Rok: 2021

Wielkie zmiany w szkoleniu kierowców na koniec 2022 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Najważniejsze postulaty: szkolenie z osobą towarzyszącą szkolenie osób posiadających prawo jazdy szkolenie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień rezygnacja z podziału na super OSK wyższe wymagania dla kandydatów na instruktorów, wykładowców i egzaminatorów warsztaty dla instruktorów raz na dwa lata obowiązkowe …

Wielkie zmiany w szkoleniu kierowców na koniec 2022 roku Czytaj dalej »

Od 1 stycznia wyższe kary. Prezydent podpisał ustawę mandatową

Powrót z sylwestrowej zabawy może się okazać bardzo kosztowny. 1 stycznia 2022 roku za przekroczenie prędkości będzie nas czekał mandat do 5 tysięcy złotych a minimalna kara za przekroczenie jej o 30 km/h to 800 złotych. Jeżeli nie wskażemy kierowcy, który kierował pojazdem podczas zarejetrowania przekroczenia prędkości przez fotoradar kara pieniężna może wynieść nawet 8000 …

Od 1 stycznia wyższe kary. Prezydent podpisał ustawę mandatową Czytaj dalej »

Punkty karne za naruszenia uaktualnione – projektowane liczby

ROZPORZĄDZENIE w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego – projekt Naruszenia o charakterze szczególnym Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo 15 punktów karnych Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni  6 …

Punkty karne za naruszenia uaktualnione – projektowane liczby Czytaj dalej »

Ostateczne wysokości kwot grzywien zatwierdzone przez Senat i złożone do podpisu przez Prezydenta RP

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym grzywnę wymierza się w wysokości do 30 000 złotych  Jeżeli następstwem powyższego wykroczenia jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych  …

Ostateczne wysokości kwot grzywien zatwierdzone przez Senat i złożone do podpisu przez Prezydenta RP Czytaj dalej »

Nowe znaki odnośnie pojazdów elektrycznych oraz inne

W najnowszej nowelizacji rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych zmieniają lub uchylają się następujące przepisy: Uchyla się przepis dotyczący pierwszeństwa na przejściach i przejazdach w następstwie zmian z 1 czerwca 2021 roku. Brzmiał on do dziś „Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie …

Nowe znaki odnośnie pojazdów elektrycznych oraz inne Czytaj dalej »

Nowy warunek dla kandydata na instruktora C i D – 10 lat doświadczenia w przewozach

Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Szkolenia on-line dla kierowców zawodowych Możliwość przeprowadzania  przez ośrodki szkolenia spełniające dodatkowe wymagania odnośnie infrastruktury i kadry za uprzednią zgodą wojewody kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie e-learningowej.  Cyfryzacja obiegu dokumentów Eliminacja papierowych orzeczeń lekarskich …

Nowy warunek dla kandydata na instruktora C i D – 10 lat doświadczenia w przewozach Czytaj dalej »

Nowe zasady egzaminowania

Artykuł dotyczy tylko zmian w zadaniach egzaminacyjnych oraz podczas przerwania egzaminu. Pełna treść rozporządzenia do pobrania na dole strony. Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r. Poz. 1426  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)  z dnia 2 sierpnia 2021 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez …

Nowe zasady egzaminowania Czytaj dalej »

Obrady na zwiększonym bezpieczeństwem ruchu drogowego

Rada Ministrów obradowała 13 lipca 2021 r. nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w sprawie wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawą bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi Przejazdy kolejowe: Grzywna od 2000 zł do 30000 zł za niebezpieczne zachowania jak objeżdżanie …

Obrady na zwiększonym bezpieczeństwem ruchu drogowego Czytaj dalej »

Szybki kontakt!
+
Wyślij!