KATEGORIE POJAZDÓW (NIE kategorie prawa jazdy)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 678/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. 1.


  • Kategoria M : pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:
M1 pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy
M2 (autobusy) pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t
M3 (autobusy) pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.

  • Kategoria N : pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:
N1 pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
N2 pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;
N3 pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

  • Kategoria O : przyczepy, w tym:
O1 przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg
O2 przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t
O3 przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t
O4 przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t.

  • Kategoria L : pojazdy dwu lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, w tym:
L1e motorowery dwukołowe- (max.prędkość 45 km/h,pojemność do 50cm3, moc w elektr.silnikach do 4kW)
L2e motorowery trójkołowe- (max.prędkość 45 km/h,pojemność do 50cm3, moc w elektr.silnikach i spalinowych do 4kW)
L3e motocykle dwukołowe bez bocznego wózka- (max.prędkość powyżej 45 km/h, pojemność powyżej 50cm3)
L4e motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem- (max.prędkość powyżej 45 km/h,pojemność powyżej 50cm3)
L5e motocykle trójkołowe- (max.prędkość powyżej 45 km/h, pojemność powyżej 50cm3)
L6e czterokołowce lekkie- (max.prędkość 45 km/h,poj.do 50cm3,moc w elektr.silnikach i spalinowych do 4kW,masa własna do 350kg)
L7e Czterokołowce- (masa własna do 400kg,(550kg dla przewożących towary),moc do 15kW)

Do kategorii „L” nie mogą być zaliczone pojazdy:

a) których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h,

b) przeznaczone do kierowania przez osobę pieszą,

c) ciągniki i maszyny używane do celów rolniczych lub podobnych,

d) rowery i wózki rowerowe.


  • Kategoria T : ciągniki rolnicze, w tym:
T1 ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy

T2
ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, a maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h

T3
ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg;

T4
ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, w ramach której ze względu na prześwit i szerokość wyróżnia się kategorie T4.1, T4.2, oraz T4.3

T5
ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

6. Kategoria C : ciągniki gąsienicowe, w tym: ciągniki kategorii C1 , C2 , C3 , C4 , C5 – według kryteriów podziału jak dla kategorii T. W ramach kategorii C4 wyróżnia się kategorie C4.1, C4.2, oraz C4.3 według podziału jak dla kategorii T4.1, T4.2, oraz T4.3.


  • Kategoria R : przyczepy rolnicze, w tym:
R1 przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t

R2
przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t

R3
przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t

R4
przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!