Nowe znaki odnośnie pojazdów elektrycznych oraz inne

W najnowszej nowelizacji rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych zmieniają lub uchylają się następujące przepisy:

Uchyla się przepis dotyczący pierwszeństwa na przejściach i przejazdach w następstwie zmian z 1 czerwca 2021 roku. Brzmiał on do dziś „Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających”.

Pod znakiem informacyjnym oznaczającym parking w różnych jego konfiguracjach dodaje się trzy nowe wersje tabliczek związanych z pojazdami elektrycznymi:

 • „EV” – oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych
 • „EV ładowanie” – oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania
 •  „CNG”, „LNG”, „wodór (H2)” – oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone na postój pojazdów napędzanych: sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem.”;

W grupie znaków informacyjnych wskazujących obiekty znajdujące się przy drodze dodane zostały dwa nowe znaki związane z pojazdami elektrycznymi 

 • D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych”
 • D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych„

oraz rozszerza skróty dotyczące rodzaju gazu napędowego umieszczane na dole znaków z tej grupy

 • tankowania gazu płynnego (LPG)
 • sprężonego gazu ziemnego (CNG)
 • skroplonego gazu ziemnego (LNG) 
 • wodoru do napędu pojazdów (H2)

W tej samej grupie dodaję się również znak informacyjny ze zbiorem czterech różnych obiektów znajdujących się przy drodze.

Znak D-34b „zbiorcza tablica informacyjna”

Zmiana brzmienia przepisu o tabliczce z minimalnym odstępem pod znakiem „tunel”. Sprecyzowano, że dotyczy sytuacji po zatrzymaniu a nie podczas jazdy.

Brzmienie znaków „strefa płatnego parkowania” zostało rozszerzone o „śródmiejską strefę płatnego parkowania”.

Znak informacyjny „zatoka” do tej pory obowiązywał tylko w tunelu. Został rozszerzony na każdą drogę ale można z niego korzystać tylko podczas wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii.

Dodaje się trzy nowe znaki uzupełniające informujące o zbliżającym się pasie wyłączania na drodze ekspresowej

 • F-14d „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania”
 • F-14e „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania”
 • F-14f „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania” 

W dziale ze znakami poziomymi dodaje się symbole gazów napędowych „EV”, „CNG”, „LNG”, „H2” w środku stanowiska postojowego lub koperty.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!