zdajtesty.pl

Projekt rozporządzenia dla nowych znaków. Strefa czystego transportu.

Rozporządzenie ministra infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się artykuł 60d. Znak D-54 „strefa czystego transportu” oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Znak D-55 „koniec strefy czystego transportu” oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
Dodaje się rysunki D-54 i D-55.

zdajtesty.pl

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych został opracowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym..

Podstawą do podjęcia prac legislacyjnych w celu dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która wymaga określenia znaków drogowych do oznaczania stref czystego transportu.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada zmianę przepisów rozporządzenia w zakresie niezbędnym dla określenia wyżej wymienionych nowych znaków drogowych, tj. ustala znaki drogowe i ich wzory graficzne.

Krótszy termin wejścia w życie wynika z faktu, że wymagania dotyczące oznaczania znakami drogowymi stref czystego transportu, weszły w życie wraz z wejściem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w związku z czym, w chwili obecnej istnieje możliwość tworzenia stref czystego transportu. Brakuje natomiast określenia znów drogowych oznaczających te strefy.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!