви на правильній смузі?

Czy manewr zawracania na tym skrzyżowaniu możesz wykonać ze skrajnego prawego pasa ruchu?

Чи можна зробити розворот на цьому перехресті з крайньої правої смуги?

Czy z tego pasa ruchu masz prawo jechać prosto przez skrzyżowanie?

Чи дозволено вам їхати прямо через перехрестя з цієї смуги?

Czy widoczne oznakowanie ostrzega o przejeździe kolejowym z zaporami?

Чи попереджають видимі знаки про залізничний переїзд зі шлагбаумами?

Czy w tej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem?

Ви їдете по дорозі з пріоритетом у цій ситуації?

Czy ten znak oznacza wjazd do strefy czystego transportu?

Чи позначає цей знак в’їзд до зони чистого транспорту?

Czy ten znak zezwala na wjazd do strefy czystego transportu tylko pojazdom elektrycznym?

Цей знак дозволяє в’їзд тільки електротранспорту в зону чистого транспорту?

Czy ten znak zezwala na wjazd do strefy czystego transportu pojazdom napędzanym wodorem?

Чи дозволяє цей знак в’їзд транспорту на водневому двигуні в зону чистого транспорту?

Czy ten znak zezwala na wjazd do strefy czystego transportu pojazdem, który jest napędzany gazem ziemnym?

Чи дозволяє цей знак в’їзд транспортного засобу, що працює на природному газі, в зону чистого транспорту?

Czy za tym znakiem dozwolone jest wyprzedzanie rowerzysty?

Чи можна за цим знаком обганяти велосипедиста?

Czy zajmujesz właściwy pas ruchu, jeśli na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo?

Ви на правильній смузі, якщо збираєтеся повернути ліворуч на наступному перехресті?

Czy w tej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem?

Ви їдете по дорозі з пріоритетом у цій ситуації?

Czy w miejscu oznaczonym tym znakiem informacyjnym dozwolone jest cofanie pojazdem?

Чи дозволений рух транспортного засобу заднім ходом у зоні, позначеній цим інформаційним знаком?

Na którym zdjęciu zagłówek jest dobrze ustawiony?

На якому фото підголівник розміщений правильно?

W którym z wymienionych przypadków, masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym?

A. Gdy uszkodzony jest zawór powietrza.

B. Gdy w czole opony znajduje się cienki gwóźdź.

C. Gdy na boku opony są widoczne odkształcenia.

У якому з випадків ви зобов’язані замінити шину в своєму легковому автомобілі на нову? А. При пошкодженні повітряного клапана. B. Коли в головці шини є тонкий цвях. C. Коли на боковині шини видно деформації.

А. При пошкодженні повітряного клапана.

B. Коли в головці шини є тонкий цвях.

C. Коли на боковині шини видно деформації.

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?

Чи дозволено вам у цій ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd?

Чи дозволено вам обігнати транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji, na obszarze zabudowanym, wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?

Чи дозволено в даній ситуації в населеному пункті обганяти транспортний засіб справа?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd?

Чи дозволено вам обігнати транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?

Чи дозволено вам обганяти транспортний засіб праворуч у цій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?

Чи дозволено вам у наведеній ситуації обганяти транспортний засіб справа?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania?

Чи дозволено вам продовжити маневр обгону в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?

Чи дозволено вам у цій ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd?

Чи дозволено вам обігнати транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania?

Чи дозволено вам продовжити маневр обгону в цій ситуації?

Czy wolno Ci zwiększać prędkość, jeżeli jesteś wyprzedzany przez inny pojazd?

Чи дозволено вам збільшити швидкість, якщо вас наздожене інший транспортний засіб?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować wyprzedzanie?

Чи дозволено вам продовжувати обгін у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych?

Чи зобов’язані ви спостерігати за поведінкою пішоходів у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzenia pojazdu?

Чи варто в цій ситуації утримуватися від обгону транспортного засобу?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?

Чи дозволено вам у цій ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszych?

Чи дозволено вам у цій ситуації продовжувати рух, не звертаючи уваги на поведінку пішоходів?

Czy sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych zwalnia Cię z konieczności zachowania szczególnej ostrożności?

Світлофор на пішохідному переході позбавляє вас від необхідності бути особливо уважними?

Kierujesz pojazdem w obszarze zabudowanym. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu?

Ви їдете в населеному пункті. У наведеній ситуації чи зобов’язані ви допускати водія автобуса до руху?

Zamierzasz skręcić w prawo, a kierujący autobusem chce skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви збираєтеся повернути праворуч, а водій автобуса хоче повернути ліворуч. Ви маєте пріоритет перед ним?

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Czy po skręceniu w lewo, widoczne na jezdni poprzecznej oznakowanie poziome zabrania Ci przejechać na prawy skrajny pas ruchu?

Після повороту ліворуч горизонтальна розмітка, яку видно на перехресті, забороняє вам переходити на крайню праву смугу?

Czy w tej sytuacji w miejscu oznakowanym widoczną linią przystankową mogą się zatrzymywać wyłącznie pojazdy uprawnione?

Чи можуть у цій ситуації лише дозволені транспортні засоби зупинятися в місці, позначеному видимою лінією зупинки?

Czy w celu wysadzenia pasażera, wolno Ci zatrzymać pojazd na tym przystanku?

Чи дозволено вам зупинити транспортний засіб на цій зупинці, щоб висадити пасажира?

Czy kierując pojazdem w stanie pobudzenia emocjonalnego, zwiększasz precyzję i trafność swoich reakcji w sytuacji niebezpiecznej?

Чи підвищуєте Ви, керуючи транспортним засобом у стані емоційного збудження, точність і точність своїх реакцій у небезпечній ситуації?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed rowerzystą?

Чи маєте ви пріоритет перед велосипедистом у цій ситуації?

Jedziesz drogą z pierwszeństwem przejazdu. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed rowerzystą?

Ви їдете по дорозі з перевагою. Чи маєте ви пріоритет перед велосипедистом у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji powinieneś użyć sygnału dźwiękowego?

Чи варто використовувати звуковий сигнал у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji właściwie wybrałeś miejsce zatrzymania?

Чи правильно ви вибрали місце для зупинки в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo powoli kontynuować jazdę, uważając na pieszych?

У цій ситуації чи дозволено вам продовжувати рух повільно, остерігаючись пішоходів?

Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними, проїжджаючи повз транспортний засіб, позначений таким чином?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

Чи зобов’язані ви зупинити транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji zamiast świateł mijania wolno Ci używać świateł do jazdy dziennej?

Чи дозволено вам у цій ситуації використовувати денні ходові вогні замість ближнього світла?

Czy w tej sytuacji masz prawo jechać z włączonymi światłami drogowymi?

Чи дозволено вам їздити з увімкненим дальнім світлом фар у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji uzasadnione jest zmniejszenie prędkości podczas omijania?

Чи виправдано в даній ситуації знижувати швидкість при обгоні?

Czy prawidłowo omijasz poprzedzający pojazd?

Чи правильно ви пропускаєте автомобіль попереду?

Czy masz prawo ominąć poprzedzający pojazd z lewej strony?

Чи дозволено вам проїхати транспортний засіб, що їде попереду зліва?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy?

Чи дозволено вам обганяти залізничний транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić tramwaj?

Чи маєте ви право обігнати трамвай у цій ситуації?

Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Чи зобов’язані ви пропускати транспортний засіб, який наближається справа, до зміни смуги?

Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym ?

У наведеній ситуації чи зобов’язані водії транспортних засобів пропускати транспортні засоби, які рухаються на смузі примикання, для перестроювання?

Czy kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nr 2?

Чи зобов’язаний водій транспортного засобу № 1 дозволити транспортному засобу № 2 змінити смугу?

Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą?

У цій ситуації, якщо швидкість на дорозі суттєво знижена, чи зобов’язані ви пропускати вантажівку з причепом?

Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, pojazd koloru białego poruszający się prawym pasem może wjechać na sąsiedni pas ruchu ?

Чи може в даній ситуації при значному зниженні швидкості на дорозі автомобіль білого кольору, який рухається по правій смузі, виїхати на сусідню смугу?

Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ?

Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ?

Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać w prawo ?

Чи зобов’язаний у цій ситуації водій транспортного засобу №1 повертати праворуч?

Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu?

У цій ситуації водій транспортного засобу № 1 зобов’язаний рухатися якомога ближче до лівого краю смуги?

Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ?

Чи може в наведеній ситуації автомобіль ДСНС жовтого кольору, який бере участь у рятувальній операції, рухатися за маршрутом аварійного автомобіля?

Czy kierujący pojazdem koloru białego znajdujący się na lewym pasie ruchu w sposób właściwy umożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego ?

Чи правильно водій білого транспортного засобу, який рухався по лівій смузі, пропускає машину швидкої допомоги?

Czy pokazana sytuacja przedstawia poprawnie utworzony „korytarz życia”?

Чи відображає показана ситуація правильно створений «життєвий коридор»?

Czy kierujący jadący lewym pasem ruchu ciągnikiem siodłowym z cysterną ma obowiązek już w tym miejscu umożliwić pojazdowi jadącemu przed Tobą zmianę pasa ruchu na sąsiedni?

Чи зобов’язаний водій тягача з цистерною, який рухається по лівій смузі, дозволити транспортному засобу, що їде попереду, у цьому місці перестроїтися в сусідню?

Czy kierujący poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić już w tym miejscu zmianę pasa ruchu pojazdowi jadącemu przed Tobą?

Чи зобов’язаний водій, який їде по правій смузі, дозволити транспортному засобу, що їде попереду, змінити смугу в цьому місці?

Czy kierujący ma obowiązek stosować tzw. „jazdę na suwak”, gdy nie ma znacznego zmniejszenia prędkości ?

Чи зобов’язаний водій використовувати т. зв „zipping”, коли немає значного зниження швидкості?

Czy kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić pojazdowi jadącemu przed Tobą zmianę pasa ruchu na prawy?

Чи зобов’язаний водій транспортного засобу, який рухається по сусідній смузі, дозволити транспортному засобу, що їде попереду, перестроїтися вправо безпосередньо перед зникненням смуги?

Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po ominięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu ?

Чи зобов’язаний водій транспортного засобу, який рухається по правій смузі, дозволити вам перестроїтися після проїзду цього знака?

Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić tobie zmianę pasa ruchu ?

Чи зобов’язаний у цій ситуації водій транспортного засобу, який рухається по правій смузі, дозволити Вам перестроїтися?

Czy w tej sytuacji powinieneś był upewnić się, że możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu?

У цій ситуації чи слід було переконатися, що ви можете безпечно змінити смугу?

Czy planując opuszczenie tego skrzyżowania, zmieniłeś pas ruchu we właściwym momencie?

Плануючи виїжджати з цього перехрестя, чи вчасно ви змінювали смугу руху?

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu wybrałeś właściwy tor jazdy?

Коли ви повертали ліворуч на цьому перехресті, ви вибрали правильну смугу руху?

Czy w tej sytuacji zabronione jest opuszczenie skrzyżowania prawym pasem ruchu?

Чи заборонено в даній ситуації виїжджати з перехрестя в праву смугу?

Czy skręcając na tym skrzyżowaniu w lewo, zachowałeś właściwy tor jazdy?

Коли ви повертали ліворуч на цьому перехресті, ви трималися правого шляху?

Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem nr 2?

Чи пропускає в умовах значного зниження швидкості на дорозі водій транспортного засобу № 4 перед водієм транспортного засобу № 2?

Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 3 przejeżdża przed pojazdem nr 2?

В умовах значного зниження швидкості на дорозі водій транспортного засобу №3 проїжджає перед транспортним засобом №2?

Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 3 ma obowiązek umożliwić kierującemu pojazdem nr 2 zmianę pasa ruchu?

Чи зобов’язаний водій транспортного засобу № 3 в умовах значного зниження швидкості на дорозі дозволити водію транспортного засобу № 2 перестроїтися?

Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 3 przejeżdża przed pojazdem nr 2?

В умовах значного зниження швидкості на дорозі водій транспортного засобу №3 проїжджає перед транспортним засобом №2?

Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża przed pojazdem nr 3?

В умовах значного зниження швидкості на дорозі водій транспортного засобу № 2 проїжджає перед транспортним засобом № 3?

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi tobie zmianę pasa ruchu?

У наведеній ситуації чи маєте ви право розраховувати на те, що транспортний засіб, що рухається поруч, дозволить вам перестроїтися?

Czy w przedstawionej sytuacji kierujący zespołem pojazdów nr 1 zachował się właściwie?

Чи правильно поводився водій автопоїздки № 1 у представленій ситуації?

Czy w tej sytuacji bezpośrednio za pojazdem uprzywilejowanym dozwolone jest poruszanie się dowolnych pojazdów?

У цій ситуації чи дозволено будь-яким транспортним засобам рухатися безпосередньо за автомобілем швидкої допомоги?

Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami koloru czerwonego i zielonego zgodnie z przepisami umożliwiają przejazd pojazdu uprzywilejowanego tworząc tzw. „korytarz życia” ?

Чи пропускають водії транспортних засобів червоного та зеленого кольорів у наведеній ситуації згідно з правилами проїзд аварійного автомобіля, створюючи т.зв. «життєвий коридор»?

Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami zgodnie z przepisami umożliwili swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, tworząc tzw. „korytarz życia” ?

Чи у наведеній ситуації водії транспортних засобів, відповідно до правил, пропускали аварійний автомобіль вільного проїзду, створюючи т.зв. «життєвий коридор»?

Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ?

Чи водії транспортних засобів виїхали за межі руху автомобіля швидкої допомоги відповідно до чинних правил?

Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w tym miejscu postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Чи дотримувався водій вантажівки діючих правил під час зупинки в цьому місці?

Czy kierujący tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym tworząc tzw. „korytarz życia”?

Чи водії цих транспортних засобів пропускали вільний проїзд автомобілям швидкої допомоги, створюючи т. зв «життєвий коридор»?

Czy kierujący pojazdami w sposób właściwy umożliwili swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego?

Чи належним чином водії пропустили машину швидкої допомоги?

Czy wszyscy kierujący w sposób właściwy zapewniają swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego ?

Чи всі водії належним чином забезпечують вільний проїзд автомобіля швидкої допомоги?

Czy kierujący zespołem pojazdów, który zatrzymał się na środku tej jezdni, zachował się prawidłowo wobec kierującego pojazdem uprzywilejowanym straży pożarnej ?

Чи належним чином поводився водій автопоїздки, яка зупинилася посеред цієї дороги, щодо водія автомобіля пожежної охорони?

Czy z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób przedstawiony na zdjęciu może skorzystać kierujący pojazdem pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej ?

Чи може водій автомобіля дорожньої допомоги, який бере участь у рятувальній операції, скористатися маршрутом автомобіля аварійної допомоги, створеним, як показано на фото?

Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego?

У винятковій ситуації, наприклад, рятуючи життя, чи можете ви використовувати шлях автомобіля екстреної допомоги, дотримуючись надзвичайної обережності?

Czy w tym miejscu obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów?

Чи є тут заборона на зупинку транспорту?

Jakie jest przeznaczenie trójkąta, który stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego?

A. Oznaczanie ładunku na bagażniku dachowym pojazdu.

B. Ostrzeganie o unieruchomieniu pojazdu na drodze z powodu awarii.

C. Oznaczanie niesprawnych tylnych świateł pozycyjnych poruszającego się pojazdu.

Для чого призначений трикутник, який є обов’язковим обладнанням легкового автомобіля?

A. Позначення вантажу на багажнику автомобіля.

B. Попередження про зупинку транспортного засобу на дорозі внаслідок поломки.

C. Позначення несправних задніх габаритних вогнів автомобіля, що рухається.

Czy w tej sytuacji, chcąc kontynuować jazdę w lewo za przejazdem, powinieneś zatrzymać się przed półzaporą?

У цій ситуації, якщо ви хочете продовжити рух ліворуч після переходу, чи варто зупинятися перед напівшлагбаумом?

Czy w tej sytuacji, mając zamiar jechać w lewo za przejazdem kolejowym, możesz kontynuować jazdę?

У цій ситуації, якщо ви збираєтеся повернути ліворуч після залізничного переїзду, чи можете ви продовжити рух?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz wyprzedzić pojazd z prawej strony?

Чи можна в наведеній ситуації обігнати транспортний засіб справа?

Czy w przedstawionej sytuacji doszło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu?

Чи було порушення переваги в русі пішоходу в представленій ситуації?

Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni?

A. Jazda ze stałą prędkością.

B. Hamowanie silnikiem.

C. Gwałtowne skręcenie kierownicy.

Які ризики підвищують ризик заносу на зледенілій дорозі?

A. Рух з постійною швидкістю.

B. Гальмування двигуном.

C. Різкий поворот керма.

Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni?

A. Utrzymanie zbyt wysokiej prędkości, zwłaszcza na zakręcie.

B. Jazda ze stałą prędkością.

C. Jazda na drugim biegu.

Яка поведінка підвищує ризик заносу на крижаній дорозі?

A. Підтримання занадто високої швидкості, особливо на поворотах.

B. Рух з постійною швидкістю.

C. Їзда на другій передачі.

Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub oblodzenie jezdni?

A. Zwiększone ryzyko poślizgu.

B. Zwiększenie przyczepności opon do jezdni.

C. Skrócenie drogi hamowania.

Який негативний вплив на водія може мати засніжена або ожеледиця дорога?

А. Підвищений ризик посковзнутися.

B. Підвищення зчеплення шин з дорогою.

C. Скорочення гальмівного шляху.

Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni?

A. Jazda na trzecim biegu.

B. Nagłe zwiększenie prędkości.

C. Zmiana biegu na niższy.

Яка поведінка підвищує ризик заносу на крижаній дорозі?

A. Jazda na trzecim biegu.

B. Nagłe zwiększenie prędkości.

C. Zmiana biegu na niższy.

Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub oblodzenie jezdni?

A. Zwiększenie przyczepności opon do jezdni.

B. Zmniejszenie przyczepności opon do jezdni.

C. Skrócenie drogi hamowania.

Який негативний вплив на водія може мати засніжена або ожеледиця дорога?

А. Підвищення зчеплення шин з дорогою.

B. Зменшення зчеплення шини з дорогою.

C. Скорочення гальмівного шляху.

Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni?

A. Nagłe intensywne hamowanie.

B. Hamowanie silnikiem.

C. Jazda ze stałą prędkością.

Яка поведінка підвищує ризик заносу на крижаній дорозі?

А. Раптове інтенсивне гальмування.

B. Гальмування двигуном.

C. Рух з постійною швидкістю.

Czy posiadając prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, masz prawo kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3?

A. Tak.

B. Nie.

C. Tak, pod warunkiem jazdy z maksymalną prędkością 30 km/h.

Чи маєте право керувати мотоциклом з об’ємом двигуна не більше 125 см3 за наявності водійських прав категорії В не менше 3 років?

А. Так.

B. Ні

C. Так, якщо ви їдете з максимальною швидкістю 30 км/год.

Na który z wymienionych czynników należy zwrócić uwagę podczas wykonywania manewru wyprzedzania?

A. Na właściwą temperaturę we wnętrzu pojazdu.

B. Na zachowanie bezpiecznego odstępu.

C. Na odstęp od jadących z tyłu pojazdów.

На який із наведених факторів слід звернути увагу під час виконання маневру обгону?

A. Для правильної температури всередині автомобіля.

Б. Тримати безпечну дистанцію.

C. Тримайте дистанцію до транспортних засобів позаду вас.

Czy rzeźba terenu jest czynnikiem, który powinieneś brać pod uwagę dobierając prędkość jazdy na drodze?

A. Nie, jeśli jedziesz z prędkością do 60 km/h.

B. Nie.

C. Tak.

Чи є рельєф місцевості фактором, який слід враховувати при виборі швидкості на дорозі?

A. Ні, якщо ви їдете зі швидкістю до 60 км/год.

B. Ні

C. Так.

Czy stan techniczny pojazdu jest czynnikiem, który powinieneś uwzględniać podczas dobierania prędkości jazdy na drodze?

A. Tak.

B. Tak, ale tylko podczas jazdy w terenie zabudowanym.

C. Tak, ale tylko poza terenem zabudowanym.

Технічний стан транспортного засобу є фактором, який слід враховувати при виборі швидкості руху на дорозі?

А. Так.

B. Так, але тільки під час руху в населених пунктах.

C. Так, але тільки за межами населених пунктів.

Ile wynosi maksymalnie dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy kempingowej?

A. 19,85 metra.

B. 18,75 metra.

C. 14,95 metra.

Яка найбільша допустима довжина автопоїзда у складі вантажного автомобіля загальною допустимою масою до 3,5 тонни та причепа?

А. 19,85 метрів.

B. 18,75 метрів.

C. 14,95 метрів.

Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

A. Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się.

B. Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia.

C. Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia, jeżeli prędkość jazdy nie będzie większa niż 30 km/h.

У якому з наведених випадків правильно перевозити вантаж на причепі, який тягне легковий автомобіль?

A. Вантаж захищено від зсуву.

B. Вантаж не захищений від зміни положення.

C. Вантаж не захищений від зміни положення, якщо швидкість руху не перевищує 30 км/год.

Czy jako kierujący, możesz oddalić się od pojazdu z pracującym silnikiem?

A. Tak.

B. Tak, tylko do 1 minuty.

C. Nie.

Чи можете ви як водій відійти від транспортного засобу з заведеним двигуном?

А. Так.

B. Так, лише до 1 хвилини.

C. Ні

Czy masz prawo kierować pojazdem, jeśli Twoje prawo jazdy jest nieważne?

A. Tak, jeśli minął dopiero tydzień.

B. Tak, ponieważ masz 30 dni na aktualizację danych.

C. Nie.

Чи дозволено вам керувати автомобілем, якщо ваше посвідчення водія недійсне?

A. Так, якщо минув лише тиждень.

B. Так, оскільки у вас є 30 днів, щоб оновити свою інформацію.

C. Ні

Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik, o zapłonie samoczynnym, obrotów rozruchowych?

A. Niesprawny rozrusznik.

B. Naładowany akumulator.

C. Zbyt luźny pasek klinowy alternatora.

Яка з наведених причин призведе до того, що дизельний двигун не досягне пускової швидкості?

A. Несправний стартер.

B. Заряджений акумулятор.

C. Надто ослаблений ремінь генератора.

W jaki sposób można ułatwić sobie wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu?

A. Kilkakrotne cofając i ruszając do przodu.

B. Ruszając na dużych obrotach silnika.

C. Puszczając gwałtownie pedał sprzęgła.

Як полегшити вибирання з багнюки на машині?

А. Кілька разів рух назад і вперед.

B. Рушити на високій швидкості двигуна.

C. Раптово відпустивши педаль зчеплення.

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek oczekiwać na wjazd na skrzyżowanie?

У видимій ситуації ви зобов’язані чекати, щоб виїхати на перехрестя?

Który z wymienionych czynników, może być przyczyną ściągania samochodu w lewą stronę?

A. Nieprawidłowa zbieżność kół przednich.

B. Jednakowe ciśnienie powietrza w kołach pojazdu.

C.Usterka modułu elektronicznego hamulca ręcznego.

Який із наведених факторів може спричинити рух автомобіля вліво?

A. Неправильна установка передніх коліс.

Б. Рівномірний тиск повітря в колесах автомобіля.

C. Несправність модуля електронного ручного гальма.

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim?

A. Tak, ale tylko poza obszarem zabudowanym.

B. Tak.

C. Nie.

Чи дає водійське посвідчення категорії В право керувати мопедом або легким квадроциклом?

A. Так, але тільки за межами населених пунктів.

B. Так.

C. Ні

Czy posiadając prawo jazdy kat. B jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami Państwa?

A. Tak.

B. Tak, ale tylko w terenie zabudowanym.

C. Nie.

Якщо у вас є водійське посвідчення категорії В, чи маєте ви право керувати сільськогосподарським трактором за кордоном?

А. Так.

Б. Так, але тільки в населених пунктах.

C. Ні

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu osobowego i przyczepy, których łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony?

A. Nie.

B. Tylko pod warunkiem nie przekraczania prędkości 30 km/h.

C. Tak.

Чи дає право водійське посвідчення категорії В керувати складом транспортних засобів, що складається з легкового автомобіля та причепа, загальна дозволена повна маса якого не перевищує 3,5 тонни?

A. ні

B. Тільки якщо швидкість не перевищує 30 км/год.

C. Так.

Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody?

A. Nie, takie prawo jazdy wydaje starosta.

B. Tak, ale trzeba uiścić opłatę ewidencyjną.

C. Tak w każdym przypadku.

Чи варто звертатися до свого воєводи, щоб отримати міжнародне водійське посвідчення?

A. Ні, таке посвідчення водія видає староста.

B. Так, але ви повинні сплатити реєстраційний збір.

C. Так у будь-якому випадку.

Czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata?

A. Tak, jeżeli wynika to z orzeczenia lekarskiego.

B. Tak, w każdym przypadku.

C. Nie.

Чи можна отримати міжнародне водійське посвідчення на термін більше 3 років?

A. Так, якщо це випливає з медичної довідки.

B. Так, у будь-якому випадку.

C. Ні

Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem?

Ви під’їжджаєте до дороги з пріоритетом у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji, po przejechaniu 80 m, należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną?

У цій ситуації, проїхавши 80 м, чи потрібно дати дорогу транспортним засобам, які рухаються поперек дороги?

Czego nie możesz robić uczestnicząc w wypadku, w którym są zabici?

A. Dzwonić po straż pożarną.

B. Udzielać pierwszej pomocy.

C. Przestawiać pojazdu na pobocze drogi.

Чого не можна робити, якщо ви потрапили в аварію, яка забрала життя людей?

А. Викликати пожежну охорону.

Б. Надати першу допомогу.

C. Перемістіть транспортний засіб на узбіччя.

Czy w dzień zabronione jest ostrzeganie światłami drogowymi, jeżeli może spowodować to oślepienie innych kierujących?

Чи заборонено вмикати дальнє світло вдень, якщо це може засліпити інших водіїв?

Czy w widocznej sytuacji możesz wjechać na zwężony odcinek jezdni?

Чи можете ви заїхати на звужену ділянку дороги у видимій ситуації?

Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej o czterech pasach ruchu?

У ситуації, яку ви бачите, ви на однопроїзній дорозі з двостороннім рухом і чотирма смугами?

Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony?

Чи дозволяється на цій дорозі поза населеним пунктом обгін транспортного засобу з правого боку?

Czy w takim miejscu na drodze dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego?

Чи можна в такому місці на дорозі обганяти автомобіль?

Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem?

Ви на дорозі з пріоритетом у видимій ситуації?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

Якщо ви бачите ситуацію, чи маєте ви право розвернутися на наступному перехресті?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na skrzyżowaniu?

Чи дозволено вам розвернутися на перехресті, якщо ви бачите таку ситуацію?

Czy w widocznej sytuacji, w czasie nadawania tego sygnału świetlnego masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

У видимій ситуації, коли подається цей світловий сигнал, чи дозволено вам повертати ліворуч на перехресті?

Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia „ekonomiczna jazda samochodem”?

A. Używanie tylko hamulca roboczego do zmniejszania prędkości jazdy.

B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy.

C. Częsta zmiana biegów, w celu utrzymania wysokich obrotów silnika.

Яка з наведених технік водіння відповідає терміну «економне водіння»?

A. Використання лише робочого гальма для зниження швидкості руху.

B. Використання двигуна для зниження швидкості руху.

C. Часте перемикання передач для підтримки високих обертів двигуна.

Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia „ekonomiczna jazda samochodem”?

A. Częste używanie hamulca roboczego.

B. Unikanie gwałtownych hamowań i przyspieszeń.

C. Częsta zmiana biegów.

Яка з наведених технік водіння відповідає терміну «економне водіння»?

A. Часте використання робочого гальма.

B. Уникнення різкого гальмування та прискорення.

C. Часте перемикання передач.

Czy zamierzając jechać prosto przez to skrzyżowanie masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony?

Якщо ви збираєтеся проїхати це перехрестя прямо, чи зобов’язані ви дати дорогу транспортним засобам, які наближаються справа?

Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo na skrzyżowaniu, wjedziesz na drogę z pierwszeństwem?

У цій ситуації, повертаючи праворуч на перехресті, ви будете виїжджати на дорогу з перевагою?

W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek zmienić światła drogowe na mijania?

A. Gdy zbliżasz się do pieszego idącego w tym samym kierunku.

B. Gdy zbliżasz się do nadjeżdżającego poprzeczną drogą pojazdu.

C. Gdy zbliżasz się do jadącego przed tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego.

У якому з наведених випадків ви зобов’язані змінити дальнє світло фар на ближнє?

А. Коли ви підходите до пішохода, який йде в тому ж напрямку.

B. Коли ви наближаєтеся до автомобіля, який наближається до перехрестя.

C. Коли ви наближаєтеся до транспортного засобу попереду і є ймовірність засліпити водія.

W jaki sposób oświetlają drogę przed samochodem osobowym światła mijania?

A. Prostopadle.

B. Symetrycznie.

C. Asymetrycznie.

Як ближнє світло фар освітлює дорогу перед легковим автомобілем?

А. Перпендикулярний.

Б. Симетрично.

C. Асиметрично.

Czy w widocznej sytuacji znaki poziome na jezdni zezwalają na zmianę pasa ruchu na lewy?

Чи дозволяють у видимій ситуації горизонтальні знаки на дорозі змінити смугу ліворуч?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

Якщо ви бачите ситуацію, чи маєте ви право розвернутися на наступному перехресті?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo wyprzedzić na skrzyżowaniu pojazd poprzedzający ?

Чи дозволено вам у цій ситуації обігнати на перехресті транспортний засіб, що йде попереду?

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

Якщо ви бачите ситуацію, чи маєте ви право розвернутися на наступному перехресті?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy?

Чи маєте ви право змінити смугу руху направо в ситуації, яку бачите?

Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem?

Ви на дорозі з пріоритетом у видимій ситуації?

Czy w widocznej sytuacji konieczne jest włączenie kierunkowskazu w celu zasygnalizowania zmiany pasa ruchu?

Чи потрібно використовувати покажчик повороту, щоб повідомити про зміну смуги на видимому місці?

Czy w widocznej sytuacji dopuszczalne jest skręcanie w lewo i zawracanie na skrzyżowaniu?

У видимій ситуації чи можна на перехресті повернути ліворуч і зробити розворот?

Czy w widocznej sytuacji z tego pasa ruchu dopuszczalne jest tylko skręcanie w lewo?

У видимій ситуації з цієї смуги дозволено лише повертати ліворуч?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu i pojechać prosto przez skrzyżowanie?

У ситуації, яку ви бачите, чи дозволено вам змінити смугу руху та проїхати перехрестя прямо?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na lewy z zachowaniem szczególnej ostrożności?

У ситуації, яку ви бачите, чи маєте ви право змінити смугу руху наліво, особливо обережно?

Czy z tego pasa ruchu po zmianie sygnału na zielony masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

Чи дозволено повертати ліворуч на перехресті з цієї смуги після зміни сигналу на зелений?

Czy z tego pasa ruchu masz prawo pojechać prosto przez skrzyżowanie?

Чи дозволено вам їхати прямо через перехрестя з цієї смуги?

Czy w widocznej sytuacji dopuszczalne jest zawracanie?

Чи можна робити розворот при видимій обстановці?

Czy widoczny znak zakazu zabrania skręcania w lewo na skrzyżowaniu?

Видимий заборонний знак забороняє поворот ліворуч на перехресті?

Czy masz obowiązek każdorazowo zatrzymać pojazd przed wjazdem na takie skrzyżowanie?

Чи зобов’язані ви щоразу зупиняти свій автомобіль перед виїздом на таке перехрестя?

Który z wymienionych czynników, może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym?

A. Niewielkie obciążenie przedniej osi pojazdu.

B. Nieprawidłowa zbieżność.

C. Nierówna nawierzchnia jezdni.

Який із наведених чинників може спричинити прискорений знос шин на передніх колесах легкового автомобіля?

А. Низьке навантаження на передню вісь автомобіля.

B. Неправильне вирівнювання.

C. Нерівне дорожнє покриття.

Czy w tej sytuacji pojazd nadjeżdżający z przeciwka ma pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni?

Чи має в цій ситуації перевагу зустрічний автомобіль на звуженій ділянці дороги?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy bez zatrzymania się, jeżeli nie zbliża się pojazd szynowy?

Чи маєте ви право в’їхати на залізничний переїзд без зупинки, якщо не наближається залізничний транспорт?

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność, zatrzymać pojazd oraz upewnić się czy nie nadjeżdża pojazd szynowy?

У видимій ситуації ви зобов’язані бути особливо уважними, зупинити транспортний засіб і переконатися, що не наближається залізничний транспорт?

Czy na tym skrzyżowaniu dopuszczalne jest skręcenie w prawo bez uprzedniego zatrzymania się?

Чи можна на цьому перехресті повертати праворуч без попередньої зупинки?

Czy na tym skrzyżowaniu zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed znakiem „STOP”?

Чи повинен транспортний засіб зупинятися перед знаком «СТОП» на цьому перехресті?

Czy w widocznej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się jezdnią poprzeczną?

У ситуації, яку ви бачите, чи маєте ви перевагу перед транспортним засобом, що їде по перехрестю?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo przejechać przez przejazd bez zatrzymania się, jeżeli nie nadjeżdża pojazd szynowy?

У ситуації, яку ви бачите, чи маєте ви право проїхати переїзд без зупинки, якщо не наближається залізничний транспорт?

Czy przed wjechaniem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy?

Чи варто перед виходом на колії переконатися, що не наближається залізничний транспорт?

Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się przed przejazdem kolejowym jednotorowym?

Ви знаходитесь у видимій ситуації перед одноколійним залізничним переїздом?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zatrzymania się?

У ситуації, яку ви бачите, чи маєте ви право продовжувати рух без зупинки?

Jaki czynnik powoduje zmniejszenie pola widzenia kierującego pojazdem?

A. Duża prędkość jazdy.

B. Dobra przejrzystość powietrza.

C. Zbyt mała prędkość.

Який фактор зменшує поле зору водія?

А. Висока швидкість руху.

B. Хороша прозорість повітря.

C. Занадто низька швидкість.

Czy w widocznej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?

У ситуації, яку ви бачите, чи дозволено вам продовжувати рух перед зустрічним автомобілем?

Czy widoczny sygnał zezwala na skręcenie w prawo bez zatrzymania?

Чи дозволяє видимий сигнал повернути праворуч без зупинки?

Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 m?

Чи можна використовувати задні протитуманні фари, якщо туман обмежує видимість на 100 м?

Czy w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanych mgłą w pojeździe silnikowym mogą być włączone tylko światła przeciwmgłowe przednie?

Чи можна вмикати на транспортному засобі тільки передні протитуманні фари при русі в умовах зниженої прозорості повітря через туман?

Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m?

Чи дозволено використовувати задні протитуманні ліхтарі, якщо через туман видимість обмежена до 50 м?

Czy w tej sytuacji, zamierzając jechać prosto przez skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu drogowego?

У цій ситуації, якщо ви збираєтеся проїхати перехрестя прямо, чи маєте ви перевагу перед іншими учасниками дорожнього руху?

Jaką awarię sygnalizuje szybko migający kierunkowskaz?

A. Słaby akumulator.

B. Zwarcie w przewodach wysokiego napięcia.

C. Przepaloną żarówkę kierunkowskazu.

Про яку несправність свідчить швидко блимаючий покажчик повороту?

A. Слабкий акумулятор.

B. Коротке замикання в кабелях високої напруги.

C. Перегоріла лампочка

O ile wzrośnie droga hamowania, jeżeli zwiększysz prędkość 2-krotnie?

A. 2-krotnie.

B. 3-krotnie.

C. 4-krotnie.

На скільки збільшиться гальмівний шлях, якщо подвоїти швидкість?

А. 2 рази.

B. 3 рази.

C. 4 рази.

Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na długość całkowitej drogi zatrzymania samochodu osobowego?

A. Ilość paliwa w zbiorniku.

B. Stan układu kierowniczego pojazdu.

C. Czas reakcji kierującego pojazdem.

Czy podczas powolnej jazdy w warunkach zatoru drogowego powinieneś spodziewać się, że będziesz wyprzedzany z prawej strony przez kierującego rowerem?

Повільно рухаючись у заторах, чи варто очікувати, що вас наздожене праворуч велосипедист?

Czy w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym masz obowiązek ostrzec kierującego pojazdem szynowym, jeżeli nie jest możliwie usunięcie pojazdu z tego przejazdu?

У разі зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді, чи зобов’язані ви попередити водія рейкового транспортного засобу, якщо неможливо прибрати транспортний засіб з переїзду?

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek jak najszybciej powrócić na prawą część jezdni?

Чи зобов’язані ви в разі видимої ситуації якомога швидше повернутися на праву сторону дороги?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo rozpocząć manewr wyprzedzania?

Чи маєте ви право починати маневр обгону в ситуації, яку бачите?

Jaki może być skutek używania zużytych piór wycieraczek w samochodzie osobowym?

A. Większe zużycie akumulatora.

B. Mniejsza widoczność drogi w czasie deszczu.

C. Mniejsze zużycie płynu do spryskiwaczy.

Які можуть бути наслідки використання використаних щіток склоочисника в легковому автомобілі?

A. Більше споживання батареї.

Б. Менша видимість дороги під час дощу.

C. Менше споживання омивача.

Czy na drodze wewnętrznej, oznaczonej odpowiednim znakiem drogowym, masz obowiązek stosować się do umieszczonych tutaj znaków drogowych?

На внутрішній дорозі, позначеній відповідним дорожнім знаком, ви зобов’язані керуватися дорожніми знаками, розміщеними тут?

Czy zabrania się cofania na drodze jednokierunkowej?

Чи заборонено рух заднім ходом на дорозі з одностороннім рухом?

W jaki sposób prędkość pojazdu wpływa na pole widzenia kierowcy?

A. Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zmniejsza się.

B. Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zwiększa się.

C. Nie ma wpływu.

Як швидкість автомобіля впливає на поле зору водія?

A. Зі збільшенням швидкості поле зору зменшується.

B. Зі збільшенням швидкості поле зору збільшується.

C. Не має ефекту.

Na czym powinna polegać prawidłowa technika jazdy w tej sytuacji drogowej?

A. Na dobraniu odpowiedniej prędkości jazdy.

B. Na zajmowaniu środka jezdni.

C. Na jeździe z możliwie najniższym biegiem.

Якою повинна бути правильна техніка водіння в цій дорожній ситуації?

A. Вибір відповідної швидкості руху.

B. На зайнятті центру дороги.

C. Їдьте на найнижчій передачі.

Czy przejrzystość szyb ma wpływ na pole widzenia kierowcy?

A. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia.

B. Tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

C. Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia.

Чи впливає прозорість вікна на поле зору водія?

A. Обмежує поле зору.

B. Тільки в умовах зниженої прозорості повітря.

C. Не впливає на зменшення поля зору.

Jakiej metody hamowania użyjesz, w przypadku awarii ABS-u na śliskiej nawierzchni?

A. Hamowania pulsacyjnego.

B. Wciśnięcia pedału hamulca do oporu.

C. Zaciągnięcia hamulca ręcznego.

Який метод гальмування ви будете використовувати у разі відмови ABS на слизькій поверхні?

А. Імпульсне гальмування.

B. Повністю натисніть на педаль гальма.

C. Застосування ручного гальма.

Czy zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego poza obszarem zabudowanym masz obowiązek umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru?

Під’їжджаючи до зупинки шкільного автобуса поза населеним пунктом, чи зобов’язані ви дозволити водію автобуса вийти на дорогу, якщо він сигналізує про намір здійснити такий маневр?

Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określanie odległości od pojazdu jadącego przed nami?

A. Długość pojazdu.

B. Szerokość pojazdu.

C. Prędkość pojazdu.

Який із наведених факторів має вирішальний вплив на визначення відстані до автомобіля, що їде попереду?

A. Довжина транспортного засобу.

B. Ширина транспортного засобу.

C. Швидкість автомобіля.

Czy masz prawo wjechać na przejazd kolejowy, w czasie podnoszenia zapór przez pracownika kolejowego?

Чи можна зайти на залізничний переїзд, поки залізничник піднімає шлагбаум?

Jaki tor jazdy powinieneś obrać w początkowej fazie pokonywania pokazanego zakrętu w lewo?

A. Maksymalnie zjeżdżając do środka jezdni, najeżdżając na podwójną ciągłą linię.

B. Zjeżdżając do środka jezdni, ale nie przekraczając podwójnej ciągłej linii.

C. Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni.

Якою дорогою слід їхати на початковому етапі повороту ліворуч, як показано?

A. Рухаючись якомога далі до центру дороги, перетинаючи подвійну суцільну лінію.

B. Рухаючись до центру дороги, але не перетинаючи суцільну подвійну лінію.

C. Під’їжджайте до правого краю дороги.

W której fazie intensywnego deszczu jezdnia asfaltowa jest najbardziej śliska?

A. Początkowej.

B. Środkowej.

C. Końcowej.

У який період сильного дощу асфальтова дорога найбільш слизька?

А. Початковий.

Б. Центральний.

C. Заключний.

Jak powinieneś zachować się wjeżdżając na odcinek drogi pokryty kałużami?

A. Ograniczyć prędkość jazdy.

B. Zwiększać prędkość jazdy.

C. Zjechać na pas ruchu dla kierunku przeciwnego.

Як поводитися, виїжджаючи на ділянку дороги, вкриту калюжами?

A. Знизьте швидкість.

B. Збільшити швидкість руху.

C. Виїхати на смугу зустрічного руху.

Co powinieneś zrobić w tej sytuacji?

A. Masz prawo zmienić pas ruchu na lewy.

B. Powinieneś pozostać na zajmowanym pasie.

C. Podczas zmiany pasa ruchu nie musisz zachować szczególnej ostrożności.

Що робити в цій ситуації?

А. Ви маєте право змінити смугу руху наліво.

B. Ви повинні залишатися на своїй смузі.

C. Вам не потрібно бути особливо обережним під час зміни смуги.

W jaki sposób powinno być ustawione lusterko zewnętrzne w samochodzie osobowym?

A. Tak, aby w połowie lusterka była widoczna boczna szyba przednich drzwi.

B. Tak, aby w lusterku nie był widoczny bok pojazdu.

C. Tak, aby w lusterku był widoczny fragment boku pojazdu oraz droga za pojazdem.

Як має бути розташоване зовнішнє дзеркало в легковому автомобілі?

A. Так, щоб бокове вікно передніх дверей було видно наполовину в дзеркалі.

B. Так, щоб у дзеркалі не було видно борт автомобіля.

C. Щоб у дзеркалі було видно частину бокової частини транспортного засобу та дороги позаду транспортного засобу.

Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia?

A. Zwiększanie prędkości pojazdu.

B. Zmniejszanie prędkości pojazdu.

C. Stres kierowcy.

Які фактори впливають на покращення поля зору?

А. Збільшення швидкості автомобіля.

B. Зниження швидкості автомобіля.

C. Стрес водія.

Które w wymienionych elementów drogi powinieneś obserwować podczas jazdy autostradą?

A. Tylko swój pas ruchu przed pojazdem.

B. Całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem.

C. Tylko swój pas ruchu i prawe pobocze przed pojazdem.

На які з перерахованих елементів дороги слід звернути увагу під час руху по шосе?

A. Лише ваша смуга перед транспортним засобом.

B. Вся дорога та узбіччя перед і позаду автомобіля.

C. Лише ваша смуга та праве узбіччя перед транспортним засобом.

Poruszasz się autostradą i zamierzasz ją opuścić. W którym miejscu rozpoczniesz hamowanie przed zjazdem z autostrady?

A. Przed wjazdem na pas wyłączenia (zjazdu).

B. Po wjeździe na początek pasa wyłączenia (zjazdu).

C. W dowolnym miejscu na autostradzie.

Ви їдете по шосе і збираєтеся з’їхати з нього. Де ви почнете гальмувати перед виїздом з автомагістралі?

А. Перед виїздом на смугу виїзду.

Б. Після виїзду на початок виїзної (виїзної) смуги.

C. Будь-де на шосе.

Czy na tej drodze jest ustalona maksymalna prędkość, z jaką może jechać samochód osobowy?

A. Nie.

B. Tak, 130 km/h.

C. Tak, 140 km/h.

Чи існує максимальна швидкість, з якою цією дорогою може рухатися легковий автомобіль?

A. ні

B. Так, 130 км/год.

C. Так, 140 км/год.

Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 m położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów?

A. Tak, ale prowadząc samochód o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony.

B. Nie.

C. Tak.

Під час руху легкового автомобіля в тунелі довжиною 600 м, розташованому в населеному пункті, чи зобов’язані ви дотримуватися дистанції не менше 50 метрів до транспортного засобу, що їде попереду?

А. Так, але керувати автомобілем загальною масою понад 2,5 тонни.

B. Ні

C. Так.

Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy?

A. Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia.

B. Tylko podczas wykonywania manewru zawracania na skrzyżowaniu.

C. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia.

Чи впливає буксирований автомобіль на поле зору водія?

A. Це не впливає на зменшення поля зору.

B. Тільки під час розвороту на перехресті.

C. Обмежує поле зору.

Kiedy masz obowiązek zmienić pas na prawy po zakończeniu manewru wyprzedzania?

A. Gdy widzę tył pojazdu wyprzedzanego w prawym lusterku wstecznym.

B. Gdy wyprzedzany pojazd jest 100 metrów za mną.

C. Gdy upewnię się, że nie ma ryzyka „zajechania drogi” wyprzedzanemu pojazdowi.

Коли після маневру обгону ви повинні змінити смугу руху направо?

A. Коли в правому дзеркалі заднього виду я бачу задню частину транспортного засобу, яку обганяють.

B. Коли транспортний засіб, який обганяють, знаходиться на відстані 100 метрів позаду мене.

C. Коли я переконаюся, що немає ризику з’їхати на шляху транспортного засобу, який обганяють.

Czy prowadząc pojazd silnikowy z przyczepą w strefie zamieszkania masz prawo jechać z prędkością 30 km/h?

A. Tak, ale tylko po zmroku.

B. Tak.

C. Nie.

Чи можна під час руху автомобіля з причепом у житловій зоні рухатися зі швидкістю 30 км/год?

А. Так, але тільки після настання темряви.

B. Так.

C. Ні

W jaki sposób powinieneś przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

A. Ładunek nie powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia.

B. Ładunek może zasłaniać niektóre światła przyczepy.

C. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu.

Як потрібно перевозити вантаж у причепі, який тягне легковий автомобіль?

A. Вантаж не повинен бути захищений від зміни положення.

B. Вантаж може закривати деякі фари причепа.

C. Вантаж не повинен впливати на стійкість автомобіля.

Jaki odstęp należy zachować wyprzedzając motocyklistę?

A. Bezpieczny, mniejszy niż 1 metr.

B. Każdy odstęp, ale bezpieczny.

C. Nie mniejszy niż 1 metr.

Яку дистанцію слід дотримуватися, обганяючи мотоцикліста?

A. Безпечний, менше 1 метра.

B. Будь-яка відстань, але безпечна.

C. Не менше 1 метра.

Czy tak pozostawiony na postoju bez opieki pojazd jest prawidłowo zabezpieczony przed możliwością uruchomienia go przez osobę niepowołaną?

Чи належним чином захищений транспортний засіб, залишений без нагляду, від можливості запуску неуповноваженою особою?

Czy w tej sytuacji, zostawiając drzwi otwarte, spowodujesz utrudnienie parkowania innym kierującym?

У цій ситуації, залишивши двері відчиненими, ви ускладните паркування іншим водіям?

Czy wolno Ci wysiąść z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu?

Чи дозволено вам вийти з транспортного засобу, не переконавшись, що ви не загрожуватимете дорожньому руху?

Czy wolno Ci otworzyć drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu?

Чи дозволено вам відкривати двері автомобіля, не переконавшись, що це не загрожує руху?

W tej sytuacji silnik nie daje się uruchomić. Czy masz obowiązek podjąć próbę usunięcia pojazdu z torowiska?

У цій ситуації двигун не можна запустити. Чи зобов’язані ви намагатися зняти транспортний засіб з колії?

W tej sytuacji silnik nie daje się uruchomić i nie masz możliwości usunięcia pojazdu z torowiska. Czy jesteś zobowiązany ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie?

У цій ситуації двигун не можна запустити, і ви не можете зняти транспортний засіб з колії. Чи зобов’язані ви попередити водія рейкового транспортного засобу про небезпеку?

Czy w tej sytuacji, gdy jadą za Tobą inne pojazdy, masz prawo ostrożnie ominąć leżącego i oddalić się?

У цій ситуації, коли за вами їдуть інші транспортні засоби, чи можете ви обережно обійти лежачу людину та відійти?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, udzielić niezbędnej pomocy i powiadomić służby ratunkowe?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації зупинитися, надати необхідну допомогу та повідомити екстрену службу?

Czy widząc ludzi w płonącym samochodzie, masz obowiązek, jeśli jest to możliwe, udzielić im pierwszej pomocy i wezwać straż pożarną?

Якщо ви побачили людей у ​​палаючій машині, чи зобов’язані ви надати їм першу медичну допомогу та по можливості викликати пожежників?

Czy w tej sytuacji, pamiętając o własnym bezpieczeństwie, powinieneś ewakuować poszkodowanego z dymiącego samochodu?

Чи варто в даній ситуації, маючи на увазі власну безпеку, евакуювати постраждалого з димлячого автомобіля?

Czy ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, aby używając gaśnicy samochodowej, unikać pełnego otwarcia pokrywy komory silnika?

З міркувань безпеки, чи доцільно уникати повного відкриття капота під час використання вогнегасника?

Czy w tej sytuacji uzasadnione jest sprawdzenie, czy sprawca wypadku zaciągnął hamulec awaryjny i wyłączył silnik?

Чи виправдано в даній ситуації перевіряти, чи застосував винуватець ДТП екстрене гальмування та заглушив двигун?

Czy w tej sytuacji wolno Ci opuścić miejsce zdarzenia, bo uznałeś, że sprawca wypadku udzieli pomocy poszkodowanemu?

Чи дозволено вам у цій ситуації залишити місце ДТП, оскільки ви думали, що винуватець ДТП допоможе постраждалому?

Wiesz, że wkrótce na miejsce zdarzenia przybędą służby ratunkowe. Czy powinieneś nakłaniać sprawcę, aby zawiózł poszkodowanego do szpitala?

Ви знаєте, що скоро на місце прибудуть екстрені служби. Чи слід спонукати кривдника доставити потерпілого до лікарні?

Czy w tej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy, w pierwszej kolejności powinieneś określić miejsce zdarzenia?

У цій ситуації, телефонуючи на екстренну службу, чи варто спочатку визначити місце події?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації залишатися на місці ДТП?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek udzielić niezbędnej pomocy ofierze wypadku?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації надати необхідну допомогу потерпілому в ДТП?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku?

Чи зобов’язані ви в даній ситуації забезпечити безпеку руху на місці ДТП?

Czy w takiej sytuacji zawsze jesteś zobowiązany do zatrzymania się?

Ви завжди зобов’язані зупинятися в такій ситуації?

Jak długo należy prowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia?

A. Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

B. Przez 15 minut.

C. Dopóki ciało poszkodowanego zachowuje właściwą ciepłotę.

Як довго потрібно робити масаж грудної клітки та штучне дихання у людини з раптовою зупинкою серця?

А. До прибуття бригади швидкої медичної допомоги.

Б. Протягом 15 хв.

C. До тих пір, поки тіло пораненої людини залишається при відповідній температурі.

Czy w tej sytuacji należy pozostawić poszkodowanego z twarzą zanurzoną w wodzie, ponieważ zmiana pozycji może spowodować uraz kręgosłupa?

Чи варто в цій ситуації залишати пораненого із зануреним у воду обличчям, оскільки зміна положення може спричинити травму хребта?

Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego?

A. Aż zacznie nią poruszać.

B. Do przejęcia stabilizacji przez członka zespołu ratownictwa medycznego.

C. Do czasu stwierdzenia ruchomości jego nóg.

Як довго потрібно вручну стабілізувати голову потерпілого з підозрою на травму шийного відділу хребта?

A. Поки він не почне його рухати.

B. Для стабілізації повинен взяти на себе член бригади екстреної медичної допомоги.

C. Поки його ноги не стануть рухливими.

Czy masz obowiązek zatrzymać się i zainteresować tą osobą?

Чи зобов’язані ви зупинитися та зацікавитися цією людиною?

Szybki kontakt!
+
Wyślij!