Uchwalona nowelizacja PORD. Koniec obowiązku okazywania prawa jazdy.

Sejm RP 24 lipca 2020 roku uchwalił ustawę, która zmienia zapisy w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy opisane niżej wchodzą w życie trzy miesiące od ogłoszenia. Przede wszystkim za około trzy miesiące nie będzie obowiązku okazywania dokumentu uprawniającego do kierowania. Do tej daty “Kieruj?ący? poja?zdem jest (był) obowi??ązany? mie?ć pr??zy …

Uchwalona nowelizacja PORD. Koniec obowiązku okazywania prawa jazdy. Czytaj dalej »