Punkty Karnych na Kontach Kierowców: Co Następuje po Przekroczeniu Limitu?

Posiadanie prawa jazdy to wielka odpowiedzialność, a naruszanie przepisów drogowych może prowadzić do zgromadzenia punktów karnych na swoim koncie. Ale co się dzieje, gdy liczba punktów karnych przekroczy magiczną granicę 24? Oto, co warto wiedzieć:

Limit Punktów Karnych

Jeśli jesteśmy posiadaczami prawa jazdy dłużej niż rok, możemy uzbierać maksymalnie 24 punkty karne (bez uwzględnienia mandatów). Poprzednia regulacja prawna, obowiązująca od 2022 roku, ustaliła, że punkty karnych będą ważne przez okres 2 lat. Jednak od września 2023 roku obowiązuje nowe prawo, które zakłada, że punkty karnych będą kasowane corocznie.

Młodzi Kierowcy

Młodzi kierowcy, w swoim pierwszym roku za kierownicą, mogą zgromadzić maksymalnie 20 punktów karnych. Po przekroczeniu tego limitu zostaną pozbawieni prawa jazdy.

Co Dzieje Się Po Przekroczeniu Limitu?

Po przekroczeniu limitu, o ile nie jesteśmy pod wpływem alkoholu, otrzymamy specjalny dokument, który pozwoli nam poruszać się po drogach publicznych przez kolejne 24 godziny. To czas, który możemy wykorzystać na odebranie naszego pojazdu, który zostanie odholowany na przymusowy parking. Następnie będziemy skierowani na badania psychologiczne oraz powtórny egzamin na prawo jazdy. Warto dodać, że konieczna jest tylko powtórka części teoretycznej i praktycznej egzaminu, nie trzeba przechodzić całego kursu.

Młodzi Kierowcy i Ich Kary

Sytuacja jest znacznie bardziej surowa dla młodych kierowców, którzy przekroczą 20 punktów karnych. W ich przypadku nie ma zatrzymania prawa jazdy, ale cofnięcie uprawnień. Muszą oni oddać dokument i przystąpić do pełnego kursu nauki jazdy.

Kurs Reedukacyjny – Jak Działa i Ile Kasuje Punktów Karnych?

Kurs reedukacyjny to sposób na odjęcie 6 punktów karnych z naszego konta. Możemy go odbyć raz na pół roku, ale tylko jeśli mamy prawo jazdy dłużej niż rok. Kursy są prowadzone przez specjalistów z OSK oraz policjantów, a także egzaminatorów WORD.

Ile Trwa i Ile Kosztuje Kurs Reedukacyjny?

Kurs reedukacyjny składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część obejmuje 8 wykładów po godzinie lekcyjnej każdy, a także praktyczną symulację awaryjnego hamowania. Nowe przepisy wydłużyły czas trwania kursu o dwie godziny w porównaniu do wcześniejszej formuły. Koszt kursu wynosi około 600-1000 zł, co jest znacznie wyższe niż wcześniej.

Jak Skasować Punkty Karnych – Krok Po Kroku

Jeśli chcesz zredukować liczbę punktów karnych na swoim koncie, musisz wypełnić zgłoszenie lub zapisać się telefonicznie na kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Następnie opłacisz kurs i udasz się do WORD w wyznaczonym terminie. Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie, na podstawie którego komendant policji usunie 6 punktów karnych z twojego konta.

Warto pamiętać, że jeśli masz niespłacone mandaty, musisz je opłacić, aby punkty kary mogły zostać odjęte. Nie istnieje możliwość uzyskania “punktów ujemnych”, więc jeśli masz tylko 1 punkt karny i zapiszesz się na kurs reedukacyjny, po jego zakończeniu na koncie będzie 0 punktów, a nie -5.

Pamiętajmy o odpowiedzialności na drogach i starajmy się przestrzegać przepisów, aby uniknąć zbierania punktów karnych i konieczności uczestnictwa w kursach reedukacyjnych.

Źródło: Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 622- Tekst ujednolicony) art. 98 ust. 5

Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się:
1) z upływem [2 lat] <1 roku> od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 98 § 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124), albo w terminie, o którym mowa w art. 98 § 5 tej ustawy, o ile taka grzywna została nałożona;
1a) z upływem [2 lat] <1 roku> od daty uiszczenia grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1, o ile taka grzywna została nałożona;
2) po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2a) z upływem [2 lat] <1 roku> od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności z tytułu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, o ile taka grzywna została nałożona;

Zmiany w pkt 1, 1a i 2a w ust. 5 w art. 98 wejdą w życie z dn. 17.09.2023 r. (Dz. U. z 20223 r. poz. 1123).

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!