Szczególna ostrożność. Kiedy mamy ostrożność a szczególną ostrożność?

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze lub w pobliżu drogi są obowiązani zachować ostrożność albo szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Szczególna ostrożność zachowana przez kierującego pojazdem jest wymagana kiedy następuje:

Włączanie się do ruchu (patrz artykuł o włączaniu się do ruchu)

Zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy.

Manewr cofania.

Manewr wyprzedzania.

Zbliżanie się do przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów.

Zbliżanie się do skrzyżowań.

Przejeżdżanie obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku.

Zbliżanie się i przejazd przez tory kolejowe i tramwajowe.

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Przejeżdżanie obok lub za pojazdem do nauki jazdy lub egzaminu państwowego.

Omijanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne podczas wsiadania lub wysiadania tych osób.

Przejeżdżanie obok autobusu szkolnego oraz omijanie pojazdu do przewozu dzieci lub młodzieży do lat 18 podczas wsiadania lub wysiadania tych osób.

Znak ostrzegawczy.

Znak drogowy „Szpital”

Nadawany sygnał drogowy barwy żółtej.

Ilustracje oraz opisy pochodzą z podręcznika dla kursantów https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/

 

6 thoughts on “Szczególna ostrożność. Kiedy mamy ostrożność a szczególną ostrożność?”

 1. Dodam, że szczególna ostrożność należy zachować nie tylko zbliżając się do skrzyżowania ale również przecięcia kierunków poza skrzyżowaniem (droga wewnętrzna, gruntowa, wyjazd z parkingu, strefy zamieszkania itp.)
  Pozdrawiam.

   1. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany
    zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu
    z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na
    wprost lub skręcającemu w prawo.
    2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo
    w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
    3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu
    poza skrzyżowaniem.

    Pozwoliłam sobie wkleić – ustęp 3- dotyczy również szczególnej ostrożności. Nie tylko ten włączający ma ją zachować ale jadący drogą publiczną, lub z nawierzchnią twardą na wprost również.
    Pozdrawiam

     1. Dziękuję za zaproszenie, już jestem członkiem tej grupy. Myślę, że nie jest to temat do dyskusji , moje uwagi to nie złośliwość, ale uzupełnienie ciekawej strony szkoleniowej.

    1. Art. 27. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest
     obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi
     znajdującemu się na przejeździe.
     1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany
     zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na
     wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi,
     którą zamierza opuścić.

     Przypominam również o ważnej zmianie – ustęp 1a. – szczególna ostrożność wobec rowerzysty jadącego na wprost.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.