Nowe zasady kursu reedukacyjnego dla kierowców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wysokość opłaty za kurs wynosi 500 zł

Nie stosuje się do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych (Cepik).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

  1. Celem kursu jest ukształtowanie u kierujących bezpiecznych zachowań i postaw na drodze poprzez uświadomienie przyczyn i motywów podejmowania działań naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego oraz generujących
    podwyższony poziom ryzyka. 
  2. Kurs trwa 28 godzin i jest realizowany w ciągu 4 dni zajęć. Jednego dnia można
    przeprowadzić maksymalnie 7 godzin zajęć. 
  3. Godzina zajęć kursu równa się 45 minutom. 
  4. Kurs rozpoczyna się po każdorazowym sprawdzeniu tożsamości osoby
    uczestniczącej w zajęciach. 

ZagadnieniaTreść zajęć
Zajęcia warsztatowePrzyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowegoOkreślić indywidualne przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego. Ustalić te przyczyny w szczególności poprzez ćwiczenia polegające na udzielaniu przez osobę szkoloną odpowiedzi na pytania, rozwiązywaniu przez osobę szkoloną testów. W przypadku ustalenia, że przyczyną naruszeń przepisów ruchu drogowego przez osobę szkoloną był brak wiedzy, należy przekazać jej określony zakres wiedzy.
Wykład / Zajęcia warsztatoweZasady i przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady techniki kierowania pojazdamiPrzypomnieć główne zasady i przepisy ruchu drogowego,
w których naruszanie ma statystycznie największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uświadomić konsekwencje naruszania podstawowych zasad techniki kierowania pojazdem samochodowym.
Szczególną uwagę należy zwrócić na te zagadnienia, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub których naruszenie jest bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych.
Wykład / Zajęcia warsztatoweWypadki drogowe – przyczyny skutki, zapobieganieOmówić wypadek drogowy jako zdarzenie w ruchu drogowym, z uwzględnieniem następujących tematów: –  uczestnicy wypadków drogowych,  –  przyczyny wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem
nadmiernej prędkości oraz zasad ustępowania pierwszeństwa,  –  tryb postępowania w przypadku uczestniczenia w wypadku
drogowym,  –  skutki wypadków drogowych (prawne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne),  –  zapobieganie wypadkom drogowym, w tym kształtowanie postaw kierowców jako ważny element prewencji.
Przedstawić najważniejsze wnioski z analizy statystycznej wypadków i kolizji drogowych.
Zajęcia warsztatoweSymulacje sytuacji drogowychPrzeprowadzić ćwiczenia obejmujące: –  analizę niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym,  –  ocenę okoliczności i konieczność przewidywania zagrożeń,  –  konieczność stosowania odpowiednich zasad ruchu drogowego
w różnych sytuacjach drogowych,  –  konieczność uwzględniania różnych czynników w ruchu drogowym,
mających wpływ na podejmowanie decyzji o sposobie reagowania.
WykładCzynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowegoOmówić rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przedstawić ich charakterystykę, w tym zachowania i postawy kierującego stanowiące zagrożenie na drodze. Przedstawić sposób działania i omówić skutki, jakie wywołują alkohol i środki działające podobnie do alkoholu oraz leki.
Zwrócić uwagę na odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosowanie zasady ograniczonego zaufania, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury – wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji, ryzykowne zachowania.
WykładPsychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowymOmówić psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu: percepcja i jej właściwości, uwaga oraz jej podzielność, zakres (pojemność), trwałość (koncentracja) i przerzutowość (ruchliwość), czas reakcji, prawidłowe funkcje intelektualne kierującego, osobowość, stany emocjonalne (pozytywne, negatywne) i ich wpływ na zachowanie, poziom zapotrzebowania na stymulację, temperament, zachowania agresywne i ryzykowne, radzenie sobie ze stresem. Zwrócić szczególną uwagę na: –  wpływ postrzegania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,  –  wpływ koncentracji uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,  –  myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,  –  wpływ agresji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,  –  właściwe zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!