Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Dnia 1 lipca 2023r. wchodzi w życie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, które nakazuje zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust oraz nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Administracja rządowa i samorządy terytorialne zajęły się tzw. ustawą covidową, która musi być poddana szczegółowemu przeglądowi.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie oznaczało automatycznego powrotu do stanu sprzed 2020 r.
Jednakże wprowadzono przepisy przejściowe na okres – trzech czy sześciu miesięcy, które dają czas na przystosowanie się do zmian.

Zmiany będą również przy zajęciach teoretycznych on-line na prawo jazdy.
– Jeżeli kursanci zaczęli zajęcia teoretyczne on-line w czasie stanu epidemicznego mogą je skończyć w taki sam sposób najdłużej do 30 dni od zakończenia stanu epidemii.

– Jeżeli grupa kursantów zacznie kurs teoretyczny zaraz po odwołaniu stanu epidemicznego nie będzie mogła już się szkolić on-line tylko i wyłącznie stacjonarnie.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!