Ustawowe wyposażenie dla nowego OSK

Poniższa propozycja wyposażenia nowo powstającej szkoły jazdy bazuje na rozporządzeniach:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

Wszystkie produkty z katalogu dostępne są w cenach producenta i hurtowych w sklepie internetowym www.zdajtesty.pl

Pod każdą infografiką dostępne są linki do każdego produktu.

Podręczniki

Druki

Ustawy

Plac manewrowy 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!