“Korytarz życia” na kursie i w testach na egzaminie na prawo jazdy

Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało uregulowanie sprawy blokowania dojazdu dla karetek podczas kolizji na autostradach i drogach ekspresowych. Aktualnie prowadzi  przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Ministerstwo Infrastruktury i działający w jego strukturze Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowują już koncepcję wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. W kwietniu 2018 roku, KRBRD przyjęła dokument, w którym uwzględniono zadanie pod nazwą Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. Ministerstwo potwierdza, że  trwają już prace nad jego realizacją. Wiceminister Marek Chodkiewicz poinformował, że dokonywany jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem tej analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych. Zmiany te mają nastąpić najpewniej w 2019 roku.

Resort infrastruktury planuje także szeroko zakrojone działania edukacyjne wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej.  Zamierza wprowadzić tematykę „korytarzy życia” do egzaminu na prawo jazdy. Dzięki temu kierowcy będą musieli zapoznać się z przepisami dotyczącymi tej kwestii jeszcze przed egzaminem.

Obecnie nie ma przepisów bezpośrednio mówiących o „korytarzu życia”. Obowiązują nas regulacje ustawy Prawo o ruchu drogowym: “Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.”

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!