Ogromne zmiany w PRAWIE o RUCHU DROGOWYM. Wiele definicji nieaktualnych. CZĘŚĆ 4

Zmiany dotyczą wybiórczych artykułów z ustawy prawo o ruchu drogowym. Kursywą zostały oznaczone artykuły likwidowane lub zastępowane 21 września 2022 roku. Bezpośrednio pod nimi, półgrubą czcionką oznaczone zostały artykuły obowiązujące od 21 września 2022 roku. Sens zmian w tej części opiera się głównie na zmianach w nazewnictwie, np: droga dla pieszych zamiast chodnika, droga o nawierzchni gruntowej zamiast drogi gruntowej, itd.

Art. 47. [1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 

1)  na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2)  szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3)  pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.]

<1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 

2)  szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;

3)  pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.>

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na [chodniku] <drodze dla pieszych> przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na [chodniku] <drodze dla pieszych> tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. 

[3.Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.] 

<3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na drodze dla pieszych wmiejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.> 

Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 

1)  na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

2)  na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla [rowerzystów] <rowerów> oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

[11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.] 

<11) na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie dla rowerów, z wyjątkiem roweru.>

Art. 50. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku;
2) [na pozostałych drogach twardych:] <na pozostałych drogach o nawierzchni twardej:> 

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!