Jest projekt ustawy a w nim wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami

W rządowym projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wspracia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostały ujęte zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania.

Ustawa rozwiąże istniejący problem z instruktrami nauki jazdy, którym akurat w tym czasie kończy się ważność legitymacji lecz nie rozwiązuje sprawy badań lekarskich z tym związanych.

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w ust. 1 (w tym ustępie nie zostali wyszczególnieni instruktorzy i egzaminatorzy) upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stanepidemii, albo stanu epidemii.

W przypadku gdy ważność:

  1. prawa jazdy;
  2. pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdemprzewożącym wartości pieniężne;
  4. świadectwa kierowcy;
  5. legitymacji instruktora nauki jazdy;
  6. legitymacji egzaminatora;
  7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwainstruktora techniki jazdy);
  8. uprawnień do kierowania pojazdami,
  9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego;

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

W przypadku gdy termin wymiany drogomierza upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!