Nowa kategoria prawa jazdy B+ w Unii Europejskiej: Zmiany w dyrektywie mają poprawić bezpieczeństwo na drogach

Unia Europejska pracuje nad zmianami w dyrektywie dotyczącej praw jazdy, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawę jakości kształcenia kierowców. Jednym z kontrowersyjnych pomysłów jest wprowadzenie nowej kategorii prawa jazdy, oznaczonej jako B+, która pozwoliłaby na prowadzenie większych i cięższych pojazdów. Jednakże propozycja ta to tylko jeden z wielu pomysłów, które są rozważane w ramach planowanych zmian. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte pod koniec roku.

Kategoria B+ dla lepszej przygotowania kierowców:

Głównym celem wprowadzenia nowej kategorii prawa jazdy B+ jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez lepsze przygotowanie kierowców do prowadzenia większych i cięższych pojazdów. Obecnie posiadanie prawa jazdy kategorii B upoważnia do prowadzenia samochodów o masie nieprzekraczającej 1800 kg. Wprowadzenie kategorii B+ pozwoliłoby na prowadzenie pojazdów o masie od 1800 do 3500 kg. Kierowcy, aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii, mieliby zdawać dodatkowe testy związane z prowadzeniem takich pojazdów, a także z ich bezpiecznym przewożeniem pasażerów i ładunków.

Propozycje zmian w dyrektywie:

Warto jednak zaznaczyć, że propozycja wprowadzenia kategorii B+ to tylko jeden z wielu pomysłów, które są rozważane w ramach zmian w dyrektywie o prawach jazdy. Inne propozycje obejmują wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla kierowców po uzyskaniu prawa jazdy, zwiększenie minimalnego wieku dla uzyskania prawa jazdy oraz bardziej rygorystyczne egzaminy na prawo jazdy.

Terminy i adaptacja przepisów:

Raport zawierający te propozycje zmian został przygotowany przez francuską europosłankę Karimę Delli, przewodniczącą Komisji Transportu i Turystyki. Niemniej jednak, terminy zawarte w tych propozycjach są nie do końca wiążące. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają być podjęte pod koniec roku.

Przy wprowadzeniu nowych przepisów, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały zaadaptować je poprzez nowelizację swoich obowiązujących przepisów. Ważne jest jednak, że nowe przepisy nie będą działały wstecz, co oznacza, że kierowcy, którzy już posiadają prawa jazdy kategorii B, nie stracą swoich uprawnień. Nowe regulacje dotkną przede wszystkim przyszłych i najmłodszych kierowców.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!