Przepisy ruchu drogowego, które warto przypomnieć.

Na niektórych skrzyżowaniach nie jest dozwolone wykonanie manewru zawracania. Aby rozpoznać taką sytuację, warto zwrócić uwagę na strzałki umieszczone na pasach ruchu oraz rodzaj sygnalizatora świetlnego. Często ludzie zapominają, że jeśli na sygnalizatorze widoczna jest tylko strzałka w lewo, to zawracanie nie jest dozwolone. Ważne jest zrozumienie różnicy między strzałką na sygnalizatorze a strzałką namalowaną na asfalcie. Samodzielnie namalowana strzałka na jezdni wskazująca w lewo pozwala nam na zawracanie, ale aby zawrócić na skrzyżowaniu kontrolowanym przez sygnalizator świetlny, konieczne jest, aby sygnalizator oprócz strzałki w lewo, wyświetlał również strzałkę w dół.

Według przepisów zawartych w ustawie o ruchu drogowym, istnieje możliwość zatrzymania lub postawienia pojazdu na chodniku, używając do tego jednego boku lub przedniej osi pojazdu. Ważne jest jednak pamiętanie, że ta możliwość nie dotyczy pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony. Oznacza to, że samochody typu SUV nie mają uprawnienia do parkowania na chodniku ani nawet zatrzymywania się na nim. To ograniczenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na chodnikach oraz zachowanie ich przeznaczenia dla pieszych.

W przypadku strefy zamieszkania, parkowanie jest dozwolone tylko na wyznaczonych miejscach. Po minięciu znaku oznaczającego wejście do strefy zamieszkania, nie jest dozwolone pozostawianie samochodu wzdłuż krawężnika. Postój poza wyznaczonymi miejscami jest zabroniony. Podczas opuszczania strefy zamieszkania, ważne jest zachowanie ostrożności, ponieważ włączacie się wtedy do ruchu drogowego i jesteście zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi. To samo dotyczy również wyjazdu z drogi gruntowej. W takiej sytuacji nie wystarczy jedynie spojrzenie w lewo, należy być czujnym i zachować szczególną uwagę na inne pojazdy oraz pieszych.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!