Nowy rok szkolny – nowe mandaty?

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, ulice wokół szkół stają się gorącym punktem zainteresowania. Tam, gdzie znajdują się znaki D-40 i D-52, gromadzą się nie tylko samochody rodziców, ale także strażnicy miejscy i policjanci. Dlaczego? Właśnie tam obowiązują specjalne przepisy ruchu drogowego, które nie zawsze są dobrze znane, ale łatwo można za nie dostawać mandaty. Przyjrzyjmy się bliżej różnym rodzajom stref ruchu i ich zasadom.

Strefa Zamieszkania

Strefa zamieszkania to obszar oznaczony niebieskimi tablicami, a jej charakterystyczną cechą jest bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych. W takiej strefie piesi mogą swobodnie poruszać się po jezdni lub drodze dla rowerów, a rowerzyści zawsze muszą ustępować pierwszeństwa pieszym. Prędkość w strefie zamieszkania jest ograniczona do 20 km/h, co dotyczy nie tylko samochodów, ale również rowerów.

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Pamiętaj, że piesi w strefie zamieszkania nie muszą nosić odblasków po zmroku, ale zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdami. Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.

Strefa Ruchu

Strefa ruchu jest wyznaczona tam, gdzie obowiązują niestandardowe przepisy ruchu drogowego, na przykład na dużych parkingach lub odcinkach dróg wewnętrznych. Celem jest rozwiązanie problemów związanych z ustaleniem odpowiedzialności w przypadku kolizji lub wykroczenia. W strefie ruchu obowiązuje zasada pierwszeństwa dla pojazdów nadjeżdżających z prawej strony oraz zakaz nieuprawnionego zajmowania miejsc parkingowych.

Pamiętaj, że łamiąc przepisy w strefie ruchu, możesz otrzymać mandat. Wyjeżdżając z drogi wewnętrznej na drogę publiczną, pamiętaj o ustąpieniu pierwszeństwa innym pojazdom.

Strefa Ograniczonej Prędkości

Strefa ograniczonej prędkości różni się od odcinka drogi z ograniczoną prędkością. Wjazd do strefy ograniczonej prędkości jest oznakowany znakiem ograniczenia prędkości namalowanym na prostokątnej tablicy. W takiej strefie obowiązuje ograniczenie prędkości na całym obszarze strefy, nie tylko na odcinkach blisko skrzyżowań.

W strefie, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h lub mniej, mogą być umieszczone garby i inne spowalniacze, które nie są oznakowane.

Strefa Ograniczonego Postoju

Strefa ograniczonego postoju to miejsce, gdzie postój i parkowanie są zabronione poza wyznaczonymi miejscami i zgodnie z oznakowaniem. Czas postoju w takiej strefie, jeśli znak nie wskazuje inaczej, wynosi jedną minutę. Parkować można na parkingach oraz w miejscach oznakowanych specjalnymi znakami.

Warto pamiętać, że w strefie płatnego postoju ograniczenia obowiązują na wszystkich drogach publicznych, ale nie na drogach wewnętrznych, które nie są drogami publicznymi. Nie dotyczą one również pojazdów komunikacji publicznej ani autobusów szkolnych.

Teraz, kiedy znasz tajniki różnych rodzajów stref ruchu oraz ich zasady, możesz bezpieczniej poruszać się po drogach. Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów, a unikniesz niechcianych mandatów.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!