Testy w języku ukraińskim kategoria B / Тести з української мови категорія Б (część 3 / Частина 3)

Czy w tej sytuacji, jeżeli zamierzasz zjechać z autostrady, powinieneś przystąpić do zmiany pasa ruchu?”

У цій ситуації, якщо ви збираєтеся виїжджати з траси, чи варто починати змінювати смугу?»

Czy w tej sytuacji wolno Ci korzystać ze wszystkich pasów ruchu na całej szerokości jezdni?

Чи дозволяється в цій ситуації користуватися всіма смугами по всій ширині дороги?

Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci zawrócić?

Вам дозволено розвернутися зі своєї смуги?

Czy w przedstawionej sytuacji należy spodziewać się utrudnień ruchu?

Чи варто очікувати перебоїв у русі в наведеній ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, w którym masz obowiązek zatrzymania się?

Чи вказує табличка під знаком у наведеній ситуації відстань знака від місця, де ви зобов’язані зупинитися?

Czy w tej sytuacji prawy pas ruchu jest przeznaczony dla każdego pojazdu?

Чи призначена права смуга для кожного автомобіля в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, wolno Ci jechać na wprost zajmowanym pasem ruchu?

У цій ситуації, керуючи легковим автомобілем, чи дозволено вам їхати прямо по смузі, яку ви займаєте?

Czy wolno Ci wyprzedzić pojazd poruszający się obok, zanim zmienisz pas ruchu i zjedziesz z autostrady na najbliższym wyjeździe?

Чи дозволено вам обігнати транспортний засіб, що йде поруч, перед зміною смуги руху та виїздом з автомагістралі на наступному виїзді?

Czy ten znak poziomy zabrania zmiany pasa ruchu?

Цей горизонтальний знак забороняє перестроюватися?

Czy w tej sytuacji, kontynuując jazdę, masz obowiązek zmienić pas ruchu?

У цій ситуації, якщо ви продовжуєте рух, чи зобов’язані ви змінити смугу?

Zamierzasz wjechać na lewy pas ruchu. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami, które się nim poruszają?

Ви збираєтеся виїхати на ліву смугу. Чи маєте ви пріоритет перед транспортними засобами, які їдуть по ньому?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość pojazdu, gdy na drodze nie ma pieszych?

У цій ситуації чи зобов’язані ви зменшувати швидкість автомобіля, коли на дорозі немає пішоходів?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu i skręcić w prawo?

Чи дозволено вам у цій ситуації змінити смугу руху та повернути праворуч?

Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, powinieneś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem?

У цій ситуації, якщо ви збираєтеся повернути праворуч, чи варто продовжувати рух поточною смугою та змінити її безпосередньо перед перехрестям?

Czy na tej drodze wolno Ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za Tobą nie jedzie?

Чи дозволено вам утримуватися від сигналу про намір повернути праворуч на цій дорозі, якщо за вами ніхто не їде?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wlocie drogi z prawej strony?

У представленій ситуації чи попереджають вас про дорогу, яка в’їжджає на дорогу справа?

Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu?

Чи зобов’язані ви триматися на безпечній відстані від транспортного засобу, повз який проїжджаєте?

Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego?

У цій ситуації чи дозволено вам зберігати будь-яку дистанцію до вантажівки, яку ви проїжджаєте?

Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanej przeszkody?

Чи зобов’язані ви триматися на безпечній відстані від перешкоди, якої уникаєте?

Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od omijanego obiektu?

Чи зобов’язані ви триматися на відстані не менше 1 метра від об’єкта, якого уникаєте?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeżeli nie zmusisz tym nadjeżdżającego z przeciwka do zatrzymania się?

Чи дозволено вам у цій ситуації виїжджати на звужену ділянку дороги, якщо ви не змушуєте зустрічного водія зупинитися?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeżeli nie wymusza to na nadjeżdżającym z przeciwka konieczności zatrzymania się?

Чи дозволено вам у цій ситуації виїжджати на звужену ділянку дороги, якщо це не змушує зупинити зустрічний транспорт?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o opadach śniegu?

Ви попереджені про снігопади в представленій ситуації?

Czy w odległości 1000 metrów od tego znaku rozpocznie się droga ekspresowa?

Чи починається швидкісна дорога за 1000 метрів від цього знаку?

Z jakim układem samochodu osobowego współpracuje system przeciwblokujący „ABS”?

A. Zawieszenia.

B. Hamulcowym.

C. Kierowniczym.

З якою системою легкового автомобіля працює антиблокувальна система «АБС»?

A. Суспензії.

B. Гальмо.

C. Управлінський.

Czy po każdym leku dostępnym bez recepty masz prawo prowadzić pojazd?

Чи дозволено вам керувати автомобілем після прийому будь-якого безрецептурного препарату?

Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, przy której jest ustawiony?

Чи поширюється цей заборонний знак на перехресті лише на дорогу, на якій він встановлений?

Czy w tej sytuacji widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy?

У цій ситуації видимі знаки попереджають вас, коли ви наближаєтеся до точки, де починається двосторонній рух?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

Чи дозволено вам у цій ситуації повернути ліворуч на наступному перехресті?

Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem wolno Ci zawrócić?

Чи дозволено розвертатися на дорозі, позначеній цим знаком?

Czy na drodze za tym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd na czas do 1 minuty?

Чи дозволяється зупинка автомобіля на дорозі за цим знаком на час до 1 хвилини?

Czy pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem może zostać usunięty na koszt właściciela?

Чи можна залишений на дорозі за цим знаком транспортний засіб прибрати за рахунок власника?

Czy tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu?

Табличка під знаком вказує на фактичний маршрут дороги з перевагою?

Czy ten znak oznacza wjazd na obszar zabudowany?

Цей знак вказує на в’їзд до населеного пункту?

Czy w tej sytuacji powinieneś wziąć pod uwagę, że rowerzysta może wjechać na jezdnię?

У цій ситуації чи варто враховувати, що велосипедист може виїхати на дорогу?

Czy w tej sytuacji z pasa ruchu, który zajmujesz, dozwolone jest wykonanie skrętu w prawo?

Чи можна в цій ситуації повертати праворуч зі смуги, на якій ви перебуваєте?

Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w lewo?

Вам дозволено повертати ліворуч зі своєї смуги?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar skrętu w prawo?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації сигналізувати про намір повернути праворуч?

Czy wolno Ci zaparkować pojazd w tej zatoce?

Вам дозволено паркувати свій автомобіль у цій бухті?

Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego?

Цей знак означає виїзд із населеного пункту?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo w najbliższą jezdnię?

Чи дозволено вам у представленій ситуації повернути праворуч на найближчу дорогу?

Czy w tej sytuacji, zajmując prawy pas ruchu, będziesz mógł poprawnie wykonać skręt w lewo?

У цій ситуації, якщо ви займете праву смугу, чи зможете ви правильно зробити поворот ліворуч?

Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić?

Чи дозволено вам розвернутися на видимому перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo?

Чи дозволено вам повертати ліворуч у представленій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu?

Чи маєте ви право зупинити транспортний засіб на узбіччі в цій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając na pobocze, powinieneś zrobić to ostrożnie i znacznie zmniejszyć prędkość?

Чи варто в наведеній ситуації, виїжджаючи на узбіччя, робити це обережно та суттєво зменшити швидкість?

Czy w tej sytuacji, parkując na drodze, masz obowiązek włączyć światła pozycyjne lub postojowe?

Чи зобов’язані в даній ситуації при паркуванні на дорозі вмикати габаритні або габаритні вогні?

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu?

У наведеній вище ситуації ви наближаєтеся до дороги з перевагою?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich?

Чи попереджені ви в наведеній ситуації про можливість зустрічі на дорозі сільськогосподарських тварин?

Czy zmieniając pas ruchu z lewego na środkowy, miałeś pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony?

Перестроюючись з лівої смуги на середню, ви мали пріоритет перед транспортним засобом, який виїжджав на смугу справа?

Czy zatrzymanie pojazdu w tym miejscu w celu ustąpienia pierwszeństwa innym kierującym pojazdami jest właściwe?

Чи доречно зупиняти свій автомобіль у цьому місці, щоб дати дорогу іншим водіям?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zwężeniu jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu?

Чи попередили вас у наведеній ситуації про звуження дороги, яке може спричинити перебої в русі?

Czy w tej sytuacji jesteś informowany o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu?

У цій ситуації чи повідомляють вам про кінець першочергової дороги?

Czy w tej sytuacji jesteś informowany o początku drogi z pierwszeństwem przejazdu?

В даній ситуації вам повідомляють про початок дороги з пріоритетом?

Czy w tak oznakowanej zatoce, możesz zatrzymać każdy pojazd w celu wysadzenia pasażera?

Чи можете ви зупинити будь-який транспортний засіб у такій позначеній бухті, щоб висадити пасажира?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd na prawym poboczu?

У цій ситуації чи дозволено вам зупинити автомобіль на правій узбіччі?

Zatrzymałeś właśnie swój pojazd. Czy w związku ze znaczeniem nadawanego sygnału świetlnego zrobiłeś to we właściwym miejscu?

Ви щойно зупинили свій автомобіль. З огляду на важливість переданого світлового сигналу, чи зробили ви це в потрібному місці?

Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania?

Чи поширюється на вас заборона, зазначена цим знаком, до найближчого перехрестя?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?

Чи дозволено вам повернути праворуч у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu na znajdujący się przy prawej krawędzi jezdni?

У цій ситуації чи дозволено вам змінити смугу руху на смугу, що знаходиться на правому краю дороги?

Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić dotychczas zajmowany pas ruchu na pas przy prawej krawędzi jezdni?

Чи дозволено вам на даний момент змінити поточну смугу на смугу біля правого краю дороги?

Czy jadąc tym pasem ruchu masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

При русі цією смугою чи дозволено вам розворот на наступному перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do jednego niebezpiecznego zakrętu w prawo?

У представленій ситуації чи попереджено вас про наближення до небезпечного повороту праворуч?

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator?

Чи дозволяє в даній ситуації сигнал світлофора заїхати за світлофор?

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu?

Чи дозволено вам у цій ситуації продовжувати рух прямо поточною смугою?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na widocznym skrzyżowaniu?

Чи дозволено вам у цій ситуації розворот на видимому перехресті?

Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu, jeżeli nie utrudni to ruchu innych pojazdów?

Чи дозволяється зупинка автомобіля на узбіччі відразу за цим знаком, якщо він не перешкоджає руху інших транспортних засобів?

Czy w tej sytuacji możesz jechać na wprost dowolnym pasem ruchu, gdy w tunelu nie ma innych pojazdów?

Чи можете ви в цій ситуації їхати прямо будь-якою смугою, коли в тунелі немає інших транспортних засобів?

Czy w tym miejscu wolno Ci zawrócić?

Чи дозволено вам розвернутися в цей момент?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu, żeby pojechać na wprost?

Чи дозволено вам у цій ситуації змінити смугу, щоб їхати прямо?

Czy na tym poboczu dozwolony jest postój pojazdu?

Чи дозволено паркування на цьому узбіччі?

Czy na tym poboczu dozwolone jest zatrzymanie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego?

Чи можна зупиняти транспортний засіб на цьому узбіччі без будь-яких умов дорожнього руху?

Czy w tej sytuacji wolno Ci w niedzielę korzystać z pasa ruchu przy prawej krawędzi jezdni?

У цій ситуації, чи дозволено вам використовувати смугу на правому краю дороги в неділю?

Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych?

Ви керуєте автомобілем. Чи забороняє цей знак обгін багатоколійних транспортних засобів?

Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania pojazdów silnikowych jednośladowych?

Ви керуєте автомобілем. Чи забороняє цей знак обгін двоколісних транспортних засобів?

Czy widoczne oznakowanie poziome zabrania zmiany dotychczas zajmowanego pasa ruchu?

Чи забороняє видима дорожня розмітка змінити поточну смугу?

Czy w tej sytuacji, przejeżdżając przez białą przerywaną linię, zmieniasz pas ruchu?

У цій ситуації, коли ви перетинаєте білу пунктирну лінію, ви змінюєте смугу?

Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?

A. Na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.

B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu – na prawej połowie jezdni.

C, Przy prawej krawędzi jezdni.

Ви їдете зі швидкістю 80 км/год. Яка початкова позиція забезпечить вам оптимальний шлях руху за поворотом?

А. Посередині дороги, частково перетинаючи видиму лінію.

Б. На лінії, що розділяє смуги руху – на правій половині дороги.

C, Біля правого краю дороги.

Czy możesz skorzystać z tej drogi, chcąc wjechać do myjni?

Чи можете ви скористатися цією дорогою, щоб заїхати на автомийку?

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pieszymi?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи є у вас пріоритет перед пішоходами?

Czy masz prawo ruszyć, gdy piesi wejdą na chodnik?

Чи маєте ви право рухатися, коли пішоходи виходять на тротуар?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez żadnej reakcji na zachowanie pieszego?

У цій ситуації чи маєте ви право продовжувати рух, не реагуючи на поведінку пішохода?

Czy gdy prowadzisz w stanie pobudzenia emocjonalnego, to maleje Twoja zdolność koncentracji uwagi?

Коли ви керуєте автомобілем у стані емоційного збудження, чи знижується ваша здатність до концентрації?

Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć manewr wyprzedzania?

Чи дозволено вам починати маневр обгону в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzać?

Чи можна обігнати в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji musisz powstrzymać się od wyprzedzania?

Чи потрібно в цій ситуації утримуватися від обгону?

Czy podczas wyprzedzania hulajnogi elektrycznej masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż jeden metr?

Чи зобов’язані ви дотримуватися дистанції не менше одного метра, обганяючи електросамокат?

Czy wyprzedzając hulajnogę elektryczną masz obowiązek utrzymać odstęp nie mniejszy niż 1 m?

Чи зобов’язані ви дотримуватися дистанції не менше 1 м під час обгону електросамоката?

Jedziesz drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji, w razie potrzeby, należy powstrzymać się od dalszej jazdy?

Ви їдете по дорозі з перевагою. У цій ситуації, якщо необхідно, чи варто утриматися від подальшого водіння?

Czy w tej sytuacji musisz się zatrzymać?

Чи варто зупинятися в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę?

Чи можете ви продовжувати водіння в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji, żeby kontynuować jazdę, musisz oczekiwać na zmianę sygnału czerwonego na zielony?

У цій ситуації чи потрібно чекати, поки червоний сигнал зміниться на зелений, щоб продовжити рух?

Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę?

Чи можете ви продовжувати водіння в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek powstrzymać się od ruchu?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації утримуватися від переїзду?

Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście?

Чи зобов’язані ви дати дорогу пішоходу, який виходить на пішохідний перехід?

Czy w tej sytuacji musisz ograniczyć zaufanie do pieszego?

Чи потрібно в цій ситуації обмежувати свою довіру до пішохода?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu?

У цій ситуації чи зобов’язані ви зупинити свій транспортний засіб, щоб дати дорогу пішоходу?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek powstrzymać się od ruchu w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації утриматися від руху, щоб дати дорогу пішоходу, який виходить на перехід?

Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę?

Чи можете ви продовжувати водіння в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

Чи зобов’язані ви зупинити транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji możesz przejechać obok rowerzysty z prawej strony?

Чи можна в цій ситуації об’їхати велосипедиста справа?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować manewr wyprzedzania z prawej strony?

У цій ситуації чи зобов’язані ви сигналізувати про маневр обгону справа?

Czy w tej sytuacji powstrzymasz się od wyprzedzania?

Чи утримаєтеся ви від обгону в цій ситуації?

Czy wyprzedzając rowerzystę masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż jeden metr?

Чи зобов’язані ви, обганяючи велосипедиста, дотримуватися дистанції не менше одного метра?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić rowerzystę?

Чи дозволено вам обігнати велосипедиста в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość?

Чи зобов’язані ви зменшити швидкість у цій ситуації?

Czy zbliżając się do miejsca postoju tak oznakowanego pojazdu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними, наближаючись до місця стоянки транспортного засобу, позначеного таким чином?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?

У цій ситуації чи зобов’язані ви завжди зупиняти транспортний засіб перед залізничним переїздом?

Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu?

Чи зобов’язані ви зупинятися у встановленому місці?

Czy w tej sytuacji po wykonaniu manewru wyprzedzania masz obowiązek zjechać na prawy pas ruchu?

У цій ситуації, після маневру обгону, ви зобов’язані рухатися в праву смугу?

Czy widoczne oznakowanie wskazuje, że powinieneś skręcić w prawo w najbliższą jezdnię?

Чи є видимі знаки, які вказують на те, що вам слід повернути праворуч на наступну дорогу?

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed wjechaniem na przejazd kolejowy?

Чи зобов’язані ви в даній ситуації зупиняти транспортний засіб перед в’їздом на залізничний переїзд?

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, aby kontynuować jazdę prosto?

У ситуації, яку ви бачите, чи маєте ви право змінити смугу руху на праву, щоб продовжити рух прямо?

Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla twojego kierunku ruchu zezwala na wjazd za sygnalizator?

У цій ситуації світловий сигнал вашого напрямку руху дозволяє вам виїхати за сигнал світлофора?

Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok stojącego pojazdu wykonujesz manewr wymijania?

У цій ситуації чи вживаєте ви ухилення, проїжджаючи повз нерухомий автомобіль?

Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok stojącego pojazdu komunikacji miejskiej wykonujesz manewr omijania?

У цій ситуації, проїжджаючи повз зупинений транспортний засіб громадського транспорту, чи вживаєте Ви дії ухилення?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz wyprzedzić z lewej lub prawej strony pojazd jadący przed Tobą?

Чи можете ви в наведеній ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду, зліва чи справа?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz wyprzedzić pojazd z prawej strony?

Чи можна в наведеній ситуації обігнати транспортний засіб справа?

Czy na tej jezdni zabronione jest wyprzedzanie z prawej strony?

Чи заборонений на цій дорозі обгін справа?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić jadący przed Tobą pojazd z prawej strony?

Чи дозволено вам у цій ситуації обганяти транспортний засіб, що їде попереду справа?

Czy wolno Ci wyprzedzić na przejściu dla pieszych pojazd jadący prawym pasem ruchu?

Чи дозволено на пішохідному переході обганяти транспортний засіб, який рухається по правій смузі?

Czy ten znak oznacza, że przejeżdżasz przed kierującym zbliżającym się z kierunku przeciwnego?

Чи означає цей знак, що ви проїжджаєте попереду водія, який наближається з зустрічного напрямку?

Czy na tym skrzyżowaniu możesz wyprzedzić pojazd z prawej strony?

Чи можна на цьому перехресті обігнати транспортний засіб справа?

Czy ten znak drogowy uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące?

Чи позначає цей дорожній знак початок ділянки дороги, на якій відстежується та фіксується стаціонарним реєструючим пристроєм середня швидкість руху?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wykonać manewr wyprzedzania?

Чи дозволяється обгін у цій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz wykonać manewr wyprzedzania?

Чи можете ви виконати маневр обгону в представленій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

У наведеній ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу пішоходу?

Czy za tym znakiem „strefa zamieszkania” kierujący może spodziewać się pieszych, korzystających z całej szerokości drogi?

Чи можуть водії розраховувати на пішоходів по всій ширині дороги за цим знаком «житлова зона»?

Czy za tym znakiem „strefa zamieszkania” urządzenia wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi?

Чи можна за цим знаком «зона проживання» позначати попереджувальними знаками пристрої повільного руху?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

У наведеній ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу пішоходу?

Czy jako kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku drogowym, masz obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy jego ofiarom?

Як водій транспортного засобу, який потрапив у ДТП, чи зобов’язані ви надавати необхідну допомогу потерпілим?

Czy uczestnicząc w wypadku, w którym są ranni, masz obowiązek usunąć swój pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie utrudniał ruchu?

Якщо ви потрапили в аварію, в якій є постраждалі, чи зобов’язані ви прибрати свій транспортний засіб з місця події, щоб він не заважав руху?

Uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym są ranni. Czy masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?

Ви потрапили в ДТП з постраждалими. Чи зобов’язані ви залишатися на місці аварії?

Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący pojazdem. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci oddalić się z miejsca zdarzenia przed przybyciem Policji?

Ви потрапили в ДТП як водій. Після надання допомоги постраждалому чи дозволено вам залишити місце події до прибуття поліції?

Jako kierujący pojazdem uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym jest osoba zabita. Czy masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?

Ви як водій потрапили в ДТП, в якій загинула людина. Чи зобов’язані ви залишатися на місці аварії?

Uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym są ranni. Czy wolno Ci podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku?

Ви потрапили в ДТП з постраждалими. Чи дозволено вам вчиняти дії, які можуть ускладнити визначення перебігу аварії?

Gdzie można znaleźć informację o dozwolonej liczbie przewożonych w samochodzie osobowym osób?

A. W dowodzie rejestracyjnym.

B. W prawie jazdy.

C. W umowie OC.

Де можна знайти інформацію про дозволену кількість осіб, які перевозяться в легковому автомобілі?

А. У свідоцтві про реєстрацію.

B. У водійських правах.

C. У договорі про матеріальну відповідальність перед третіми особами.

Czy omijając widoczny po lewej stronie obiekt, masz obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu?

Уникаючи об’єкта, який видно зліва, чи зобов’язані ви дотримуватися безпечної відстані?

Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, jesteś włączającym się do ruchu?

У цій ситуації, коли ви їдете прямо вперед, ви вливаєтеся в рух?

Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe?

Чи маєте ви перевагу перед зустрічним транспортним засобом, який повертає ліворуч на місце для паркування, включаючись у рух після посадки пасажира?

Czy w sytuacji, gdy zamierzasz jechać na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Якщо ви збираєтеся їхати прямо, чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації дати дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Rozpoczynasz jazdę. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi widocznemu w lusterku?

Ви починаєте їздити. У цій ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, який видно у дзеркалі?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi widocznemu w lusterku?

У цій ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, який видно у дзеркалі?

Czy cofając masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним під час руху заднім ходом?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

Чи зобов’язані ви зупинити транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

Чи зобов’язані ви зупинити транспортний засіб у цій ситуації?

Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Слідуючи транспортним засобом, позначеним таким чином, чи зобов’язані ви бути особливо обережними?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzania?

Чи варто в цій ситуації утримуватися від обгону?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?

Чи дозволено вам у цій ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę?

Чи маєте ви право обігнати велосипедиста в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzać?

Чи можна обігнати в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?

Чи дозволено вам у цій ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w tej sytuacji możesz wjechać na stację paliw, jeśli kierujesz zespołem pojazdów o łącznej długości 11m?

Чи можна в даній ситуації заїхати на АЗС, керуючи автопоїздом загальною довжиною 11 м?

Przewozisz zespołem pojazdów o długości 10 metrów ładunek wystający z tyłu przyczepy na odległość 0,5 metra. Czy wolno Ci wjechać na drogę za tym znakiem?

Ви перевозите автомобіль довжиною 10 метрів, вантаж якого виступає із-за задньої частини причепа на 0,5 метра. Чи можна виходити на дорогу за цим знаком?

Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy?

Ви керуєте вантажним автомобілем, дозволена повна маса якого не перевищує 3,5 тонни. Чи дозволено вам обігнати легковий автомобіль у представленій ситуації?

Czy w tej sytuacji, włączając się do ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

У цій ситуації чи зобов’язані ви бути особливо обережними під час руху?

Czy w tej sytuacji, zanim włączysz się do ruchu, masz obowiązek obserwacji drogi w lusterku zewnętrznym?

У цій ситуації, перш ніж почати їздити, ви зобов’язані дивитися на дорогу в зовнішнє дзеркало?

Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

У цій ситуації чи зобов’язані ви бути особливо обережними, виїжджаючи за межі дороги до своєї власності?

Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним, залишаючи своє майно на дорозі?

Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Виїжджаючи на тверду дорогу з ґрунтової дороги, чи потрібно бути особливо обережним?

Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним, виїжджаючи на тверду дорогу з поля?

Czy wyjeżdżając z zatoki, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним, покидаючи бухту?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi?

Чи маєте ви пріоритет перед пішоходами в цій ситуації?

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek jechać powoli?

Коли ви їдете прямо, ви зобов’язані їхати повільно?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek być przygotowany do zatrzymania pojazdu?

Наближаючись до трамвайного переходу, чи зобов’язані ви бути готовими зупинити транспортний засіб?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża tramwaj?

У цій ситуації ви зобов’язані переконатися, що не наближається трамвай?

Czy w tej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność?

Чи варто бути особливо обережним, виходячи на дорогу в цій ситуації?

Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним під час водіння в тумані?

Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami?

Чи можна на такому позначеному перехресті обганяти транспортні засоби, які рухаються іншими смугами?

Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa autobusowi jadącemu z przeciwka na wprost?

Ви збираєтеся повернути ліворуч на перехресті. Чи зобов’язані ви дати дорогу автобусу, який їде прямо зі зустрічного напрямку?

Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost?

Ви збираєтеся повернути ліворуч на перехресті. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що їде прямо з зустрічного напрямку?

Jedziesz na wprost przez skrzyżowanie. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka, który zamierza skręcić w lewo?

Ви йдете прямо через перехрестя. Чи маєте ви перевагу перед зустрічним автомобілем, який збирається повернути ліворуч?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи зобов’язані ви дати дорогу зустрічним автомобілям?

Czy w tej sytuacji możesz ominąć stojący pojazd?

Чи можна в цій ситуації пропустити автомобіль, що стоїть?

Czy w tej sytuacji powinieneś zatrzymać się za stojącym pojazdem?

Чи варто в цій ситуації зупинятися позаду автомобіля, що стоїть?

Czy wolno Ci wjechać na widoczny przejazd bezpośrednio po przejechaniu pociągu, niezależnie od wyświetlanego sygnału?

Чи дозволено вам зайти на видимий переїзд відразу після проїзду поїзда, незалежно від показаного сигналу?

Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć wyprzedzanie?

Чи дозволяється обгін у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji, rozpoczynając manewr wyprzedzania, możesz spowodować wypadek?

Чи можна в цій ситуації спричинити ДТП, розпочавши обгін?

Czy w tej sytuacji wyprzedzanie jest zabronione?

Чи заборонено в цій ситуації обгін?

Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?

Чи варто в цій ситуації відмовитися від обгону?

Czy w tej sytuacji, na autostradzie, wolno Ci kontynuować wyprzedzanie pojazdu z prawej strony ?

Чи дозволено вам у цій ситуації на шосе продовжувати обгін транспортного засобу справа?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do znaku „STOP”?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації дотримуватися знака «СТОП»?

Czy na tym odcinku jezdni jednokierunkowej wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?

Чи дозволено на цій ділянці дороги з одностороннім рухом обганяти транспортний засіб праворуч?

Czy w tej sytuacji, poza obszarem zabudowanym, dozwolone jest wyprzedzenie z prawej strony jadącego przed Tobą pojazdu?

Чи можна в даній ситуації поза населеними пунктами обганяти транспортний засіб, що їде попереду справа?

Czy w tej sytuacji, poruszając się jezdnią jednokierunkową poza obszarem zabudowanym, możesz wyprzedzać z prawej strony?

Чи можна в цій ситуації, рухаючись по дорозі з одностороннім рухом поза населеним пунктом, здійснювати обгін праворуч?

Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z manewru wyprzedzania?

Чи варто в цій ситуації відмовитися від маневру обгону?

Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony?

Чи дозволено вам обігнати цей транспортний засіб праворуч на наступному повороті?

Zostałeś właśnie wyprzedzony przez pojazd widoczny przed Tobą. Czy bezpośrednio po wyprzedzeniu wolno Ci zwiększyć prędkość?

Вас щойно наздогнав автомобіль, який їхав попереду. Чи дозволяється збільшувати швидкість одразу після обгону?

Kierujesz pojazdem na obszarze zabudowanym. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić z prawej strony pojazd jadący przed Tobą?

Ви їдете в населеному пункті. Чи дозволено вам у цій ситуації обганяти транспортний засіб, що їде попереду справа?

Czy w tej sytuacji, po wjechaniu za sygnalizator, masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym znakiem „stop”?

Чи зобов’язані в даній ситуації після в’їзду на світлофор зупинитися в місці, яке вказує знак «стоп»?

Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

У цій ситуації чи зобов’язані ви бути особливо обережними при проходженні?

Czy w tej sytuacji, wykonując manewr omijania, masz obowiązek zatrzymać się w razie potrzeby?

У цій ситуації, роблячи маневр ухилення, чи зобов’язані ви зупинитися в разі необхідності?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

Чи зобов’язані ви зупинити транспортний засіб у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać pojazd?

У цій ситуації чи зобов’язані ви бути особливо обережними та зупинити транспортний засіб у разі необхідності?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, aby umożliwić przejazd osobie niepełnosprawnej?

У цій ситуації чи зобов’язані ви зупинитися, щоб пропустити людину з обмеженими можливостями?

Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu?

Чи слід гальмувати транспортний засіб у представленій ситуації?

Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie?

Чи варто починати гальмувати в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?

Чи зобов’язані ви в даній ситуації дозволити пішоходу переходити дорогу?

Zamierzasz wjechać do bramy. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?

Ви збираєтесь увійти до воріт. Чи зобов’язані ви поступатися дорогою пішоходам?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?

Чи зобов’язані ви поступатися дорогою пішоходам у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji powinieneś liczyć się z wtargnięciem pieszego na jezdnię?

У цій ситуації чи варто очікувати, що пішохід вийде на дорогу?

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszego?

Чи можна в цій ситуації продовжувати рух, не звертаючи уваги на поведінку пішохода?

Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy w tej sytuacji należy przyśpieszyć, aby zdążyć przejechać przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka?

Ви збираєтеся повернути ліворуч на перехресті. Чи варто в цій ситуації прискорюватися, щоб пропустити зустрічні транспортні засоби?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z kierunku przeciwnego na wprost?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви перевагу перед транспортним засобом, який їде прямо з зустрічного напрямку?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи зобов’язані ви дати дорогу залізничному транспорту?

Zamierzasz zawrócić. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu?

Ти збираєшся повернути назад. Чи зобов’язані ви дати дорогу залізничному транспорту?

Zamierzasz zawrócić. Czy w tej sytuacji wystąpi kolizja z tramwajem?

Ти збираєшся повернути назад. Чи відбудеться в цій ситуації зіткнення з трамваєм?

Skręcasz w lewo. Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przed tramwajem?

Ви повертаєте ліворуч. Чи можна в цій ситуації пройти перед трамваєм?

Czy ten sygnał oznacza, że podczas jazdy w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?

Чи означає цей сигнал, що при русі ліворуч немає зіткнення з іншими учасниками дорожнього руху?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи дозволено вам проїхати перед зустрічним автомобілем у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi?

Чи зобов’язані ви поступатися дорогою трамваю в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo?

У цій ситуації чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який їде з зустрічного напрямку і повертає ліворуч?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi z kierunku przeciwnego na wprost?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортними засобами, які їдуть прямо з зустрічного напрямку?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу трамваю, який повертає ліворуч?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z przeciwka, skręcającemu w lewo?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу зустрічному транспортному засобу, що повертає ліворуч?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami widocznymi na skrzyżowaniu?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи маєте ви пріоритет перед транспортними засобами, які видно на перехресті?

Czy możesz przejechać przed pojazdem szynowym?

Чи можна проїхати попереду залізничного транспорту?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається справа?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, którego motorniczy sygnalizuje zamiar skrętu w lewo?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації дати дорогу трамваю, водій якого сигналізує про намір повернути ліворуч?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do pionowego znaku ostrzegawczego „ustąp pierwszeństwa”?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації дотримуватися вертикального попереджувального знаку «поступись дорогою»?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś obowiązany do zatrzymania się przed znakiem?

У представленій ситуації чи зобов’язані ви зупинятися біля знаку?

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany zatrzymać się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu?

У цій ситуації чи зобов’язані ви зупинитися перед дорогою з перевагою?

Czy znak ustawiony na prawej jezdni oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach?

Знак, розміщений на правій дорозі, означає, що рух заборонено в обох напрямках?

Czy znak zakazu umieszczony na prawej jezdni oznacza, że jest ona zamknięta dla ruchu?

Чи означає заборонний знак, розміщений на правій дорозі, що вона закрита для руху?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli półzapory zostały całkowicie podniesione, a sygnał czerwony jeszcze nie został wyłączony?

Чи дозволяється в’їзд на залізничний переїзд, якщо напівшлагбауми повністю підняті, а червоний сигнал ще не вимкнено?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wjechać na widoczny przejazd kolejowy, jeżeli czerwone światło już zgasło, ale półzapory nie zostały jeszcze całkowicie podniesione?

Чи дозволено вам у цій ситуації зайти на видимий залізничний переїзд, якщо червоне світло вже згасло, але півшлагбаум ще не повністю піднято?

Czy zbliżając się do widocznego przejazdu, masz obowiązek upewnić się, że w czasie, gdy będziesz przez niego przejeżdżał, nie nadjedzie pociąg?

Чи зобов’язані ви, наближаючись до видимого переїзду, переконатися, що під час його проходження не прибуде потяг?

Czy w sytuacji, kiedy zapory kolejowe są podniesione masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pociąg?

Коли піднімаються залізничні шлагбауми, ви зобов’язані стежити, щоб не наближався потяг?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg?

У цій ситуації ви зобов’язані переконатися, що з будь-якого боку не наближається поїзд?

Czy wolno Ci wjechać na widoczny przejazd bezpośrednio po podniesieniu zapór kolejowych bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg?

Чи дозволено вам зайти на видимий переїзд відразу після підняття залізничних шлагбаумів, не переконавшись у відсутності поїзда, що наближається?

Czy przy niepełnym podniesieniu zapór wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy?

Чи дозволяється вхід на залізничний переїзд, коли шлагбауми не повністю підняті?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji, przed wjechaniem na tory, masz obowiązek upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy?

У цій ситуації перед виходом на колії ви зобов’язані переконатися, що не наближається залізничний транспорт?

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności?

Чи зобов’язані ви проявляти особливу обережність у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji jesteś zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności?

Чи звільнені ви від обов’язку проявляти особливу обережність у цій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od wyprzedzanego rowerzysty?

У наведеній ситуації чи зобов’язані ви дотримуватися дистанції не менше 1 метра від велосипедиста, якого обганяєте?

Czy zanim wjedziesz na torowisko bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem, masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pojazd szynowy?

Перш ніж вийти на колію безпосередньо за транспортним засобом, що йде попереду, чи зобов’язані ви переконатися, що не наближається залізничний транспорт?

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj?

У цій ситуації ви зобов’язані стежити, щоб не наближався трамвай?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wykonania manewru wyprzedzania?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації відмовитися від маневру обгону?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації зупиняти транспортний засіб перед залізничним переїздом?

Czy po ruszeniu pojazdu znajdującego się przed Tobą wolno Ci przejechać przez widoczny przejazd bez ponownego zatrzymania się?

Чи дозволено вам проїхати видимий перехід, не зупиняючись, після того, як транспортний засіб перед вами від’їхав?

Czy ta linia ciągła wyznacza Ci miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem „stop”?

Ця суцільна лінія вказує, де ваш автомобіль повинен зупинитися через знак зупинки?

Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza Ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem „stop”?

У цій ситуації видима пунктирна лінія вказує, де вам слід зупинитися через знак зупинки?

Czy linia złożona z prostokątów oznacza miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych?

Лінія прямокутників вказує, де має зупинитися транспортний засіб перед пішохідним переходом?

Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce zatrzymania się jedynie w sytuacji, kiedy drogą poprzeczną nadjeżdża pojazd?

Цей горизонтальний знак позначає місце зупинки лише тоді, коли транспортний засіб наближається до перехрестя?

Czy wolno Ci przejechać przez widoczne skrzyżowanie bez zatrzymania się w miejscu wskazanym linią?

Чи дозволено вам проїхати видиме перехрестя, не зупиняючись у точці, позначеній лінією?

Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się, nawet w sytuacji, gdy z żadnej ze stron nie nadjeżdża pojazd?

Чи позначає цей горизонтальний знак місце, де потрібно зупинитися, навіть якщо з обох боків не наближається транспортний засіб?

Czy widoczna linia wskazuje miejsce obowiązkowego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie?

Чи вказує видима лінія, де потрібно зупинитися перед виїздом на перехрестя?

Czy widoczna linia wskazuje miejsce zatrzymania, które zapewnia Ci najlepszą widoczność na skrzyżowaniu?

Чи позначає видима лінія точку зупинки, яка забезпечує найкращу видимість на перехресті?

Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym linią miejscu, nawet wtedy, gdy upewniłeś się, że drogą z pierwszeństwem przejazdu nie poruszają się inne pojazdy?

Чи зобов’язані ви зупинитися у встановленому місці, навіть якщо переконалися, що на дорозі з перевагою проїзду немає інших транспортних засобів?

Czy przed tym skrzyżowaniem zająłeś właściwy pas ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo?

Перед цим перехрестям ви виїхали на правильну смугу, якщо збираєтеся повернути ліворуч?

Czy masz prawo zaparkować w tym miejscu na moście?

Вам дозволено паркуватися в цьому місці на мосту?

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu zachowałeś właściwy tor jazdy?

Повертаючи ліворуч на цьому перехресті, ви трималися правильної смуги?

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи зобов’язані ви використовувати покажчик повороту?

Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz?

Якщо ви хочете висадити пасажира, чи маєте ви право зупинити транспортний засіб на дорозі, де ви зараз перебуваєте?

Czy dozwolony jest postój pojazdu na wjeździe do bramy?

Чи дозволено паркування біля воріт?

Czy widoczna poprzeczna linia przerywana wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu?

Чи позначає видима поперечна пунктирна лінія місце умовної зупинки транспортного засобу?

Czy w tym miejscu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, wolno Ci zmienić pas ruchu?

Чи дозволено вам перестроюватися в цьому місці, безпосередньо перед пішохідним переходом?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na sąsiedni prawy pas ruchu?

Чи дозволено вам у цій ситуації виїхати на сусідню праву смугу?

Czy widoczny znak poziomy w kształcie trójkąta potwierdza ostrzeżenie o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem?

Чи підтверджує видимий горизонтальний знак у формі трикутника попередження про перехрестя з дорогою з пріоритетом?

Czy wyprzedzając ten pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним, обганяючи цей автомобіль?

W tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę?

Чи дозволено вам продовжувати водіння в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Szybki kontakt!
+
Wyślij!