Wyższe kwalifikacje dla instruktorów i egzaminatorów zapowiedziane

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany odnośnie Wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i kompetencji instruktorów i egzaminatorów.

– Egzaminatorzy będą zatrudniani przez wojewodów czyli administrację rządową.
– Egzaminatorzy oraz instruktorzy będą musieli mieć wyższe kwalifikacje.
– Egzaminy będą obywać się w samorządowych WORDach, ale ośrodki będą wskazywane przez wojewodę a nie przez władze samorządowe.
– O budżecie WORDu decydować będzie rząd i nie będzie to zależne od liczby egzaminów. Opłaty będą szły do budżetu państwowego, następnie wrócą do ośrodka egzaminowania po zatwierdzeniu budżetu przez wojewodę.

Podsumowanie: Jest to sytuacja klarowna dla osób zdających, gdyż zarobki ośrodków egzaminowania nie będą opierały się na ilości przeprowadzonych egzaminów. Zlikwiduje to patologiczną strefę, gdzie negatywny wynik powoduje zwiększenie ilości podejść a co za tym idzie wpływ dodatkowej gotówki do kasy WORDu. Parcie na sztuczne “oblewanie” przestanie być priorytetem egzaminatorów co spowoduje, że osoby zdające przestaną obawiać się niesprawiedliwego i zbyt konsekwentnego podejścia do ich umiejętności.

Wymóg wyższych kwalifikacji rozwiąże znowu problem przypadków niskiej jakości szkolenia oraz zawężonej wiedzy egzaminowania (egzaminatorzy wyjdą z wiedzą poza podstawowe ustawy). Teoretycznie można założyć, iż pozwoli to na przesortowanie rynku, zmniejszenie ilości szkół jazdy, ograniczenie konkurencji cenowej (ceny wywindują w górę) oraz podniesienie poprzeczki profesjonalizmu i parku maszynowego przez OSK.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.