Ustawowe pozwolenie na szkolenie praktyczne mimo zakazów zgromadzeń zostało wydane. Nauka jazdy jako wyjątek. Szkolenie on-line ustawowo legalne.

Uwaga, dobra wiadomość. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917) sprecyzowano wyjątki od zakazów zgromadzeń na korzyść branży szkolenia przyszłych kierowców.

Ustęp 9 paragrafu 28 w dzienniku ustaw 1758.2020 brzmi w skrócie: „Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:”

Dziennik ustaw 1931.2020 dodaje 6 punkt wyłączenia z tych zakazów: „szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.”

Po sprecyzowaniu i połączeniu rozporządzeń 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931 w uproszczeniu punkt, który zezwala na szkolenie brzmi:

„Zakazu, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.”

Oprócz tego wg dziennika ustaw Poz. 875 „USTAWA z dnia 14 maja 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21” można również przeprowadzać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii część teoretyczną kursu na prawo jazdy przy wykorzystaniu metod on-line polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą prowadzącą taką część a jej uczestnikami. Część teoretyczna niezakończona do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal być prowadzona z wykorzystaniem metod on-line, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Szkolenie jak wynika z powyższego może być realizowane za pośrednictwiem aplikacji on-line, np: Microsoft Teams, Zoom, itp.

Pobierz powyższe rozporządzenia:

Rozporządzenie 1758

Rozporządzenie 1931

Rozporządzenie 875

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!