Wysokość opłat za brak OC w 2023 roku: Zmiany zależne od płacy minimalnej i rodzaju pojazdu.

Wysokość opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2023 roku zależy od kilku czynników. Po pierwsze, płaca minimalna ma zostać podwojona w tym roku, z 3490 zł na pierwszą połowę roku do 3600 zł na drugą połowę roku. Drugim czynnikiem jest rodzaj pojazdu, którego właściciel nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dla samochodów osobowych, opłata za brak OC wynosi 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów opłata wynosi 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla pozostałych pojazdów jest to równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo, wysokość opłaty za brak OC zależy od czasu pozostawania pojazdu bez ubezpieczenia w danym roku. Jeśli okres ten wynosi do 3 dni, opłata wynosi 20% pełnej kwoty. W przypadku pozostawania bez ubezpieczenia od 4 do 14 dni, opłata wzrasta do 50% pełnej kwoty. Jeżeli natomiast pojazd był nieubezpieczony powyżej 14 dni, opłata wynosi 100% pełnej kwoty.

Wartości opłat za brak OC w roku 2023 są zaokrąglane do pełnych 10 zł zgodnie z przepisami. Przedstawione kwoty opłat za brak OC dotyczą dwóch okresów: od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Przykładowo, dla samochodów osobowych w pierwszej połowie roku, opłata za brak OC wynosi:

  • 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1 400 zł,
  • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 3 490 zł,
  • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 6 980 zł.

Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów w drugiej połowie roku, opłata za brak OC wynosi:

  • 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 2 160 zł,
  • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 5 400 zł,
  • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 10 800 zł.

Natomiast dla pozostałych pojazdów w drugiej połowie roku, opłata za brak OC wynosi:

  • 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 240 zł,
  • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 600 zł,
  • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1 200 zł.

Dla rolników opłata za brak OC wynosi stałą kwotę 350 zł w pierwszej połowie roku i 360 zł w drugiej połowie roku.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!