Wymagania odnośnie wyposażenia i oznaczenia pojazdu nauki jazdy na przykładzie kategorii B

 

1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” (30/30) umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. https://www.zdajtesty.pl/kategoria-produktu/wyposazenie-pojazdu/

plafon L nauka jazdyplafon L zdajtesty.pl

2. Długość pojazdu powinna przekraczać 3,5 m.

3. Pojazd powinien osiągać prędkość co najmniej 100 km/h.

4. Pojazd powinien być wyposażony w:
a) dodatkowy pedał hamulca roboczego,
b) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe,
c) dodatkowe lusterko wewnętrzne,
d) ogrzewaną tylną szybę,
e) apteczkę doraźnej pomocy,
f) ogumione koło zapasowe.

5. Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie – z wyjątkiem motocykli, przyczep i tramwajów; litery i cyfry oznaczenia powinny być czytelne.

6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do ośrodków szkolenia kierowców prowadzonych przez jednostki wojskowe oraz jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz do pojazdów zastępczych stosowanych do prowadzenia szkolenia w przypadku pozostawienia podstawowego pojazdu szkoleniowego w naprawie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.