zdajtesty.pl

Jakie dokumenty instruktor i kursant powinien okazać przy kontroli na mieście

Instruktor nauki jazdy jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu (czyli dowód rejestracyjny z pieczątką o spełnionych dodatkowych wymaganiach lub zaświadczenie/ potwierdzenie z SKP);
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. Art. 39. 1.
– czyli ważną legitymację instruktora nauki jazdy

Kursant jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie:
1)wypełnioną kartę przeprowadzonych zajęć z aktualną datą oraz zaznaczoną godziną rozpoczęcia szkolenia (w wersji papierowej lub elektronicznej – wypełnienie jest obowiązkowe okazanie podczas kontroli już nie)
2)dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu stałego na terytorium RP

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!